منو
 صفحه های تصادفی
اسامی برندگان فراخوان
مناظره امام باقر در حضور امام سجاد علیهماالسلام
مخالفت امام علی علیه السلام با محافظت از خود
تجارت برده
بانک الهی
گزارشی از حادثه غدیر و خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم
اردک جنگلی
تاتوها اسبانی گرسنه هستند
شاهرخ شاه
 کاربر Online
325 کاربر online
Lines: 1-43Lines: 1-43
 V{maketoc} V{maketoc}
 !مقدمه !مقدمه
-((امامان معصوم )) ((شیعه حقیقی|شیعیان ))که درود خداوند بر یکایک آنها باد در تمام مدّت عمر، حتی در سنین کودکی، بالاترین درجات تقوی و اطاعت الهی را دارا بودند و لحظه ای در راه خطا و معصیت قدم بر نداشته اند. وجود مقدّس آنها سراسر نور و پاکی و طهارت ت و آیینه جمالشان، نشانگر تام علم و قدرت و حیات خداوندی ی باد. لا هر گونه خارق عات ا آنها به م داوند در می دد و علمشان بر تمام جهان و حتی مجردات احاطه دا. +((امامان معصوم )) در تمام مدّت عمر، حتی در سنین کودکی، بالاترین درجات تقوی و اطاعت الهی را دارا بودند و لحظه ای در راه خطا و معصیت قدم بر نداشتند. وجود مقدّس آنها سراسر نور و پاکی و طهارت و و آیینه جمالشان، نشانگر تام علم و قدرت و حیات خداوندی. ذا -به ام داوند- هر گونه امر خارقالاهای به ت نان مید و علمشان بر تمام جهان احاطه دا.
-ائمه اطهار علیهم اسلام همچون جد بزرگوارشان ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم ))و مادر گرامی شان ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه زهرا سلام لله علیها ))دارای صفات و فضائل و کراماتی تند که هیچ کس دیگری در عالم دارای این فضائل نیست. +ائمه اطهار علیهم اسلام همچون جد بزرگوارشان، ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم ))، و مادر گرامیشان، ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه زهرا سلام لله علیها ))، دارای صفات و فضائل و کراماتی بند که هیچ کس دیگری در عالم دارای این فضائل نبوده و نیست.
 !علم ائمه علیه السلام !علم ائمه علیه السلام
 +این فضایل و شرافت‌ها گرچه در اثر مجاهدات و کوششهای آن انوار مقدسه است، ولی به هرحال موهبتی است از جانب خداوند. علم آنان، بر خلاف علم سایر انسان‌ها، اکتسابی و آموختنی نیست. قدرت آنها نیز همین طور. به طور کلی، آنان چون در ذات مقدس خداوند فانی شده اند، خداوند هم همه چیز خود را به آنها عطا فرموده است.
-این فضایل و شرافتها گرچه در اثر مجاهدات و کوششهای آن انوار مقدسه است، ولی به هرحال موهبتی است از جانب حضرت حق که به آنها ارزانی داشته شده. برای مثال علم ائمه اطهار مانند علم سایر انسان ها ،اکتسابی و آموختنی نیست. قدرت آنها هم همین طور است و به طور کلی چون در ذات مقدس خداوند فانی شده اند، خداوند هم همه چیز خود را به آنها عطا فرموده است.

((حضرت امام محمد جواد علیه السلام| امام جواد علیه السلام ))در حدود هفت سالگی و ((امام زمان علیه السلام ))در پنج سالگی به امامت میرسند و رهبری ظاهری و باطنی همه مسلمانان را به عهده میگیرند. هر سؤالی را پاسخ صحیح میدهند و دارای ((علم ائمّه اطهار علیهم السلام|علم اولین و آخرین ))اند. نگار من که به مکتب نرفت و ط ننوشت به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد.
