منو
 صفحه های تصادفی
بازگشت ذوالجناح و شیون اهل بیت
برچه
تیموریان
ابلاغ سلام پیامبر به اصحاب کهف توسط امام علی علیه السلام
لم زرن
تشکر یزید از ابن زیاد برای قتل امام حسین علیه السلام
اصل استقراء ریاضی
کعبه
بازتابش داخلی کلی
معماری چند لایه نرم افزار
 کاربر Online
605 کاربر online
تاریخچه ی: کوسه

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-39Lines: 1-77
-V{maketoc}

+!مقدمه
کوسه ماهی‌ها (sh
arks) ، ((سفره ماهی‌ها)) یا چارگوش ماهی‌ها (Rays) و شیمرا (Chimaera) متعلق به ((ماهیهای غضروفی|رده ماهیهای غضروفی)) هستند. پست‌ترین مهره‌داران زنده‌ای هستند که مهره‌های کامل و جداگانه ، آرواره‌های متحرک و ضمایم جفت دارند، همه آنها شکاری هستند و بطور کلی در ((اقیانوسها)) بسر می‌برند. این گروه در ((دوره سیلورین)) بوجود آمده‌اند و نشانه آنها بقایای سنگواره بسیاری بویژه دندانها ، خارهای باله‌ای و پولک می‌باشد. کوسه ماهی به علت ویژگیهای اساسی کالبدشناسی ، از نظر ((زیست شناسی)) بسیار جالب است.
>
>
dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/3/3c//Tolid_mesl.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/3/3d/shark1.JPG}
  
 
 
 +
 +!ویژگیهای خارجی کوسه ماهی
 +سر بطور واضح نوک تیز است تنه به شکل دوک می‌باشد. نزدیک باله سینه‌ای از همه جا بزرگتر است و در عقب باریک می‌شود. دو باله پشتی میانی و مجزا دارد. باله دمی دارای دو قسمت نامساوی می‌باشد. در سطح شکمی سر دو کیسه بویایی و دهان عرضی پهن وجود دارد. چشمها جانبی بوده و پلک ندارند. پنج شکاف آبششی تخم مرغی شکل در جلوی هر باله سینه‌ای باز می‌شود و یک ((آبشش|سوراخ آبششی)) یا روزن در عقب هر چشم موجود است. مخرج میان باله‌های لگنی وجود دارد.
 +!پوشش بدن
 +پوست به رنگ خاکستری بوده و بطور یکنواخت بوسیله ردیفهای موربی از شبه پولکهای کوچک پوشیده است. هر یک از شبه پولکها دارای یک خار متوجه به عقب می‌باشد که از ((مینای دندان|مینا)) درست شده است و یک صفحه قاعده‌ای از جنس ((عاج)) دارد. در دهان یک حالت تغییر از پولکها به سوی دندانها وجود دارد که نشانه منشا احتمالی دندانهای مهره‌دار است.
 +!استخوان بندی
 +مجموعه اسکلت از ((غضروف|بافت غضروفی)) است که کم و بیش بوسیله ته نشینهای آهکی تقویت می‌شود. اسکلت شامل موارد زیر است.
 +!!قسمتهای محوری
 +عبارت است از ((استخوان جمجمه|جمجمه)) و ((ستون فقرات|ستون مهره‌ای بند بندی)) ، هر مهره دارای یک قسمت مرکزی قرقره مانند است که در دو انتها ، کاو می‌باشد و بالای این قسمت یک کمان پی وجود دارد که رشته پی در آن قرار دارد. در سطح شکمی هر مهره دمی یک کمان خونی وجود دارد که ((آئورت)) و سیاهرگ دمی را می‌پوشاند. مازه همیشه در فضای میان مهره‌ها باقی می‌مانند. جمجمه از قسمتهای زیر تشکیل می‌شود:
 +*کاسه سر که مغز را در خود جای می‌دهد.

 +*محفظه‌های جفت برای اندامهای بویایی ، بینایی و شنوایی.

