منو
 کاربر Online
681 کاربر online
تاریخچه ی: کوریوم

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-19Lines: 1-19
-!اطلاعات
__کوریم__ ، ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) با نشان __Cm__ و ((عدد اتمی)) 96 وجود دارد. نام آن را از نام ((پیر کوری|پیر)) و ((ماری کوری)) اقتباس کرده‌اند. اگر چه این عنصر در سیستم تناوبی بعد از ((آمریکیم)) قرار دارد، در واقع قبل از آمریکیم شناخته شد و سومین عنصر __ترا اورانیوم__ کشف شده به‌حساب می‌آید.
+!اطلاعات اولیه
__کوریم__ ، ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) با نشان __Cm__ و ((عدد اتمی)) 96 وجود دارد. نام آن را از نام ((پیر کوری|پیر)) و ((ماری کوری)) اقتباس کرده‌اند. اگر چه این عنصر در سیستم تناوبی بعد از ((آمریکیوم)) قرار دارد، در واقع قبل از آمریکیم شناخته شد و سومین عنصر __ترا اورانیوم__ کشف شده به‌حساب می‌آید.
 !تاریخچه اکتشاف !تاریخچه اکتشاف
 __Glenn Seaborge__ ، __James__ و __Albert Ghiorso__ سال 1944 زمان جنگ در آزمایشگاه متالوژی شیکاگو این عنصر را بوسیله بمباران Pu-239 با یون هلیم در سیکلوترون 60 اینچ آزمایشگاه تشعشعی برکلی کشف کردند. سال1947برای اولین بار ،__Werner__ و __Perlman__ مقدار قابل مشـاهده (30 میلی‌گرم ) Cm-242 را به‌صورت هیدروکسید در دانشگاه کالیفرنیا – برکلی به‌صورت خالص جداسازی کردند.

__Crane__ ، __Wallmann__ و __Cunningham__ در سال 1950 متوجه شدند که قابلیت مغناطیسی نمونه‌های میکرو گرمی CmF3 برابر با GdF3 می‌باشد. این مسئله یک دلیل تجربی قاطع برای اختصاص ساختاری الکترونیکی به 3+Cm ارائه می‌دهد. در سال برای اولین بار ، کوریم به شکل اصلی ( عنصری ) توسط همان کارگران تهیه شد.
 __Glenn Seaborge__ ، __James__ و __Albert Ghiorso__ سال 1944 زمان جنگ در آزمایشگاه متالوژی شیکاگو این عنصر را بوسیله بمباران Pu-239 با یون هلیم در سیکلوترون 60 اینچ آزمایشگاه تشعشعی برکلی کشف کردند. سال1947برای اولین بار ،__Werner__ و __Perlman__ مقدار قابل مشـاهده (30 میلی‌گرم ) Cm-242 را به‌صورت هیدروکسید در دانشگاه کالیفرنیا – برکلی به‌صورت خالص جداسازی کردند.

__Crane__ ، __Wallmann__ و __Cunningham__ در سال 1950 متوجه شدند که قابلیت مغناطیسی نمونه‌های میکرو گرمی CmF3 برابر با GdF3 می‌باشد. این مسئله یک دلیل تجربی قاطع برای اختصاص ساختاری الکترونیکی به 3+Cm ارائه می‌دهد. در سال برای اولین بار ، کوریم به شکل اصلی ( عنصری ) توسط همان کارگران تهیه شد.
 !ایزوتوپها !ایزوتوپها
 چهارده ((ایزوتوپ)) برای کوریم شناخته شده است. پایدارترین این ایزوتوپها Cm-247 با نیمه عمر 16 میلیون سال می‌باشد و در مقایسه با عمر زمین به قدری کوتاه است که به نظر می‌رسد تمام کوریمهای اولیه باید سالهای بسیار دور از صحنه طبیعت ناپدید شده باشند. به‌علت زنجیره جذب نوترون و فروپاشیهای اشعه بتا که توسط شار ضعیف نوترونهای موجود درکانی‌های اورانیوم انجام می‌شود، احتمال حضور مقادیر بسیار کم کوریم در منابع اورانیوم طبیعی وجود دارد.