+((حضرت امام محمد جواد علیه السلام| امام جواد علیه السلام )) در حدود هفت سالگی و ((امام زمان علیه السلام )) در پنج سالگی به امامت رسیدند و رهبری ظاهری و باطنی همه مسلمانان را بر عهده گرفتند.
امامان
هر سؤالی را پاسخ صحیح مدادند و دارای ((علم ائمّه اطهار علیهم السلام|علم اولین و آخرین )) بوند.
 !امام مجرای فیض خداوند !امام مجرای فیض خداوند
-
امامان معصوم علیهم السلام در کلیّه علوم و فنون و هنرها، سرآمد همه اهل زمان خود تند و در هیچ مأه ی به دیگران احتیاج نداند؛ بلکه همه عالم حتی ((ملائکه ))بر سر سفره عطای آنها نشسته اند و کسب فیض می کنند؛ به زبا دیگر، اما، مجرای فیض خداوند است و هر علم و قدرت و حیاتی و هر فیض و برکت و وجودی که از منبع لایزال او می جوشد، اول به دست مبارک ا داده میشود و ا به خلائق می رساند.
+امامان معصوم در کلیّه علوم و فنون و هنرها سرآمد همه اهل زمان خود بند و در هیچ موی به دیگران احتیاج نداتند؛ بلکه بر عکس، ‌همواره همه عالم، حتی ((ملائکه ))، بر سر سفره عطای آنها نشستهاند و کسب فیض میکنند. />ااما، مجرای فیض خداوند هستند و هر علم و قدرت و حیاتی و هر فیض و برکت و وجودی که از منبع لایزال او میجوشد، اول به دست مبارک ا داده مشود و آنا به خلائق میرسانند.
 !امانتداران خداوند در زمین !امانتداران خداوند در زمین
 +بررسی فضائل ائمه اطهار در روایات، روشنگر وسعت دریاهای علم و قدرت آنهاست، در روایاتی متعدد، امامان خود را این گونه معرفی فرموده‌اند:
-بررسی فضائل ائمه اطهار در روایات، روشنگر دریاهای علم و قدرت آنهاست که به قطره ای از آنها اشاره ای کوتاه می کنیم: از امامان مختلف کلماتی شبیه به یکدیگر در این مورد وارد شده که می فرمایند: «ماییم شجره علم و خزینه داران دانش و گنجهای وحی، هر کس از ما پیروی کند نجات می یابد و هر کس تخلّف ورزد، هلاک میگردد. ماییم امانتداران خداوند در زمین و نزد ماست علم جلها و بلاها و انساب. خداوند به برکت ما به خلق خود روزی میدهد و به برکت ما باران نازل میگردد. ماییم وارثان انبیاء و محل رفت و آمد ملائک و کلیدهای حکمت و صاحبان اسرار خداوند. +«ماییم شجره علم و خزینه داران دانش و گنجهای وحی. هر کس از ما پیروی کند نجات مییابد و هر کس تخلّف ورزد، هلاک مگردد. ماییم امانتداران خداوند در زمین و علم مگ‌ها و بلاها و انساب نزد ماست. خداوند به برکت ما به خلق خود روزی مدهد و به برکت ما باران نازل مگردد. ماییم وارثان انبیا و محل رفت و آمد ملائک و کلیدهای حکمت و صاحبان اسرار خداوند.
-ماییم حجت خدا و ی به سوی او و زبان او و چشم او و صاحبان امر او در بندگان. ماییم پایه های ایمان و هدایتگران مردم و برگزیدگان حضرت حق که همیشه با قرآنیم و قرآن با ماست. طاعت ما واجب و ّ ما ایمان و بغض ما کفر است. دوستداران ما در بهشت و دشمنان ما در آتشاند. +ماییم حجت خدا و به سوی او و زبان او و چشم او و صاحبان امر او در میان بندگان. ماییم پایههای ایمان و هدایتگران مردم و برگزیدگان حضرت حق که همیشه با قرآنیم و قرآن با ماست. اطاعت از ما واجب، دوی ما ایمان و بغض ما کفر است. دوستداران ما در بهشت و دشمنان ما در آتشاند.
