منو
 کاربر Online
752 کاربر online
تاریخچه ی: گراف خط یک گراف

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-24Lines: 1-24
 ||V{maketoc}|| ||V{maketoc}||
-||__~~navy:@#13::: این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد یی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در [http://olympiad.roshd.ir|وب‌سایت المپیاد رشد]موجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس [http://olympiad.roshd.ir/computercontentlist.html|فهرست مطالب کامپیوتر] مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک ((مطالب علمی سایت المپیاد رشد|اینجا))‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.:: #@~~__|| +||__~~navy:@#13::: این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد کمپیو رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در [http://olympiad.roshd.ir|وب‌سایت المپیاد رشد]موجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس [http://olympiad.roshd.ir/computercontentlist.html|فهرست مطالب کامپیوتر] مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک ((مطالب علمی سایت المپیاد رشد|اینجا))‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.:: #@~~__||
 ^@#16: ^@#16:
 !گراف خط !گراف خط
 گراف غیر تهی {TEX()} {G} {TEX} را در نظر بگیرید. اگر به جای هر یال{TEX()} {G} {TEX}،‌ راسی در نظر بگیریم و دو راس را به هم متصل کنیم در صورتی که یالهای متناظر با آن دو راس در {TEX()} {G} {TEX}،‌ در یک راس از {TEX()} {G} {TEX} با هم مشترک باشند. گراف حاصل را با {TEX()} {L(G)} {TEX} نشان داده و آن را گراف خط {TEX()} {G} {TEX} می نامیم. گراف غیر تهی {TEX()} {G} {TEX} را در نظر بگیرید. اگر به جای هر یال{TEX()} {G} {TEX}،‌ راسی در نظر بگیریم و دو راس را به هم متصل کنیم در صورتی که یالهای متناظر با آن دو راس در {TEX()} {G} {TEX}،‌ در یک راس از {TEX()} {G} {TEX} با هم مشترک باشند. گراف حاصل را با {TEX()} {L(G)} {TEX} نشان داده و آن را گراف خط {TEX()} {G} {TEX} می نامیم.
 --- ---
 !!مثال !!مثال
-::{picture=Makeh15.jpg height=80 width=100}:: +::{picture=img/daneshnameh_up/d/d0/mco0076a.jpg}::
 همچنین در گراف غیر یک ریخت ممکن است گراف خطهای یک ریخت داشته باشند: همچنین در گراف غیر یک ریخت ممکن است گراف خطهای یک ریخت داشته باشند:
-::{picture=Makeh15.jpg height=80 width=100}:: +::{picture=img/daneshnameh_up/6/68/mco0076b.jpg}::
 --- ---
 !قضیه !قضیه
  اگر{TEX()} {G} {TEX} ، {TEX()} {-r} {TEX} منتظم باشد و دارای{TEX()} {n} {TEX} راس،‌ آنگاه {TEX()} {L(G)} {TEX} نیز منتظم و از درجه {TEX()} {2(r-1)} {TEX} می باشد.   اگر{TEX()} {G} {TEX} ، {TEX()} {-r} {TEX} منتظم باشد و دارای{TEX()} {n} {TEX} راس،‌ آنگاه {TEX()} {L(G)} {TEX} نیز منتظم و از درجه {TEX()} {2(r-1)} {TEX} می باشد.
 __اثبات__ __اثبات__
  هر یال گراف{TEX()} {G} {TEX} به دو راس ختم می شود که به هر یک از این راس ها به جز یال مذکور، {TEX()} {r-1} {TEX}یال دیگر وارد می شوند. یال مذکور تنها با این {TEX()} {2(r-1)} {TEX} یال راس مشترک دارد و در این یال راس ((گراف)) {TEX()} {L(G)} {TEX} است که به {TEX()} {2(r-1)} {TEX} راس دیگر متصل است. پس {TEX()} {L(G)} {TEX} یک گراف {TEX()} {(2r-2)} {TEX} منتظم است.  هر یال گراف{TEX()} {G} {TEX} به دو راس ختم می شود که به هر یک از این راس ها به جز یال مذکور، {TEX()} {r-1} {TEX}یال دیگر وارد می شوند. یال مذکور تنها با این {TEX()} {2(r-1)} {TEX} یال راس مشترک دارد و در این یال راس ((گراف)) {TEX()} {L(G)} {TEX} است که به {TEX()} {2(r-1)} {TEX} راس دیگر متصل است. پس {TEX()} {L(G)} {TEX} یک گراف {TEX()} {(2r-2)} {TEX} منتظم است.
 --- ---
 ! پیوند های خارجی ! پیوند های خارجی
 [http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0082.pdf] [http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0082.pdf]
 --- ---
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((گراف چرخ )) *((گراف چرخ ))
 *((گرافهای ستاره )) *((گرافهای ستاره ))
 #@^ #@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 14 آبان 1385 [11:30 ]   3   زینب معزی      جاری 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [11:58 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [11:56 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..