منو
 صفحه های تصادفی
ابلاغ سلام پیامبر به اصحاب کهف توسط امام علی علیه السلام
دانشکده حقوق شهید بهشتی
رشته طراحی پارچه
استر
پایداری سازه‌های کنار آبی
وقایع پیش از انقلاب مشروطه
سفر رویایی به ماه
وابستگی و استقلال سالم و ناسالم
نپتون«سیاره»
دایره 9 نقطه
 کاربر Online
582 کاربر online
تاریخچه ی: کیزریت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-73Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Kieserite.jpg} +{picture=_ggttqq_Kieserite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-کیزریت - اگرگات سفید تخت (عرض تصویر 85 میلیمتر) +(کیزریت - اگرگات سفید تخت (عرض تصویر 85 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کیزریت (Kieserite)::__ ||__::کیزریت (Kieserite)::__
-::MgSO4.H2O::
::مونوکلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((منیزیم|Mg))SO4.H2O::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::(( سولفات))::|__::((رده بندی))::__ ::(( سولفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::عالی::|__::((رخ))::__ ::عالی::|__::((رخ))::__
-::شیشه ای::|__::((جلا))::__ +::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
-::شفاف::|__::((شفافیت))::__ +::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری - اگرگات توده ای و دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: تقریباْ‌ کمیاب ; آلمان غربی و شرقی ، اطریش ، URSS امریکا ::|__::((ژیزمان))::__
::. HNO3 محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::MgO=24% SO3=58% H2O=13% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((بلور))ی - ((اگرگات)) توده ای و دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::((آلمان)) غربی و شرقی ((اطریش)) ، ((URSS)) تریباْ‌ کمیاب ; ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.((HNO3)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((MgO))=24% ((SO3))=58% ((H2O))=13% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - زرد::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
- )):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::اپسومیت::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: سیلوین - هالیت - اسپومیت::|__::((پاراژنز))::__
+|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((اپسومیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((سیلوین)) - ((هالیت)) - ((اسپومیت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::رسوبی ::|__::منشا تشکیل::__ ::رسوبی ::|__::منشا تشکیل::__
-:: بی پیرامید::|__::شکل ((بلور))ها::__ +:: ((بی پیرامید)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((URSS))::|__::محل پیدایش::__  ::((URSS))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::. ز ئی آکامی Lena.D.G.Kieser گ ه ات ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::. گ ه ات Lena.D.G.Kieser ز یس آکامی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|3.5|2.57|-|| -|3.5|2.57|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
-  
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 09 مهر 1384 [08:38 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 09 مهر 1384 [08:34 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [08:29 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [08:19 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [07:59 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..