منو
 کاربر Online
919 کاربر online
تاریخچه ی: کیانیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-73Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Cyanite.jpg} +{picture=_ggttqq_Cyanite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (کیانیت - بلورهای ستونی (36 میلیمتر (کیانیت - بلورهای ستونی (36 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کیانیت (Cyanite)::__ ||__::کیانیت (Cyanite)::__
 ::(((آلومینیوم|Al))2)6(O ((سیلیکن|Si))O4) :: ::(((آلومینیوم|Al))2)6(O ((سیلیکن|Si))O4) ::
 ::((تری کلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((تری کلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::(( سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::(( سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل - مطابق با سطح /100/ ناقص- مطابق با سطح /010::|__::((رخ))::__ ::/کامل - مطابق با سطح /100/ ناقص- مطابق با سطح /010::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 ::.((سختی)) بالا در سطوح منشوری آن و تا 7-6 (ترد) ‌میرسد::|__::نوع ((سختی))::__ ::.((سختی)) بالا در سطوح منشوری آن و تا 7-6 (ترد) ‌میرسد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::بلوری - ((آگرگات)) شعاعی - توده ای ::|__::اشکال ظاهری::__ ::بلوری - ((آگرگات)) شعاعی - توده ای ::|__::اشکال ظاهری::__
 ::. به صورت بلورهای درشت یافت میشود
فراوان ; در ((امریکا)) ، ((ایتالیا)) ، ((یوگسلاوی)) ، ((اطریش)) ، ((سوئیس)) ، ((سوئد))
((کنیا)) ، ((هند)) ، ((استرالیا)) (تصادفی) ، ((برزیل)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
 ::. به صورت بلورهای درشت یافت میشود
فراوان ; در ((امریکا)) ، ((ایتالیا)) ، ((یوگسلاوی)) ، ((اطریش)) ، ((سوئیس)) ، ((سوئد))
((کنیا)) ، ((هند)) ، ((استرالیا)) (تصادفی) ، ((برزیل)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
 ::. نامحلول در ((اسید))ها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::. نامحلول در ((اسید))ها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::((سلینم|Se)),((کروم|Cr)) و ادخال های ((Al2O3))=62.93% ((SiO2))=37.07% ::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((سلنیم|Se)),((کروم|Cr)) و ادخال های ((Al2O3))=62.93% ((SiO2))=37.07% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - آبی - خاکستری - متمایل به سبز زرد::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - آبی - خاکستری - متمایل به سبز زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::((سختی)) - ((چگالی)) - ((اشعه ایکس)) - ((واکنش های شیمیایی)) :: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::((سختی)) - ((چگالی)) - ((اشعه ایکس)) - ((واکنش های شیمیایی)) :: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 :: ((سیلیمانیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__ :: ((سیلیمانیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((سیلیمانیت)) -(( آندالوزیت))- ((آلماندن)) - ((استئارولیت)) - ((کرندوم))::|__::((پاراژنز))::__ :: ((سیلیمانیت)) -(( آندالوزیت))- ((آلماندن)) - ((استئارولیت)) - ((کرندوم))::|__::((پاراژنز))::__
 :: ((دگرگون))ی - ((پگماتیت))ی ::|__::منشا تشکیل::__ :: ((دگرگون))ی - ((پگماتیت))ی ::|__::منشا تشکیل::__
 :: ((منشور))ی - قرصی شکل - ((ماکله))::|__::شکل ((بلور))ها::__ :: ((منشور))ی - قرصی شکل - ((ماکله))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__  ::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::. اخذ شده است = kuanos از واژه یونانی آب ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::. اخذ شده است = kuanos از واژه یونانی آب ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 4|4.5|3.6|3.7|| 4|4.5|3.6|3.7||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 09 مهر 1384 [07:40 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 09 مهر 1384 [07:36 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [06:27 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..