 +*اسکلت اندرونه‌ای مرکب از آرواره‌ها ، کمان لامی و پنج جفت کمانهای آبششی که ناحیه آبششها را تقویت می‌کند.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/9/98/shark2.JPG}
 +
 +
 +
 +!!اسکلت ضمیمه‌ای
 +شامل قسمتهای زیر است:
 +*کمربند سینه‌ای به شکل U که باله‌های سینه‌ای را نگهداری می‌کند.

 +*کمربند لگنی که پهن‌تر است و باله‌های لگنی به آن اتصال دارند.

 +*تعداد زیاد غضروفهای بندبند کوچک در داخل هر باله کناری وجود دارد و باعث استحکام باله می‌گردد. باله‌های میانی بوسیله پره‌های باله‌های پوستی تقویت می‌شود.
 +!دستگاه ماهیچه‌ای
 +ماهیچه‌های بدن و دم بند بند است و به کار تولید حرکات جانبی تنه و دم که برای ((شنا)) لازم است می‌آید. باله‌های جفت ناحیه آبشش و تشکیلات سر توسط ماهیچه‌های مخصوصی بکار می‌افتد.
 +!دستگاه گوارش
 +دهان پهن بوده و دور آن را ردیفهای عرضی از دندانهای نوک تیز فرا گرفته است. این دندانها در گوشت آرواره‌ها فرو رفته است. دندانها برای گرفتن شکار از قبیل ماهیهای کوچک که غالبا بطور کامل بلعیده می‌شوند بکار می‌رود. یک زبان پهن به کف دهان می‌چسبد. در کناره‌های گلو ، سوراخهایی وجود دارد که به شکافهای آبششی جداگانه و اسپیراکلها منتهی می‌شوند. مری کوتاه به معده که به شکل J می‌باشد، می‌پیوندد. روده در امتداد معده بوده و مستقیما به ((کلواک)) و مخرج متصل می‌شود. کبد بزرگ بوده و از دو لب دراز که به انتهای جلوی اندرونه بدن متصل می‌باشد.
 +!دستگاه گردش خون
 +((قلب)) در زیر ناحیه آبششی در کیسه‌ای به نام دلپوش جای دارد. این اندام از قسمتهای زیر درست می‌شود. یک سینوس سیاهرگی با دیواره نازک که خون را از سیاهرگهای گوناگون می‌گیرد. دهلیز با دیواره نازک ، شکمچه که دیواره کلفت دارد و مخروط آئورتی که در ابتدای آئورت قرار دارد و خون از مخروط آئورتی رو به جلو به داخل آئورت شکمی حرکت می‌کند.

از آنجا 5 جفت سرخرگ آبششی آوران به مویرگهای موجود در آبششها به منظور هواگیری منتهی و پخش می‌شود. سپس 4 سرخرگ آبششی وابران خون را در آئورت پشتی که در طول دیواره میانی اندورنه امتداد دارد، جمع می‌کند. در هر گردش کامل در بدن ، ((بافت خون|خون)) فقط یکبار از قلب عبور می‌کند و این کیفیت در دهان گردان و بیشتر ماهیها وجود دارد و خون قلب ، سیاهرگی (بدون ((اکسیژن))) است.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/b/b0/shark7.JPG}
 +
 +
 +
 +!دستگاه تنفسی
 +کوسه ماهی بوسیله باز و بسته کردن دهان آب را به داخل کشیده و آن را با فشار از شکافهای آبششی اسپیراکلها خارج می‌سازند. آبششها 5 جفت هستند و در داخل شکافهای آبششی قرار دارد. خون از آئورت شکمی از مویرگهای آبششها عبور کرده و CO2 خود را از دست می‌دهد و اکسیژن محلول در آب را جذب می‌نماید و سپس در آئورت پشتی جریان می‌یابد.
 +!دستگاه وازنش
 +دو گرده باریک بلافاصله در بالای اندرونه در هر طرف آئورت پشتی جای دارد. پیشاب یا میزراه هر گرده در یک رشته لوله‌های کوچک بندبندی که به یک لوله بلند یا میزنای می‌پیوندد جمع می‌شود. دو میزنای به طرف عقب امتداد یافته و توسط برجستگی وازنشی هم آوری واحدی که در پشت کلواک واقع است پیشاب را تخلیه می‌کند.
 +!دستگاه عصبی
 +مغز کوسه کاهی پیشرفته‌تر از مغز ((مار ماهی)) است. از دو کیسه بویایی واقع در پوزه ، مجاری بویایی تا لبهای بویایی امتداد می‌یابد. لبهای بویایی به نیمکره‌های مغزی جفت در مغز میانجی اتصال دارد. در پشت مغز میانجی ، پایه خاجی و جسم خاجی وجود دارد و در سطح شکمی آن اندام تکاوی شکل واقع است که به آن هیپوفیز چسبیده است. همه این ساختمانها قسمتی از مغز پیشین را تشکیل می‌دهند. دو لب میانی مدور در رویه پشتی مغز میانی واقع است. مغز پسین شامل مخچه بزرگ است که روی پیاز مغز تیره قرار گرفته است.
 +!اندامهای حسی
 +کوسه ماهی بیشتر به محرکات بویایی بستگی و تکیه دارند. محرکات بویایی از آبی که از دو کیسه سطحی بویایی واقع در پوزه عبور می‌کند دریافت می‌شود. چشمها بوسیله 3 جفت ماهیچه که کره چشم را به حفره چشم متصل می‌سازد حرکت می‌کند. گوشها کاملا درون سر قرار دارند و دو کار مشخص دارد، __~~green:دریافت تاثیرات صوتی~~__ و __~~green:جهت‌یابی~~__.
 +

