/> /> /> /> /> />
    
 منو
 کاربر Online
504 کاربر online
تاریخچه ی: کوههای اطلس

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-13Lines: 1-29
 !کوههای اطلس !کوههای اطلس
-این رشته کوه به وسعت 920/1 ((کیلومتر)) (200/1 مای) د ال غربی ((آفریقا)) ، ا ((راکش)) تا ((تونس)) کیه شد است . کوهه اطلس ز ((صحرا)) در جنوب تا نوار ساحلی در شمال گسترده است . در دامنه شمالی که با ((اقیانوس الس)) و دریای میترانه روبرو است . مقدار قابل توجهی باران برای درختا و بوه ها و ((گیاهان)) شامل برگ ، ((آویشن)) و ((اکلیل کوهی)) ، می بارد. نواحی جوبی بر خلاف نوی شمالی شبیه به کویر است . + align=left> />
/>{picture=atlas.jpg} />
چشم ادای آفریقا

/>اس شال ، سز و در جنوب کویری
است . در نوای نوبی باران ک
وبدهای گ کویری ی و. />
/>
/>
/>
-چشم اندازهای آفریقا 
-اطلس در شمال ، سبز و در جنوب کویری است . در نواحی جنوبی باران کم وبادهای گرم کویری می وزد. 
-روباه زو />ای ی که نیه کیی کوههای اطلس زنگی می ند شهای درازی در که با می و گرای بدنش ا آن ری خا شو. +این رشته کوه به و 920/1 ((یلومر)) (200/1 مای) ر شمال غربی ((آیا)) ، از ((مراکش)) ((تون)) کیده شد ست . کوههای اطلس از ((صحرا)) در جنو تا نوار ساحلی در شمال سترده ست . ر دانه شمالی که با ((اقیانوس اطلس)) و دریای مدیرنه روبرو ا . مقدار قبل توهی بارا برای درختان و بوه ها و ((یاهان)) شامل رگ بو ، ((آویشن)) و ((کلیل کوهی)) ، می بارد. نواحی جوبی بر خلاف نوی شمالی شبیه به کوی است .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [06:02 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [06:00 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [07:57 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [07:50 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..