به هر حال ، وجود کوریم طبیعی هرگز مورد مکاشفه صورت نگرفته است. Cm-242 و Cm-244 در مقادیر مولتی گرمی یافت می‌شوند. Cm-248 تنها به‌صورت مقادیر میلی گرمی تولید شده است.
 چهارده ((ایزوتوپ)) برای کوریم شناخته شده است. پایدارترین این ایزوتوپها Cm-247 با نیمه عمر 16 میلیون سال می‌باشد و در مقایسه با عمر زمین به قدری کوتاه است که به نظر می‌رسد تمام کوریمهای اولیه باید سالهای بسیار دور از صحنه طبیعت ناپدید شده باشند. به‌علت زنجیره جذب نوترون و فروپاشیهای اشعه بتا که توسط شار ضعیف نوترونهای موجود درکانی‌های اورانیوم انجام می‌شود، احتمال حضور مقادیر بسیار کم کوریم در منابع اورانیوم طبیعی وجود دارد.

به هر حال ، وجود کوریم طبیعی هرگز مورد مکاشفه صورت نگرفته است. Cm-242 و Cm-244 در مقادیر مولتی گرمی یافت می‌شوند. Cm-248 تنها به‌صورت مقادیر میلی گرمی تولید شده است.
 !خواص !خواص
 کوریم از برخی جهات شبیه ((گادولینیم)) است ( همساخت زمینی کمیاب آن ). اما کوریم ساختار بلوری پیچیده تری دارد. کوریم به رنگ نقره‌ای ، فعال از نظر شیمیایـــی و نسبت به ((آلومینیوم)) مثبت بــــــار تـــــر (electropositive) می‌باشد. بیشتر ترکیبات کوریم سه ظرفیتی ، به رنگ زرد کم‌رنگ هستند.  کوریم از برخی جهات شبیه ((گادولینیم)) است ( همساخت زمینی کمیاب آن ). اما کوریم ساختار بلوری پیچیده تری دارد. کوریم به رنگ نقره‌ای ، فعال از نظر شیمیایـــی و نسبت به ((آلومینیوم)) مثبت بــــــار تـــــر (electropositive) می‌باشد. بیشتر ترکیبات کوریم سه ظرفیتی ، به رنگ زرد کم‌رنگ هستند.
 !کاربردها !کاربردها
-هر گرم Cm-242 تقریبا" 3 وات انرژی حرارتی تولید می‌کند که این مقدار با نیم وات تولید شده توسط Pu-238 برابر در نظر گرفته می‌شود. این امر موجب استفاده از کوریم بعنوان یکی از منابع تولید برق شده است. در حال حاضر قیمت فروش هر میلی گرم کوریم 100 دلار است.

کوریم ، درون بدن جذب و در استخوانها جمع می‌شود و چون تشعشعات آن موجب اختلال در مکانیسم ساخت ((گلبولهای قرمز)) می‌گردد، بنابراین بسیار سمی است.حداکثر مقدار مجاز Cm-244 در انسان ( قابل حل ) معادل 0,3 میکروکوری می‌باشد.
+هر گرم Cm-242 تقریبا" 3 وات انرژی حرارتی تولید می‌کند که این مقدار با نیم وات تولید شده توسط Pu-238 برابر در نظر گرفته می‌شود. این امر موجب استفاده از کوریم بعنوان یکی از منابع تولید برق شده است. در حال حاضر قیمت فروش هر میلی گرم کوریم 100 دلار است.

کوریم ، درون بدن جذب و در استخوانها جمع می‌شود و چون تشعشعات آن موجب اختلال در مکانیسم ساخت ((گلبول قرمز|گلبولهای قرمز)) می‌گردد، بنابراین بسیار سمی است.حداکثر مقدار مجاز Cm-244 در انسان ( قابل حل ) معادل 0,3 میکروکوری می‌باشد.
 !اتصال خارجی !اتصال خارجی
 *[http://pearl1.lanl.gov/periodic/elements/96.html|Los|Alamos|National Laboratory's Chemistry Division: Periodic Table - Curium] *[http://pearl1.lanl.gov/periodic/elements/96.html|Los|Alamos|National Laboratory's Chemistry Division: Periodic Table - Curium]
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اورانیوم)) *((اورانیوم))
 *((ایزوتوپ)) *((ایزوتوپ))
 *((جدول تناوبی)) *((جدول تناوبی))
 *((رادیواکتیویته)) *((رادیواکتیویته))
 *((عنصر شیمیایی)) *((عنصر شیمیایی))
 *((فلز)) *((فلز))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 بهمن 1385 [06:21 ]   9   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 29 آذر 1385 [18:03 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 آذر 1385 [18:03 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 آذر 1385 [18:00 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 آذر 1385 [18:00 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [11:16 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [05:05 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [11:17 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 اردیبهشت 1383 [06:28 ]   1   Hk      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..