منو
 کاربر Online
817 کاربر online
تاریخچه ی: کیزریت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-73Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Kieserite.jpg} +{picture=_ggttqq_Kieserite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (کیزریت - اگرگات سفید تخت (عرض تصویر 85 میلیمتر (کیزریت - اگرگات سفید تخت (عرض تصویر 85 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کیزریت (Kieserite)::__ ||__::کیزریت (Kieserite)::__
 ::((منیزیم|Mg))SO4.H2O:: ::((منیزیم|Mg))SO4.H2O::
-::مونوکلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__ +::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::(( سولفات))::|__::((رده بندی))::__ ::(( سولفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::عالی::|__::((رخ))::__ ::عالی::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - ((اگرگات)) توده ای و دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - ((اگرگات)) توده ای و دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
-:: ((آلمان)) غربی و شرقی تقریباْ‌ کمیاب ; ((اطریش)) ، ((URSS)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::. ((HNO3)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
+::((آلمان)) غربی و شرقی ((اطریش)) ، ((URSS)) تقریباْ‌ کمیاب ; ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.((HNO3)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((MgO))=24% ((SO3))=58% ((H2O))=13% ::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((MgO))=24% ((SO3))=58% ((H2O))=13% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - زرد::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-:: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ +|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((اپسومیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((اپسومیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((سیلوین)) - ((هالیت)) - ((اسپومیت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((سیلوین)) - ((هالیت)) - ((اسپومیت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::رسوبی ::|__::منشا تشکیل::__ ::رسوبی ::|__::منشا تشکیل::__
 :: ((بی پیرامید)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__ :: ((بی پیرامید)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((URSS))::|__::محل پیدایش::__  ::((URSS))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::. گرفته شده است Lena.D.G.Kieser از نام رئیس آکادمی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::. گرفته شده است Lena.D.G.Kieser از نام رئیس آکادمی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|3.5|2.57|-|| -|3.5|2.57|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
-  
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 09 مهر 1384 [08:38 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 09 مهر 1384 [08:34 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [08:29 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [08:19 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [07:59 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..