منو
 کاربر Online
1199 کاربر online
تاریخچه ی: کوسه

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-42Lines: 1-77
-V{maketoc}

+!مقدمه
کوسه ماهی‌ها (sh
arks) ، ((سفره ماهی‌ها)) یا چارگوش ماهی‌ها (Rays) و شیمرا (Chimaera) متعلق به ((ماهیهای غضروفی|رده ماهیهای غضروفی)) هستند. پست‌ترین مهره‌داران زنده‌ای هستند که مهره‌های کامل و جداگانه ، آرواره‌های متحرک و ضمایم جفت دارند، همه آنها شکاری هستند و بطور کلی در ((اقیانوسها)) بسر می‌برند. این گروه در ((دوره سیلورین)) بوجود آمده‌اند و نشانه آنها بقایای سنگواره بسیاری بویژه دندانها ، خارهای باله‌ای و پولک می‌باشد. کوسه ماهی به علت ویژگیهای اساسی کالبدشناسی ، از نظر ((زیست شناسی)) بسیار جالب است.
>
>
dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/3/3c//Tolid_mesl.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/3/3d/shark1.JPG}
  
 
 
 +
 +!ویژگیهای خارجی کوسه ماهی
 +سر بطور واضح نوک تیز است تنه به شکل دوک می‌باشد. نزدیک باله سینه‌ای از همه جا بزرگتر است و در عقب باریک می‌شود. دو باله پشتی میانی و مجزا دارد. باله دمی دارای دو قسمت نامساوی می‌باشد. در سطح شکمی سر دو کیسه بویایی و دهان عرضی پهن وجود دارد. چشمها جانبی بوده و پلک ندارند. پنج شکاف آبششی تخم مرغی شکل در جلوی هر باله سینه‌ای باز می‌شود و یک ((آبشش|سوراخ آبششی)) یا روزن در عقب هر چشم موجود است. مخرج میان باله‌های لگنی وجود دارد.
 +!پوشش بدن
 +پوست به رنگ خاکستری بوده و بطور یکنواخت بوسیله ردیفهای موربی از شبه پولکهای کوچک پوشیده است. هر یک از شبه پولکها دارای یک خار متوجه به عقب می‌باشد که از ((مینای دندان|مینا)) درست شده است و یک صفحه قاعده‌ای از جنس ((عاج)) دارد. در دهان یک حالت تغییر از پولکها به سوی دندانها وجود دارد که نشانه منشا احتمالی دندانهای مهره‌دار است.
 +!استخوان بندی
 +مجموعه اسکلت از ((غضروف|بافت غضروفی)) است که کم و بیش بوسیله ته نشینهای آهکی تقویت می‌شود. اسکلت شامل موارد زیر است.
 +!!قسمتهای محوری
 +عبارت است از ((استخوان جمجمه|جمجمه)) و ((ستون فقرات|ستون مهره‌ای بند بندی)) ، هر مهره دارای یک قسمت مرکزی قرقره مانند است که در دو انتها ، کاو می‌باشد و بالای این قسمت یک کمان پی وجود دارد که رشته پی در آن قرار دارد. در سطح شکمی هر مهره دمی یک کمان خونی وجود دارد که ((آئورت)) و سیاهرگ دمی را می‌پوشاند. مازه همیشه در فضای میان مهره‌ها باقی می‌مانند. جمجمه از قسمتهای زیر تشکیل می‌شود:
 +*کاسه سر که مغز را در خود جای می‌دهد.

 +*محفظه‌های جفت برای اندامهای بویایی ، بینایی و شنوایی.

 +*اسکلت اندرونه‌ای مرکب از آرواره‌ها ، کمان لامی و پنج جفت کمانهای آبششی که ناحیه آبششها را تقویت می‌کند.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/9/98/shark2.JPG}
 +
 +
 +
 +!!اسکلت ضمیمه‌ای
 +شامل قسمتهای زیر است:
 +*کمربند سینه‌ای به شکل U که باله‌های سینه‌ای را نگهداری می‌کند.

 +*کمربند لگنی که پهن‌تر است و باله‌های لگنی به آن اتصال دارند.

