منو
 کاربر Online
842 کاربر online
تاریخچه ی: گارنیئریت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-73Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Garnierite.jpg} +{picture=_ggttqq_Garnierite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (گارنیئریت- آگرگات توده ای سبز روشن روی سرپانتینیت (عرض تصویر 76 میلیمتر (گارنیئریت- آگرگات توده ای سبز روشن روی سرپانتینیت (عرض تصویر 76 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::گارنیئریت (Garnierite)::__ ||__::گارنیئریت (Garnierite)::__
-:: (((نیکل|Ni)),((منیزیم|Mg)))6 (OH)8 ( ((سیلیکنSi))4 O10):: +:: (((نیکل|Ni)),((منیزیم|Mg)))6 (OH)8 ( ((سیلیکن|Si))4 O10)::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::(( سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::(( سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
 ::مات::|__::((جلا))::__ ::مات::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::آگرگاتهای(( کریپتوکریستالین)) - بی شکل (آمرف) - خاکی - اندود::|__::اشکال ظاهری::__ ::آگرگاتهای(( کریپتوکریستالین)) - بی شکل (آمرف) - خاکی - اندود::|__::اشکال ظاهری::__
 :: تقریباْ کمیاب; ((کالدونی)) جدید ، ((کوبا)) ، ((برزیل)) ، ((روسیه)) و ((آلمان))::|__::((ژیزمان))::__ :: تقریباْ کمیاب; ((کالدونی)) جدید ، ((کوبا)) ، ((برزیل)) ، ((روسیه)) و ((آلمان))::|__::((ژیزمان))::__
 ::گرم محلول است((HCl ))در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::گرم محلول است((HCl ))در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::(((CaO))=30.64%(( MnO))=38.76% ((CO2))=35.65%)::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((CaO))=30.64%(( MnO))=38.76% ((CO2))=35.65%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سبز آبی- سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سبز آبی- سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سبز روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سبز روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((منیزیت))- ((لیمونیت))- ((اپال))- ((کریزوپراس))::|__::((پاراژنز))::__ :: ((منیزیت))- ((لیمونیت))- ((اپال))- ((کریزوپراس))::|__::((پاراژنز))::__
-:: ((ثانوی ))::|__::منشا تشکیل::__
:: میکروسکوپی - اگرگاتهای رشته ای::|__::شکل ((بلور))ها::__
+:: ((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
:: ((میکروسکوپ))ی - اگرگاتهای رشته ای::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::کانسار ((نیکل))::|__::((کاربرد))::__ ::کانسار ((نیکل))::|__::((کاربرد))::__
 ::((لهستان))::|__::محل پیدایش::__  ::((لهستان))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.از نام مهندس فرانسوی J.Garnier گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.گرفته شده است J.Garnier از نام مهندس فرانسوی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 2|4|2.2|2.7|| 2|4|2.2|2.7||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [10:03 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [04:02 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [11:32 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [11:23 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [10:57 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [10:33 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..