منو
 کاربر Online
358 کاربر online
تاریخچه ی: گالیم

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-129Lines: 1-129
 
 
-((عنوان پیوند)) +
 
 
 
 
 
 
-
((Zinc)) - __Gallium__ - ((Germanium)) +
Zinc - __Gallium__ - Germanium
 
 
-
((Aluminum|Al))
__Ga__
((Indium|In))

+
Aluminum
__Ga__
((Indium|In))

 
{picture=Ga_TableImage.png} 
{picture=Ga_TableImage.png}
 
((جدول استاندارد|جدول کامل))
 
((جدول استاندارد|جدول کامل))
 
 
 
 
 
 
 عمومی__
 عمومی__
 
 
 نام , علامت اختصاری , شمارهGallium, Ga, 31
 نام , علامت اختصاری , شمارهGallium, Ga, 31
 
 
 گروه شیمیایی فلز ضعیف
 گروه شیمیایی فلز ضعیف
 
 
 گروه , تناوب , بلوک13 IIIA , 4 , بلوک p
 گروه , تناوب , بلوک13 IIIA , 4 , بلوک p
 
 
 جرم حجمی , سختی 5904 kg/m3, 1.5
 جرم حجمی , سختی 5904 kg/m3, 1.5
 
 
 رنگ سفید نقره‌ای
{picture=125pxGa2C31.jpg}
 رنگ سفید نقره‌ای
{picture=125pxGa2C31.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
 وزن اتمی 69.723 amu
 وزن اتمی 69.723 amu
 
 
 شعاع اتمی (calc.) 130 (136)pm
 شعاع اتمی (calc.) 130 (136)pm
 
 
 شعاع کووالانسی 126 pm
 شعاع کووالانسی 126 pm
 
 
 شعاع وندروالس 187 pm
 شعاع وندروالس 187 pm
 
 
 ((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~Ar~np~]~/np~3 d10 4 s2 4p1]
 ((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~Ar~np~]~/np~3 d10 4 s2 4p1]
 
 
 ((الکترون|-e)) بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 3
 ((الکترون|-e)) بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 3
 
 
 درجه اکسیداسیون (اکسید) 3 (آمفوتریک)
 درجه اکسیداسیون (اکسید) 3 (آمفوتریک)
 
 
 ساختار کریستالی اورتورومبیک
 ساختار کریستالی اورتورومبیک
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
 
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
 
 نقطه ذوب 302.91 K (85.57 °|F)
 نقطه ذوب 302.91 K (85.57 °|F)
 
 
 نقطه جوش 2477 K (3999 °F)
 نقطه جوش 2477 K (3999 °F)
 
 
 حجم مولی 11.80 scientific notationש10-6 m3/mol
 حجم مولی 11.80 scientific notationש10-6 m3/mol
 
 
 گرمای تبخیر 258.7 kJ/mol
 گرمای تبخیر 258.7 kJ/mol
 
 
 گرمای هم‌جوشی 5.59 kJ/mol
 گرمای هم‌جوشی 5.59 kJ/mol
 
 
 ((فشار بخار)) 9.31 scientific notation-36 Pa at 302.9 K
 ((فشار بخار)) 9.31 scientific notation-36 Pa at 302.9 K
 
 
 سرعت صوت 2740 m/s at 293.15 K
 سرعت صوت 2740 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
 ((الکترونگاتیویته)) 1.81 (درجه پائولینگ)
 ((الکترونگاتیویته)) 1.81 (درجه پائولینگ)
 
 
 ظرفیت گرمایی ویژه 370 J/kg*K
 ظرفیت گرمایی ویژه 370 J/kg*K
 
 
 رسانائی الکتریکی 6.78 106/m اهم
 رسانائی الکتریکی 6.78 106/m اهم
 
 
 رسانایی گرمایی 40.6 wW/m*K
 رسانایی گرمایی 40.6 wW/m*K
 
 
 1st پتانسیل یونیزاسیون 578.8 kJ/mol
 1st پتانسیل یونیزاسیون 578.8 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1979.3 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1979.3 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 2963 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 2963 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون 6180 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون 6180 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
 ((ایزوتوپ|ایزو))وفور طبیعی((نیم عمر)) DMDE MeVDP
 ((ایزوتوپ|ایزو))وفور طبیعی((نیم عمر)) DMDE MeVDP
 
 
 69Ga__60.1%__Ga با 38 ((نوترون)) ، پایدار است.
 69Ga__60.1%__Ga با 38 ((نوترون)) ، پایدار است.
 