 +*تعداد زیاد غضروفهای بندبند کوچک در داخل هر باله کناری وجود دارد و باعث استحکام باله می‌گردد. باله‌های میانی بوسیله پره‌های باله‌های پوستی تقویت می‌شود.
 +!دستگاه ماهیچه‌ای
 +ماهیچه‌های بدن و دم بند بند است و به کار تولید حرکات جانبی تنه و دم که برای ((شنا)) لازم است می‌آید. باله‌های جفت ناحیه آبشش و تشکیلات سر توسط ماهیچه‌های مخصوصی بکار می‌افتد.
 +!دستگاه گوارش
 +دهان پهن بوده و دور آن را ردیفهای عرضی از دندانهای نوک تیز فرا گرفته است. این دندانها در گوشت آرواره‌ها فرو رفته است. دندانها برای گرفتن شکار از قبیل ماهیهای کوچک که غالبا بطور کامل بلعیده می‌شوند بکار می‌رود. یک زبان پهن به کف دهان می‌چسبد. در کناره‌های گلو ، سوراخهایی وجود دارد که به شکافهای آبششی جداگانه و اسپیراکلها منتهی می‌شوند. مری کوتاه به معده که به شکل J می‌باشد، می‌پیوندد. روده در امتداد معده بوده و مستقیما به ((کلواک)) و مخرج متصل می‌شود. کبد بزرگ بوده و از دو لب دراز که به انتهای جلوی اندرونه بدن متصل می‌باشد.
 +!دستگاه گردش خون
 +((قلب)) در زیر ناحیه آبششی در کیسه‌ای به نام دلپوش جای دارد. این اندام از قسمتهای زیر درست می‌شود. یک سینوس سیاهرگی با دیواره نازک که خون را از سیاهرگهای گوناگون می‌گیرد. دهلیز با دیواره نازک ، شکمچه که دیواره کلفت دارد و مخروط آئورتی که در ابتدای آئورت قرار دارد و خون از مخروط آئورتی رو به جلو به داخل آئورت شکمی حرکت می‌کند.

از آنجا 5 جفت سرخرگ آبششی آوران به مویرگهای موجود در آبششها به منظور هواگیری منتهی و پخش می‌شود. سپس 4 سرخرگ آبششی وابران خون را در آئورت پشتی که در طول دیواره میانی اندورنه امتداد دارد، جمع می‌کند. در هر گردش کامل در بدن ، ((بافت خون|خون)) فقط یکبار از قلب عبور می‌کند و این کیفیت در دهان گردان و بیشتر ماهیها وجود دارد و خون قلب ، سیاهرگی (بدون ((اکسیژن))) است.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/b/b0/shark7.JPG}
 +
 +
 +
 +!دستگاه تنفسی
 +کوسه ماهی بوسیله باز و بسته کردن دهان آب را به داخل کشیده و آن را با فشار از شکافهای آبششی اسپیراکلها خارج می‌سازند. آبششها 5 جفت هستند و در داخل شکافهای آبششی قرار دارد. خون از آئورت شکمی از مویرگهای آبششها عبور کرده و CO2 خود را از دست می‌دهد و اکسیژن محلول در آب را جذب می‌نماید و سپس در آئورت پشتی جریان می‌یابد.
 +!دستگاه وازنش
 +دو گرده باریک بلافاصله در بالای اندرونه در هر طرف آئورت پشتی جای دارد. پیشاب یا میزراه هر گرده در یک رشته لوله‌های کوچک بندبندی که به یک لوله بلند یا میزنای می‌پیوندد جمع می‌شود. دو میزنای به طرف عقب امتداد یافته و توسط برجستگی وازنشی هم آوری واحدی که در پشت کلواک واقع است پیشاب را تخلیه می‌کند.
 +!دستگاه عصبی
 +مغز کوسه کاهی پیشرفته‌تر از مغز ((مار ماهی)) است. از دو کیسه بویایی واقع در پوزه ، مجاری بویایی تا لبهای بویایی امتداد می‌یابد. لبهای بویایی به نیمکره‌های مغزی جفت در مغز میانجی اتصال دارد. در پشت مغز میانجی ، پایه خاجی و جسم خاجی وجود دارد و در سطح شکمی آن اندام تکاوی شکل واقع است که به آن هیپوفیز چسبیده است. همه این ساختمانها قسمتی از مغز پیشین را تشکیل می‌دهند. دو لب میانی مدور در رویه پشتی مغز میانی واقع است. مغز پسین شامل مخچه بزرگ است که روی پیاز مغز تیره قرار گرفته است.
 +!اندامهای حسی
 +کوسه ماهی بیشتر به محرکات بویایی بستگی و تکیه دارند. محرکات بویایی از آبی که از دو کیسه سطحی بویایی واقع در پوزه عبور می‌کند دریافت می‌شود. چشمها بوسیله 3 جفت ماهیچه که کره چشم را به حفره چشم متصل می‌سازد حرکت می‌کند. گوشها کاملا درون سر قرار دارند و دو کار مشخص دارد، __~~green:دریافت تاثیرات صوتی~~__ و __~~green:جهت‌یابی~~__.
 +

