منو
 صفحه های تصادفی
تصریح معصومین بر امامت امام باقر علیه السلام
ماجرای اعمش با منصور
نهر کن
پلی مورف
شکست نقشه تحقیر امام موسی کاظم علیه السلام
شفاعت فاطمه از شیعیان
ارتباطات تلفن سیار
شیخ محمد عبده و نهج البلاغه
جستاری بر سیاست خارجی شاه عباس بزرگ و حل مناقشات ارضی
مظهر کمالات انبیاء
 کاربر Online
208 کاربر online
تاریخچه ی: کوپروسکلودوفسکیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Cuprosklodowskite.jpg} +{picture=_ggttqq_Cuprosklodowskite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-کوپروسکلودوفسکیت - بصورت پودری (عرض تصویر 25 میلیمتر) +(کوپروسکلودوفسکیت - بصورت پودری (عرض تصویر 25 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کوپروسکلودوفسکیت (Cuprosklodowskite)::__ ||__::کوپروسکلودوفسکیت (Cuprosklodowskite)::__
-::CuH2[UO2|SiO4]2.5H2O::
::تری کلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((مس|Cu))H2(UO2 ((سیلیکن|Si))O4)2.5H2O::
::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
-::کامل- مطابق با سطح /001/ ::|__::((رخ))::__ +::/کامل- مطابق با سطح /001 ::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای ::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای ::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ +::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری - آگرگات سوزنی - شعاعی - رشته ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; آلمان غربی و شرقی ، چک و اسلواکی ، مراکش ، زئیر و امریکا ::|__::((ژیزمان))::__
::.محلول در اسیدها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::(CuO = 9.04% UO3 = 65.02%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((بلور))ی - آگرگات سوزنی - شعاعی - رشته ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((مراکش)) ، ((زئیر)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.محلول در ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CuO)) = 9.04% ((UO3)) = 65.02%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سبزروشن تا سبزتیره::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سبزروشن تا سبزتیره::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::زرد - سبز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::زرد - سبز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-:: توربرنیت - اورانوتیل - بروکانتیت - کازولیت::|__::((پاراژنز))::__
::زون های اکسیدان ثانویه::|__::منشا تشکیل::__
+:: ((توربرنیت)) - ((اورانوتیل)) - ((بروکانتیت)) -(( کازولیت))::|__::((پاراژنز))::__
::((زون)) های اکسیدان ثانویه::|__::منشا تشکیل::__
 ::خوشه جواهری ::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::خوشه جواهری ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((کانادا))::|__::محل پیدایش::__  ::((کانادا))::|__::محل پیدایش::__
-::رادیواکتیویته قوی دارد::|__::سایر مشخصات::__ +::.((رادیواکتیویته)) قوی دارد::|__::سایر مشخصات::__
 ::.از ترکیب آن گرفته شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.از ترکیب آن گرفته شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|4|3.8|-|| -|4|3.8|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 02 مهر 1384 [08:19 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 02 مهر 1384 [08:15 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 02 مهر 1384 [08:01 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..