 
 71Ga39.9%Ga با 39 نوترون پایدار است
 71Ga39.9%Ga با 39 نوترون پایدار است
 
 
 
 
 
 
  واحدهای SI & STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.  واحدهای SI & STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
 __گالیم__ ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) دارای نشان __Ga__ و ((عدد اتمی)) 31 می‌باشد. گالیم فلز پست نرم ، کمیاب و نقره‌ای رنگ است که در حرارت پایین شکننده بوده ، اما در بالاتر از دمای اطاق به حالت مایع در می‌آید و واقعا در کف دست می‌جوشد. این عنصر در مقادیر بسیار کم در سنگ معدن بوکسیت و روی وجود دارد. آرسنید گالیم بعنوان نیمه هادی و بیشتر در دیودهای نور افشان (LED ها) مورد استفاده می‌باشد. __گالیم__ ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) دارای نشان __Ga__ و ((عدد اتمی)) 31 می‌باشد. گالیم فلز پست نرم ، کمیاب و نقره‌ای رنگ است که در حرارت پایین شکننده بوده ، اما در بالاتر از دمای اطاق به حالت مایع در می‌آید و واقعا در کف دست می‌جوشد. این عنصر در مقادیر بسیار کم در سنگ معدن بوکسیت و روی وجود دارد. آرسنید گالیم بعنوان نیمه هادی و بیشتر در دیودهای نور افشان (LED ها) مورد استفاده می‌باشد.
 !تاریخچه  !تاریخچه
-گالیم را ( از واژه لاتین ''Gallia'' به معنی "فرانسه" و نیز ''gallus'' به معنی ''خروس'' ) Lecoq de Boisbaudran در سال 1875 با مشخصه طیف‌نمایی خود ( 2 خط بنفش ) و در آزمایش یک مخلوط روی از کوههای پیرنه کشف نمود. قبل از کشف بیشتر ویژگیهای این عنصر توسط "__((مندلیف|دیمتری مندلیف))__" بر مبنای جایگاهش در ((جدول تناوبی)) پیش بینی و توصیف شده بود؛ ( او این عنصر فرضی را ''eka-aluminum'' نامید ).

بعدها ^Boisbaudran^ در سال 1875 با ((الکترولیز)) هیدروکسید در محلول KOH این عنصر آزاد را بدست آورد. او نام این عنصر را از نام سرزمین مادری اش فرانسه اقتباس کرد و در یکی از جناسهای چند زبانه مورد علاقه دانشمندان اوایل قرن نوزدهم ، نام این عنصر را از نــام Lecoq به معنی خروس گرفتند و کلمه لاتین برای خروس ، gallus است.
+گالیم را ( از واژه لاتین ''Gallia'' به معنی "فرانسه" و نیز ''gallus'' به معنی ''خروس'' ) Lecoq de Boisbaudran در سال 1875 با مشخصه طیف‌نمایی خود ( 2 خط بنفش ) و در آزمایش یک مخلوط روی از کوههای پیرنه کشف نمود. قبل از کشف بیشتر ویژگیهای این عنصر توسط "__((مندلیف|دیمتری مندلیف))__" بر مبنای جایگاهش در ((جدول تناوبی)) پیش بینی و توصیف شده بود؛ ( او این عنصر فرضی را ''eka-aluminum'' نامید ).