 +
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/5/5f//Janin_koose.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/b/b7/shark8.JPG}
  
 
 
 
 
-این ماهیهای آبهای شور دارای ((اسکلت))ی ((غضروف))ی هستن یعنی همان ماده نعطاف پذیری که گوش اسانها را نگه میدارد در حدود 700 گونه متلف از کو ها و سفره ماهی ا وجود دارند که مجموعا" به اسم ماهیهای غضروفی شناخته شده ند کوسه ها به وسیله تکان دادن بدنهای مقاومشان در مقابل جیان آب دریا به سمت جلو حرکت می کنند مهیهای غضروفی دنهی پهنی دارند مشان به شکل هم زن و با کا دادن آن به آرامی رکت می کنند.

ک
وسه ها بین 5 ا 7 (عمولا5) شکا گوش در و ف (غلب) و یا پایین ر خود دارند. دندانه های پوستی سطح بدن این جانور را وانیده است و ردیفهایی از دندانهای قابل جایگزین در دهان خود دارند. در گونه های مختلف کوسه، استثنائاتی نیز در مورد «عظیم الجثه بودن» «دریایی بودن» و «شکارچی بودن» آنها وجود دارد. کوسه ها همه چیز از گونه های دریایی به اندازه دست گرفته تا کوسه های نهنگی را در بر می یرد. کوسه های نهنگی زرترین وع ((اهی)) هتد (اگر چه کوسه ها دیقا به عنوان ماهی حقیقی بشمار نمی آیند) که طولشان حداکثر به 18متر (59 ((فیت))) می رسد و همانند نهنگ های عظیم الجثه تنها از پلانکتونها تغذیه می کنند. ((بول کوسه)) ها قادرند به سمت رودخانه ای آب شیرین شا کند که در ای صورت ممکن به حملات کوسه ای در رودخانه ها می انجامد. برخ ز گونه هی بزرتر همانند مالکو کوسه سید قارند دمای بدن خود را درج حرارتی بیش از دمای ((اقیانوس ))تنظیم نن. تا اواخر قرن شانزدهم در زبان انگلیسی کوسه ه با نام ''سگهای دریایی'' ورد طاب قار می گرفتند.

اولین بار در اواخر ده
ه 1560 بود که کلمه «کوسه» برای اشاره به کوسه های عظیم الجثه دریایی کارائیب مور استفاده قرار گرفت و پس از آن این کلمه در مورد همه کوسه ها بکار گرفته شد. این کلمه ممکن است از کلمه xoc که در زبان Maya ه معنی کوسه است و به صورت shock یا showk تلفظ می شود گره شده باشد.
وا
ل کوسه ای بزرگترین ماهی نیا که تا 20 متر (66(( پ))) می کشد ان ماهی آبهای گرم شکارهای بزرگ را نمی خورند و به جای ا ((پلانگتون))های (موجدات رز رییی) موود در هزاا ((گالن)) آب دریا ک در یک ساعت از مجراهای گ او عبر می کند جدا ره و می خورد پلانگتونهایی که به لیه های مجرای خرجی وش او یر می کنند به فاصله هر یک دیقه یا بیشتر بلعیده می شوند و ان مئله بوسیله نزدیک کردن دهانش و بلعیدن ((پلانگتون))ها انجام می شود . /> />وقتی نوع نر و ماده ین ماهی همدیگر را پیدا کردند عمل(( لقاح)) تخمهای ماده صورت می گیرد بیشتر کوسه ها و سفره ماهیها از طریق به دنیا آوردن بچه تولیدمثل می کنند تخمها در درون ((رحم)) ماده د کرده و نوزاد از تخم بیرون می آید تعداد کمی از نژادهای کوسه ها در محلهای حفافظت شده تخم گذای می کنند اینگونه تخمها در بستر دریارها می شوند تا خود به ود رش کرده و از تخم بیرون یاید.

