منو
 کاربر Online
1137 کاربر online
تاریخچه ی: کوسه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-28Lines: 1-77
-V{maketoc}
+!مقدمه
کوسه ماهی‌ها (sh
arks) ، ((سفره ماهی‌ها)) یا چارگوش ماهی‌ها (Rays) و شیمرا (Chimaera) متعلق به ((ماهیهای غضروفی|رده ماهیهای غضروفی)) هستند. پست‌ترین مهره‌داران زنده‌ای هستند که مهره‌های کامل و جداگانه ، آرواره‌های متحرک و ضمایم جفت دارند، همه آنها شکاری هستند و بطور کلی در ((اقیانوسها)) بسر می‌برند. این گروه در ((دوره سیلورین)) بوجود آمده‌اند و نشانه آنها بقایای سنگواره بسیاری بویژه دندانها ، خارهای باله‌ای و پولک می‌باشد. کوسه ماهی به علت ویژگیهای اساسی کالبدشناسی ، از نظر ((زیست شناسی)) بسیار جالب است.dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/3/3c//Tolid_mesl.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/3/3d/shark1.JPG}
  
 
 
 +
 +!ویژگیهای خارجی کوسه ماهی
 +سر بطور واضح نوک تیز است تنه به شکل دوک می‌باشد. نزدیک باله سینه‌ای از همه جا بزرگتر است و در عقب باریک می‌شود. دو باله پشتی میانی و مجزا دارد. باله دمی دارای دو قسمت نامساوی می‌باشد. در سطح شکمی سر دو کیسه بویایی و دهان عرضی پهن وجود دارد. چشمها جانبی بوده و پلک ندارند. پنج شکاف آبششی تخم مرغی شکل در جلوی هر باله سینه‌ای باز می‌شود و یک ((آبشش|سوراخ آبششی)) یا روزن در عقب هر چشم موجود است. مخرج میان باله‌های لگنی وجود دارد.
 +!پوشش بدن
 +پوست به رنگ خاکستری بوده و بطور یکنواخت بوسیله ردیفهای موربی از شبه پولکهای کوچک پوشیده است. هر یک از شبه پولکها دارای یک خار متوجه به عقب می‌باشد که از ((مینای دندان|مینا)) درست شده است و یک صفحه قاعده‌ای از جنس ((عاج)) دارد. در دهان یک حالت تغییر از پولکها به سوی دندانها وجود دارد که نشانه منشا احتمالی دندانهای مهره‌دار است.
 +!استخوان بندی
 +مجموعه اسکلت از ((غضروف|بافت غضروفی)) است که کم و بیش بوسیله ته نشینهای آهکی تقویت می‌شود. اسکلت شامل موارد زیر است.
 +!!قسمتهای محوری
 +عبارت است از ((استخوان جمجمه|جمجمه)) و ((ستون فقرات|ستون مهره‌ای بند بندی)) ، هر مهره دارای یک قسمت مرکزی قرقره مانند است که در دو انتها ، کاو می‌باشد و بالای این قسمت یک کمان پی وجود دارد که رشته پی در آن قرار دارد. در سطح شکمی هر مهره دمی یک کمان خونی وجود دارد که ((آئورت)) و سیاهرگ دمی را می‌پوشاند. مازه همیشه در فضای میان مهره‌ها باقی می‌مانند. جمجمه از قسمتهای زیر تشکیل می‌شود:
 +*کاسه سر که مغز را در خود جای می‌دهد.

 +*محفظه‌های جفت برای اندامهای بویایی ، بینایی و شنوایی.

 +*اسکلت اندرونه‌ای مرکب از آرواره‌ها ، کمان لامی و پنج جفت کمانهای آبششی که ناحیه آبششها را تقویت می‌کند.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/9/98/shark2.JPG}
 +
 +
 +
 +!!اسکلت ضمیمه‌ای
 +شامل قسمتهای زیر است:
 +*کمربند سینه‌ای به شکل U که باله‌های سینه‌ای را نگهداری می‌کند.

 +*کمربند لگنی که پهن‌تر است و باله‌های لگنی به آن اتصال دارند.