بعدها Boisbaudran در سال 1875 با ((الکترولیز)) هیدروکسید در محلول KOH این عنصر آزاد را بدست آورد. او نام این عنصر را از نام سرزمین مادری اش فرانسه اقتباس کرد و در یکی از جناسهای چند زبانه مورد علاقه دانشمندان اوایل قرن نوزدهم ، نام این عنصر را از نــام Lecoq به معنی خروس گرفتند و کلمه لاتین برای خروس ، gallus است.
 !پیدایش  !پیدایش
 این فلز حقیقی اغلب بصورت اجزاء بسیار کم در بوکسیت ، ((زغال سنگ)) ، دیاسپور ، ژرمانیت و اسفالریت یافت می‌شود. غبار لوله حاصل از سوخت زغال سنگ دارای مقادیر به بزرگی 5/1 درصد گالیم می‌باشد. این فلز حقیقی اغلب بصورت اجزاء بسیار کم در بوکسیت ، ((زغال سنگ)) ، دیاسپور ، ژرمانیت و اسفالریت یافت می‌شود. غبار لوله حاصل از سوخت زغال سنگ دارای مقادیر به بزرگی 5/1 درصد گالیم می‌باشد.
 !خصوصیات قابل توجه  !خصوصیات قابل توجه
 گالیم با درجه خلوص بالا رنگ نقره‌ای جذابی داشته و فلز جامد آن مانند شیشه می‌شکند. فلز گالیم در صورت سخت شدن 3,1 درصد انبساط می‌یابد، بنابراین نباید آنرا در ظروف شیشه‌ای یا فلزی نگهداری کرد. همچنین گالیم ، بیشتر فلزات دیگر را با نفوذ در شبکه فلزی آنها فرسوده می‌کند. گالیم یکی از چهار فلزی ( ((سزیم)) ، ((جیوه)) و ((روبیدیم)) ) است که در دمای نزدیک به دمای معمولی اطاق به شکل مایع هستند و بنابراین می‌توان از آنها در ((دماسنج|دماسنجهای)) دمای بالا استفاده نمود. از نکات قابل توجه این عنصر ، دارا بودن یکی از بزرگترین بازه‌های مایع (منظور فاصله بین دمای ذوب و دمای تبخیر می‌باشد) برای یک فلز و دارا بودن ((فشار بخار)) کم در دماهای زیاد است.

این فلز تمایل شدیدی به فوق سرد شدن زیر ((نقطه ذوب)) خود دارد، لذا برای سخت نمودن آن استفاده از ریزبلورها ( ذرات ریزی که برای منجمد کردن بکار می‌رود ) ضروری است. گالیم با درجه خلوص بالا توسط اسیدهای معدنی به‌آهستگی مورد حمله قرار می‌گیرند. نقطه ذوب آن بسیار پایین است (T=30°C) و چگالی آن در حالت مایع بیشتر از حالت بلوری آن می‌باشد، ( همانند ((آب)) ، برای فلزات معمولا" تاثیرات معکوس دیده می‌شود ).

گالیم بصورت هیچ یک از ساختارهای بلوری ساده متبلور نمی‌شود. حالت پایدار در شرایط عادی به‌صورت قائم‌الزاویه با 8 ((اتم)) در سلول واحد معمولی می‌باشد. هر اتم تنها یک همسایه نزدیک ( در مسافت A 44,2 ) و شش همسایه دیگر در 39,0A دارد. بسیاری از حالات پایدار و فراپایدار ، تابع دما و فشار هستند.

عامل اتصال اتمهای نزدیکتر ، ویژگی ((پیوند کووالانسی|کووالانسی)) است، بنابراین دوتائی های Ga2 اساسی‌ترین بخش این ساختار بلوری می‌باشد. ترکیب آرسنید گالیم قادر است الکتریسیته را مستقیما" به نور هم‌فاز تبدیل کند ( این ویژگی برای دیودهای نورفشان ضروری است ).
 گالیم با درجه خلوص بالا رنگ نقره‌ای جذابی داشته و فلز جامد آن مانند شیشه می‌شکند. فلز گالیم در صورت سخت شدن 3,1 درصد انبساط می‌یابد، بنابراین نباید آنرا در ظروف شیشه‌ای یا فلزی نگهداری کرد. همچنین گالیم ، بیشتر فلزات دیگر را با نفوذ در شبکه فلزی آنها فرسوده می‌کند. گالیم یکی از چهار فلزی ( ((سزیم)) ، ((جیوه)) و ((روبیدیم)) ) است که در دمای نزدیک به دمای معمولی اطاق به شکل مایع هستند و بنابراین می‌توان از آنها در ((دماسنج|دماسنجهای)) دمای بالا استفاده نمود. از نکات قابل توجه این عنصر ، دارا بودن یکی از بزرگترین بازه‌های مایع (منظور فاصله بین دمای ذوب و دمای تبخیر می‌باشد) برای یک فلز و دارا بودن ((فشار بخار)) کم در دماهای زیاد است.

