منو
 کاربر Online
639 کاربر online
تاریخچه ی: کوزالیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Cosalite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-ت بلورهای
( دول (عرض تویر 21میلیمتر
+کوزالیت - گرگاتی بلورهای سوزنی
کل کوزالی 10 میلیمتر) در
رگه های کوارتز - سیدریت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::ول(Adular)::__
::((پتایم|K))((لومینیوم|Al))((یلیکن|Si))3O8::
|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکت))::|__::((رده بندی))::__
|__::((رخ))::__
::((یشه)) ای::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
+||__::کولی (Cosalite)::__
::Pb2Bi2S5::
::
ارومیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفو))::|__::((رده بندی))::__
::خوب::|__::((رخ))::__
::((فل))ی::|__::((جلا))::__
::نامنظم::|__::شکستگی::__
::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباَ کمیاب ; ((وی)) ، ((ای)) ، ((فراه)) ، ((رومنی)) ، ((مکیک))::|__::((ژیزمان))::__
::.و لیی لکلن ((هافنیم|HF)) حل در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::آگرگاتهای شعاعی و دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریبا کمیاب ; ((ومنی)) ((مکزیک)) ، ((کان)) ، ((استرای)) ، ((رویه)) و ((چک و سلواکی))::|__::((ژیزمان))::__
::.درشعله ذوب ی . ((اسید)) HCl HNO3 حل یشد::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((سرب|Pb))=41.75% ((بیسموت|Bi))=42.10% ((گوگرد|S))=16.15%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری سربی - خاکستری فولادی::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کی)) ((یایت)) ،((لبیت))،((کرتز))::|__::((پاراژنز))::__
+::((بیسموتینیت)) و نمکهای سولفوره بیسموت::|__::تشابه کانی شناسی::__
::نمکی ولفوه ((یوت)) ، ((رب)) و (())::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
-::((منشور))های غلب یادار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((سویس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((تریش)) گرفت شده است Adula از نام ((کو))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((منشور))های ویل به ور قام دارای شیار::|__::شکل ((بلور))ها::__
::کانسار بیسموت::|__::((کاربرد))::__
::((چک و اسلوکی))::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.درمکیک مشت شده است Cosala از نام معدن و ژیزان ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +2.5|3|6.4|6.8||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 04 مهر 1384 [09:45 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [08:57 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [08:36 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [08:06 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [07:34 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..