نوزاد کوس
ه ه از سه طریق متولد می شون:
*Oviparity ـ بعض
ی کوسه ها تخم می گذارند. در بیشتر این گونه ها جنین در حال رشد درپوششی محافظت می شود ه ضخامت آ برابر چرم است. بعضی ز این پوششها برای مافظت در داخ کافها قرار می یرند. کوسه یپوری ها و کوسه های متورم جزء گروه کوسه های خم ذار هستند.
*Viviparity ـ این
کوه ها بخلاف سایر ماهیها و همانن پستانداران از طریق بند جفت با نوزاد در حال رشد ارتباط دارند. ین نوزادان زنده بدنیا می یند و قادر ه انجام هر کاری هستند. کوسه ماهیهی سرچکشی، کوسه های requiem (مانند ول کوسه ها کوه های پلگ) کوه های basking و مهیهای نرم همی جزء این گروه می باشند. کوسه آبی بیشترین تعداد نوزاد را به وجو می آورد که حداکثر تعدادی که ت بحا گزارش شده ات 82 کوسه می باشد.
*Ovoviviparity
ین کوسه ها از ری سفیده خم و سیااتی که از غدد دیواه لوله رحم ترشح می شود تغذیه می شوند. تخ ه در درون لوله رحم شکسته می ند و نوزاد از باقی مانده فیده تخ و سیلات تخم راه تغذیه می ن. همنند کوسه های بچه زا، نوزادان متول شده زنده و قادر به انجام هرکاری می اشند. بعضی از آنها حتی از قل از تولد هم قادر به انجام هر کاری هستن، همانند گونه هایی که از طری oophagy تلید ل ی کنند. در این گونه ها اولین نوزادی که سر از تخم می ورد بقیه تخم ها موود در لوله رحم را می خورد. کوسه پلنگی های شنی، makos ، thresher (نوعی کوسه ماهی درنده)، porbeagles (نوعی کوسه ماهی خطرنا اقیانوسی) و کوسه های سفی عظیم الجثه همگی ز طرق oopyagy تولید مثل می کنند. رمز بقای این گونه ها در این است که نوزادان می توانند ل از تولد تا حدود زیادی شد کنند. کوه هی نهنگی در گذشته بعنوان گونه تخم گذار طبقه بندی شده بودند ولی امروه این کوسه ها جزء همین گروه به شمار می آیند. امروزه مشخص شده است که تخم های یافت شده از کوسه های نهنگی نارس بوده اند.

ت
مم کوسه ها و فه ماهیها برای تیه و موجودات دریایی دیگر تکیه دارند که رای حمله به شکر استفاده می کنند کوسه های دیگر و سفه ماهیهای زیادی دارای دندانهای تخت هستن ای دندانها برای م شکستن پوسته خت نم تنان و خرچنها استفاده می شوند کوسه ها والها و سفره ماههای مانا پلانگتونها و ماهیهای کوچک را از آب دریا جدا کرده و می خورند.

در ت
مام اقیانوسهای جهان در حدود 375(( گونه)) مختلف کوسه و 350 گونه سفره ماهی وجود دارد این چهار ماهی که در اینا تویر آنها وجود دارد انواع ماهیهای ((غضروف))ی و تنوع گسترده آنها را نشان می دهد.

همچنین ببینید:
__
((حملات کوسه ه))__
__((حواس کوس
ه ها))__
__((ص
د کوسه ها))__
__((کوسه د
ر افسانه ها))__
__((طبه بنی کوسه ها))__
! منبع:

*DK multimedia
+!دستاه وید مل />سهای ر و ماده دا هستند مجا هستند. ر ن نر ارم ر دو بی ک در لوی انرونه بدن وا است درست میشود. از هر بیضه چندین وه را به یک لوله وابران یای منتهی میود. لوه اران در ح شکمی گرده به ر ق رفته و بر روی برستگی و ازنی تولید لی به ا مر میشود. به نگام جتیی ار از ماهی ب کمک گیرها __~~green:(Claspers)~~__ به اخ لوا ماهی اده مییزد.

دتگاه تولید مثلی ماده ارت است ا یک تخمدان بر که بویه شی ستبری ا پشت چسبیه ات دو ا اویداک بر در طول اندونه امداد ارد و ه یک د اهای جلی ود او بزری دارد که تها وسیه ن از دوه دال میشود. مت وی ه وله گادت شده و یک ده قری تکی د در گونههای تخمر بچها مانند ((سگ ماهی)) ، قسمت تی ن رگ شده و رم را دست میکند.
!ما مرت وان />*((بش)) />*((اکوسیسم دریایی)) />*((س اهی)) />*((ه ندی کوسهها)) />*((ما ماهی))
*((ماهی)) />*((ماهیهای اتوانی)) />*((ماهیهای غضروفی))
*((مههداران))
*((هن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 فروردین 1385 [21:57 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 09 آبان 1383 [12:32 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:52 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:39 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:25 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 شهریور 1383 [13:13 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..