این فلز تمایل شدیدی به فوق سرد شدن زیر ((نقطه ذوب)) خود دارد، لذا برای سخت نمودن آن استفاده از ریزبلورها ( ذرات ریزی که برای منجمد کردن بکار می‌رود ) ضروری است. گالیم با درجه خلوص بالا توسط اسیدهای معدنی به‌آهستگی مورد حمله قرار می‌گیرند. نقطه ذوب آن بسیار پایین است (T=30°C) و چگالی آن در حالت مایع بیشتر از حالت بلوری آن می‌باشد، ( همانند ((آب)) ، برای فلزات معمولا" تاثیرات معکوس دیده می‌شود ).

گالیم بصورت هیچ یک از ساختارهای بلوری ساده متبلور نمی‌شود. حالت پایدار در شرایط عادی به‌صورت قائم‌الزاویه با 8 ((اتم)) در سلول واحد معمولی می‌باشد. هر اتم تنها یک همسایه نزدیک ( در مسافت A 44,2 ) و شش همسایه دیگر در 39,0A دارد. بسیاری از حالات پایدار و فراپایدار ، تابع دما و فشار هستند.

عامل اتصال اتمهای نزدیکتر ، ویژگی ((پیوند کووالانسی|کووالانسی)) است، بنابراین دوتائی های Ga2 اساسی‌ترین بخش این ساختار بلوری می‌باشد. ترکیب آرسنید گالیم قادر است الکتریسیته را مستقیما" به نور هم‌فاز تبدیل کند ( این ویژگی برای دیودهای نورفشان ضروری است ).
 
 
 
 
  
 {picture=130pxGallium1_640x480.jpg} {picture=130pxGallium1_640x480.jpg}
  
 
 
 
 
 !کاربردها  !کاربردها
 *عمده‌ترین مورد استفاده گالیم در IC های آنالوگ است و دومین کاربرد نهائی عمده آن در دستگاههای الکترونیک نوری ( بیشتر دیودهای لیزری و دیودهای نور فشان ) می‌باشد.

 *عمده‌ترین مورد استفاده گالیم در IC های آنالوگ است و دومین کاربرد نهائی عمده آن در دستگاههای الکترونیک نوری ( بیشتر دیودهای لیزری و دیودهای نور فشان ) می‌باشد.

 *گالیم چون باعث خیس شدن شیشه یا چینی می‌شود، در ساخت آئینه‌های بسیار شفاف بکار می‌رود.

 *گالیم چون باعث خیس شدن شیشه یا چینی می‌شود، در ساخت آئینه‌های بسیار شفاف بکار می‌رود.

 *به‌طور وسیع برای استحکام نیمه‌هادیها داشته و در ساخت ابزار جامد مثل ترانزیستور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 *به‌طور وسیع برای استحکام نیمه‌هادیها داشته و در ساخت ابزار جامد مثل ترانزیستور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 *گالیم به‌راحتی با بیشتر فلزات آلیاژ تشکیل داده و بعنوان بخشی از آلیاژهای زود ذوب بکار می‌رود.

 *گالیم به‌راحتی با بیشتر فلزات آلیاژ تشکیل داده و بعنوان بخشی از آلیاژهای زود ذوب بکار می‌رود.

 *استفاده از گالیت منیزیم دارای ناخالصی (مانند Mn+2 )، در ساخت پودر ((فسفر)) فعال شده با اشعه ماورای بنفش آغاز گشته است. *استفاده از گالیت منیزیم دارای ناخالصی (مانند Mn+2 )، در ساخت پودر ((فسفر)) فعال شده با اشعه ماورای بنفش آغاز گشته است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آرایش الکترونی عناصر)) *((آرایش الکترونی عناصر))
 *((ایزوتوپ)) *((ایزوتوپ))
 *((جدول تناوبی)) *((جدول تناوبی))
 *((رادیواکتیویته)) *((رادیواکتیویته))
 *((عنصر شیمیایی)) *((عنصر شیمیایی))
 *((واکنش شیمیایی))  *((واکنش شیمیایی))
 !منابع !منابع
 *[http://periodic.lanl.gov/elements/31.html|Los|Alamos|National Laboratory - Gallium] *[http://periodic.lanl.gov/elements/31.html|Los|Alamos|National Laboratory - Gallium]
 !اتصالات خارجی  !اتصالات خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Ga/index.html WebElements.com - Gallium] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Ga/index.html WebElements.com - Gallium]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ga.html EnvironmentalChemistry.com - Gallium] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ga.html EnvironmentalChemistry.com - Gallium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [16:32 ]   6   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [16:32 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [16:29 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [16:28 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [11:56 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [05:41 ]   1   مهدی سالم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..