 +
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/5/5f//Janin_koose.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/b/b7/shark8.JPG}
  
 
 
 
 
-این ماهیهای آبهای شور دارای ((اسکلت))ی ((غضروف))ی هستن یعنی همان ماده نعطاف پذیری که گوش اسانها را نگه میدارد در حدود 700 گونه متلف از کو ها و سفره ماهی ا وجود دارند که مجموعا" به اسم ماهیهای غضروفی شناخته شده ند کوسه ها به وسیله تکان دادن بدنهای مقاومشان در مقابل جیان آب دریا به سمت جلو حرکت می کنند مهیهای غضروفی دنهی پهنی دارند مشان به شکل هم زن و با کا دادن آن به آرامی حرکت می کنند.

نوزاد کوسه ها از سه ط
ریق متولد می شوند:

*Oviparity ـ
بعضی کوه ها خم می ذارند. بیشتر ی گونه ها، جنین در حا رشد درپوششی حافظت می شود که ضخامت آن بابر چرم است. بعضی از این پوش برای مافظت در خل شکافها قرار می گد. کوسه شیپوری ها و کوسه های متورم جزء گروه کوسه های تخم گذار هستند.
*Viviparity ـ این کوسه ها
برخلاف سای ماهیها و هماند پستانداران از طریق بند جت با نوزاد در حال رشد ارتباط دارند. این نوزادان زنده بدنیا می آیند و قادر به انام هر کاری هستند. کوسه اهیهای سرچکشی، کوس های requiem (انند بول کوه ها کوسه های پلنگیو های basking و س ماهیهای نم همگی جزء این گروه می باشد. کوسه بی بیشترین تعداد نوزاد را ه وو می ورد ک حداکثر تعدادی که تا بحال گزارش شده است 82 کوسه می باشد.
*Ovoviviparity ـ این کوس
ه ها از طری یه خ و سیالاتی که از غدد دیوره لوله رحم ترشح می شود، تغذیه می وند. تخم ها در رون لوله رحم شکسته می شوند و نوزاد از باقی مانه سفیده تخم و سیلات تخم راه تغذیه می کند. همند کوسه های بچه ا نوادان مول شده زنده و قدر به انجام هرکاری م باشد. بعضی از آنها حتی از قبل از تولد ه قار به انجام ه کاری ستند همانند گونه هایی که از طریق oophagy ولد مثل می کنند. در این گونه ه الین نوادی ک سر از تخم ر ی آرد بقیه تخم های موجو در لوله رحم را می خورد. کوسه پلنگ های شنی، makos ، thresher (نوی کوسه ماهی دن porbeagles (وی کوسه ماهی خطراک قیانوسی) و کوسه ای فید یم لجثه همگی از طری oopyagy تولید مثل می کنند. رمز بقای ین ونه ه ر این ست که نوزاان می توانند قبل از تولد تا حدود زیادی رشد کنند. کوسه های نهنگی در گذشته بعنوان گونه تخم ذار طبقه بندی شده بوند ولی امروزه ین کوسه ها جزء همی گروه ه شمار می آیند. امروزه مشخص شده است که م هایی یافت شده از که هی نهنی ارس بوده ان.
وق
تی نوع ن و مده این مای همیر را پیدا کردند عمل(( لقاح)) تخمهای مه صورت می گیرد بیشتر کوه ها و سره مایه از طریق به دنیا آورد به ولیدمل می کنند تخمها در درون ((رحم)) ماده رشد کرده و وزاد از تخم بیرون می آید عداد کمی از نژدهای کوه ها در محلای افظت شده تخم گذاری می کنند اینگونه تخمها در بتر ریارها می شوند تا خود به خود رشد کرده و از تخم بیرن بیایند. />
و
ل کوسه ای بزرگتری ماهی نیات که تا 20 ر (66(( ا))) قد می کشد این ماهی بهای رم شکاای بزرگ را نمی ورند جای ان ((پلانگتون))های (وجودات ریز دریایی) وجد در هزاران ((گلن)) آب دریا که در یک ساعت از مجراهای گوش او عبور می کند جدا کرده و می خورند پلانگتونهایی که ه لیه ی مجرای روجی گوش او یر می کنند به فاصله ر یک دقیقه یا بیشتر بلعده می شوند و این مسئله بوسیله نزدیک کردن دهانش و بلعیدن ((پلانگتون))ها انجام م شود .