 +*تعداد زیاد غضروفهای بندبند کوچک در داخل هر باله کناری وجود دارد و باعث استحکام باله می‌گردد. باله‌های میانی بوسیله پره‌های باله‌های پوستی تقویت می‌شود.
 +!دستگاه ماهیچه‌ای
 +ماهیچه‌های بدن و دم بند بند است و به کار تولید حرکات جانبی تنه و دم که برای ((شنا)) لازم است می‌آید. باله‌های جفت ناحیه آبشش و تشکیلات سر توسط ماهیچه‌های مخصوصی بکار می‌افتد.
 +!دستگاه گوارش
 +دهان پهن بوده و دور آن را ردیفهای عرضی از دندانهای نوک تیز فرا گرفته است. این دندانها در گوشت آرواره‌ها فرو رفته است. دندانها برای گرفتن شکار از قبیل ماهیهای کوچک که غالبا بطور کامل بلعیده می‌شوند بکار می‌رود. یک زبان پهن به کف دهان می‌چسبد. در کناره‌های گلو ، سوراخهایی وجود دارد که به شکافهای آبششی جداگانه و اسپیراکلها منتهی می‌شوند. مری کوتاه به معده که به شکل J می‌باشد، می‌پیوندد. روده در امتداد معده بوده و مستقیما به ((کلواک)) و مخرج متصل می‌شود. کبد بزرگ بوده و از دو لب دراز که به انتهای جلوی اندرونه بدن متصل می‌باشد.
 +!دستگاه گردش خون
 +((قلب)) در زیر ناحیه آبششی در کیسه‌ای به نام دلپوش جای دارد. این اندام از قسمتهای زیر درست می‌شود. یک سینوس سیاهرگی با دیواره نازک که خون را از سیاهرگهای گوناگون می‌گیرد. دهلیز با دیواره نازک ، شکمچه که دیواره کلفت دارد و مخروط آئورتی که در ابتدای آئورت قرار دارد و خون از مخروط آئورتی رو به جلو به داخل آئورت شکمی حرکت می‌کند.

از آنجا 5 جفت سرخرگ آبششی آوران به مویرگهای موجود در آبششها به منظور هواگیری منتهی و پخش می‌شود. سپس 4 سرخرگ آبششی وابران خون را در آئورت پشتی که در طول دیواره میانی اندورنه امتداد دارد، جمع می‌کند. در هر گردش کامل در بدن ، ((بافت خون|خون)) فقط یکبار از قلب عبور می‌کند و این کیفیت در دهان گردان و بیشتر ماهیها وجود دارد و خون قلب ، سیاهرگی (بدون ((اکسیژن))) است.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/b/b0/shark7.JPG}
 +
 +
 +
 +!دستگاه تنفسی
 +کوسه ماهی بوسیله باز و بسته کردن دهان آب را به داخل کشیده و آن را با فشار از شکافهای آبششی اسپیراکلها خارج می‌سازند. آبششها 5 جفت هستند و در داخل شکافهای آبششی قرار دارد. خون از آئورت شکمی از مویرگهای آبششها عبور کرده و CO2 خود را از دست می‌دهد و اکسیژن محلول در آب را جذب می‌نماید و سپس در آئورت پشتی جریان می‌یابد.
 +!دستگاه وازنش
 +دو گرده باریک بلافاصله در بالای اندرونه در هر طرف آئورت پشتی جای دارد. پیشاب یا میزراه هر گرده در یک رشته لوله‌های کوچک بندبندی که به یک لوله بلند یا میزنای می‌پیوندد جمع می‌شود. دو میزنای به طرف عقب امتداد یافته و توسط برجستگی وازنشی هم آوری واحدی که در پشت کلواک واقع است پیشاب را تخلیه می‌کند.
 +!دستگاه عصبی
 +مغز کوسه کاهی پیشرفته‌تر از مغز ((مار ماهی)) است. از دو کیسه بویایی واقع در پوزه ، مجاری بویایی تا لبهای بویایی امتداد می‌یابد. لبهای بویایی به نیمکره‌های مغزی جفت در مغز میانجی اتصال دارد. در پشت مغز میانجی ، پایه خاجی و جسم خاجی وجود دارد و در سطح شکمی آن اندام تکاوی شکل واقع است که به آن هیپوفیز چسبیده است. همه این ساختمانها قسمتی از مغز پیشین را تشکیل می‌دهند. دو لب میانی مدور در رویه پشتی مغز میانی واقع است. مغز پسین شامل مخچه بزرگ است که روی پیاز مغز تیره قرار گرفته است.
 +!اندامهای حسی
 +کوسه ماهی بیشتر به محرکات بویایی بستگی و تکیه دارند. محرکات بویایی از آبی که از دو کیسه سطحی بویایی واقع در پوزه عبور می‌کند دریافت می‌شود. چشمها بوسیله 3 جفت ماهیچه که کره چشم را به حفره چشم متصل می‌سازد حرکت می‌کند. گوشها کاملا درون سر قرار دارند و دو کار مشخص دارد، __~~green:دریافت تاثیرات صوتی~~__ و __~~green:جهت‌یابی~~__.
 +

