منو
 کاربر Online
479 کاربر online
تاریخچه ی: کورن والیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کورنالین (Cornaline)::__ ||__::کورنالین (Cornaline)::__
-::Cu5P[(OH)2|AsO4]2 ::
::مونوکلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
+::(((مس|Cu))5P)(OH)2 ((آرسنیک|As))O42 ::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__ ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
 ::مات::|__::((جلا))::__ ::مات::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
-:: نیمه شفاف - کدر(اپاک) ::|__::((شفافیت))::__ +::(نیمه ((شفاف)) - کدر(اپاک ::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::آگرگات رشته ای - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; آلمان غربی ، انگلیس ، چک و اسلواکی ، فرانسه ، امریکا و::|__::((ژیزمان))::__
::. میل ترکیبی چندانی ندارد::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::CuO=59.97% As2O5=34.63% H2O=5.4% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سبز تیره - سبز زمردی::|__::رنگ ((کانی))::__
::سبز سیبی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::واکنش های شیمیایی و اشعه ایکس:: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
:: مالاکیت - پزویدومالاکیت ::|__::تشابه کانی شناسی::__
::تونریت - اولیوینیت - مالاکیت و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
:: پلاکی::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((آگرگات)) رشته ای - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((انگلیس))
((چک و اسلواکی)) ، ((فرانسه)) ، ((امریکا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
::.میل ترکیبی چندانی ندارد::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CuO))=59.97% ((As2O5))=34.63% ((H2O))=5.4% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سبز تیره - سبز ((زمرد))ی::|__::رنگ ((کانی))::__
::سبز ((سیب))ی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::((واکنش های شیمیایی)) و ((اشعه ایکس)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
:: ((مالاکیت)) - ((پزویدومالاکیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((تونریت)) - ((اولیوینیت)) - ((مالاکیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
:: ((پلاک))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 |__::محل پیدایش::__  |__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.از نام Cornouailles در انگلستان گرفته شده است.::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.در ((انگلستان)) گرفته شده است Cornouailles از نام ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 4.5|5|4|4.1|| 4.5|5|4|4.1||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [06:01 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [05:49 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [05:38 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [05:28 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..