تمام کوسه
ها و سفره ماهیها برای تغذیه خود به موجوت دریایی دیگر یه دارد که رای حمله به شکار استفاده می کنند کوسه های دیگر و سفره ماهیهای یاد دارای داهای تخت تند این ندانها برای رهم شکت پوسته ت نرم نان و رچنها استفاده می شوند کوسه ها والها و سفره مهیهای منا پلانگتونها و ماهیهای کوچک ر آب دریا دا کرد و می ورند.

در تمام اقیانوسهای ه در دود 375(( گونه)) مختلف کوسه و 350 گونه سفره ماهی وو دارد ای چهر هی ک ر ایجا تصور آنها جود دارد انواع ماهیهای ((غضروف))ی و تنوع گسترده آنها را نشان می دهد.

همچنین بیید:
__((حملات کوسه ها))__ />__((حواس کو ها))__
__((ی کوس ها))__
__((که در افانه ها))__

!
نبع:

*DK multimedia
+!دستاه وید مل />سهای ر و ماده دا هستند مجا هستند. ر ن نر ارم در دو بیه که در ش وی ادروه بن و ات در مید. از هر بیه ندین وله آوران ه یک وه ابا پیی منهی میشد. لوله وبران در و کی گرده به طر ته و ر روی رستگی و ازنی تولید می به ا مو میشد. به هام تگیری ، ا از می ر به کمک یرهها __~~green:(Claspers)~~__ ه د کوک ماهی اه ییزد.

گا تولید مثلی ماده ات ات از یک تخمان ب که وسیه شای ستی از چسبیده ات و و ا ایداکت رگ در و ارونه مداد دارد و ر یک د انهای لی د تکاو بری دارد که تخما وسیه ن ا ارنه دا میود. ت جلوی ر وه گادتر شده و یک ه ری شیل یدهد و در گونههای تخمار چها مانند ((سگ ماهی)) ، ت تی ن بزر ش و م ا دست می‌کند. />!ما مر با ون
*((آبشش))
*((اکوسی درییی)) />*((سگ ماهی)) />*((ه ی کها)) />*((ار ماهی))
*((می))
*((ماهیهای استخوی))
*((مهیهی غضروی))
*((ههداان))
*((هنگ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 فروردین 1385 [21:57 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 09 آبان 1383 [12:32 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:52 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:39 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:25 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 شهریور 1383 [13:13 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..