 +
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/5/5f//Janin_koose.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/b/b7/shark8.JPG}
  
 
 
 
 
-ین مهیهای آبهای ور دارای ((اسکلت))ی ((ضروف))ی سد ینی مان ماده نطاف پذیری که گوش انسنه ا نگه میرد در د 700 گونه متلف ز کوسه ها و سره ماهی ه وود رد که مموا" به م میای روفی شناخته ده اند کو ها به وسیله تکان دن بدهای مقومشان در مقا جریان آب دری به سمت جلو حرت می کند ماهیای غضروی بدنهی هنی دارند دمشان به شکل ز و با کن دادن آن به آرای حرت می کنن.

قتی و ر و اده ای ماهی همیگر را پید کد عمل(( لقاح)) خمهای مده رت ی گی بیشتر که ها و فره میها یق به دنیا آون چه تولیدمثل می کند تخمها ون ((حم)) مد رشد کده نوزا از تخم یرون می د تعدا کمی از ژادهای که ا ر محلها حافظت ده خم ذای ی کد اینونه تخمها در بستر دریارها می شند تا خود به خود رشد کرده و از تخم بیرون بییند. /> />وا کوس ای زررین ماهی نیات که تا 20 متر (66(( پا))) ق می کد این مهی آبی گر شکارهای گ را نمی وند ه ی ((پلانگتو))های (موودات یز دریایی) موجو در هارا ((گالن)) آب دریا که در یک ساعت از ماهای وش او عبور می کند جدا کرده و ی ورند پلانگتونهایی که ه لای های مجرای خروی وش او گیر می کنند به فاله ه یک دقیقه یا بیشت بعیده می شوند و این مسئله بوسیله ندیک کردن دهان و لعیدن ((پلنون))ها انا می شود . />
مم کوسه ه و سره مهیها رای تذیه ود به موجودات دریایی دیگر تکیه ارند که رای مله به شکار استاده می کند کوسه هی دیر و سره ماههای یادی ارای نداها ت تند ین ددانها را رهم شکستن پوته خت نرم نن و خرچنگها استفاده می شوند کوسه ها والها و فه ماهیهای منتا پلنتونها و ماهیها کک ا ب ریا دا کد و می ورند.

در تمام اقیانوسهای ه در دود 375(( گنه)) م کوسه و 350 گونه ره ماهی د دارد این چهار ماهی که در اینجا تویر آنها وجود دارد انواع ماهیهای ((غضروف))ی توع گسترده نها را نشان می دهد.


!
نبع:

*DK multimedia
+!تگاه ولی
نسای نر و ماده ا هسن مزا هند. در ن اسرم ر و ی که ب ی نرونه دن وع است دت یود. ا ر بیه چندی لوه ران به یک ل واان یای منی ی‌شو. وه اران د ح کمی گده طر ق ره و ر ی ی و نی تولید مثلی ب خا مو می‌د. ه نام فت‌گیری ، اپرم از اهی به کک یرها __~~green:(Claspers)~~__ ه دا کا ماهی اده مرید.

دستگا توید ملی ماده بات است ا یک خمدان زرگ که بیه غشای ری ت چی است و د تا ویداکت زر در و اندرونه امداد دارد و ر یک ر انتهای لی خو تاو بزرگی دا که تها بوسیله ن ا ندونه دا میشود. قم جلوی ه لوه گات ده و یک ده قری شکی می‌دد و در گوههای مار ه نند ((گ اهی)) ، قمت پتی ن رگ شده و م ا دست میکند. />!ما متب ا ون
*((آبشش))
*((اکوسی درییی)) />*((سگ اهی)) />*(( بندی کوسهه))
*((
ار ماهی)) />*((ی)) />*((ماهیهای استوانی)) />*((ماهیهای غضروفی)) />*((رهاران))
*((هنگ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 فروردین 1385 [21:57 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 09 آبان 1383 [12:32 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:52 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:39 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:25 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 شهریور 1383 [13:13 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..