-!بزرگان در دنیا و پادشاهان در آخرت +!بزرگان دنیا و پادشاهان آخرت
-ماییم دستگیره محکم خداوند و راه راست و منهاج صحیح به سوی او که هر کس به حق ما ا باد، هیچ عملی از او پذیرفته نیست. ما بزرگان در دنیا و پادشاهان در آخرتیم. انبیاء از نور ما بهره مندند و آثار را دنبال م کنند. ((حضرت امام رضا علیه السلام|حضرت امام رضا علیه السلام ))در روایت مفصلی از گوشه ای از جلات قدر و عظمت شأن امام پرده برمی دارد و می فرماید: «امامت با عظیم تر و بلند مرتبه تر از آن است که دست کوتاه عقل به آن برسد؛ زیرا امامت، جانشینی خدا و رسول خدا است و آن زمان دین و نظام ملسمین و عزّت مؤمنین و ((اساس اسلام ))و تمامیّت ((نماز در ادیان الهی و اسلام|نماز ))و ((روزه ))و ((اهمیت حج درفرهنگ دین|حج ))است. +ماییم دستگیره محکم خداوند و راه راست به سوی او. هر کس حق ما ا شاد، هیچ عملی از او پذیرفته نیست. ما بزرگان دنیا و پادشاهان آخرتیم. انبیا از نور ما بهرهمندند.
-امام ((لال)) ا را لال ((رام)) او ا رام می کند ااه د می ماید و او منن وی و ماه میر و چرا رون و ستار درخشان است. امام آب گوارا برای تشنگان و هدایت برای گمراهان و ابر رحمت و باران پر خیر و چشمه جوشان و همچون برادری شفیق است که در هر مشکل و بلایی به او پناه می برند. امام یکّه تاز دنیای خویش است ک هیچکس را یار ای مقایسه با او نیست. +((حضرت امام ضا لیه اللم|حضرت امام رضا لیه السام ))ر روایت مفصلی از گوشه‌ای ز عظمت شأن امام پده برمی‌دارد و می فرماید:«امامت عظیم‌تر و بلندمرتبه‌تر از آ است ک دست کوتا عقل به ن برسد؛ زیرا اامت، جانشینی خدا و رسول خدا است و مولی دین و نام ملمین و ّت مؤمنین و ساس اسلام و ((نماز )) و ((روزه )) و ((حج )) است.
ا
ما است که ((حلال)) خدا را حلال و ((حرام)) و را حرام و قامه ((حد)) می کند. او مانند خورشید و ماه و ستارگا، روشن و درخشان است. امام آب گوارا برای تشنگان و هدایت برای گمراهان و ابر رحمت و باران پرخیر و چشمه جوشان و همچون برادری شفیق است که در هر مشکل و بلایی باید به او پناه برد. امام یکّه تاز دنیای خویش است هیچکس را یارای مقایسه با او نیست.
 !حافظ دین خدا !حافظ دین خدا
-
او نه بدلی ا و نه مثلی و نه نظیری. چرا که او همه فضائل را داراست، بدون اینکه از کسی یا جایی جز مقام ربوبی خداوند اکتساب کرده باشد. پس کیست که به معرفت والای امام دست یابد؟ هیهات که در معرفت امام، عقل ها گمراه و اندیشه ها متحیّر و دیده ها ضعیف اند، بزرگان در این مقام به زانو در آمده و حکیمان سرگردان شده و گویندگان به تنگ آمده اند.
/>چگونه مردم می توانند امام را اختیار کنند و او را شی دهند، در حالی که اام عالِمی است که جهل در او راه ندارد؟ او معدن قدس و طهارت و گنج عبادت و زهد و علم است. امام عالم به سیاست و واجب الطاعه و خیرخواه مردم و حافظ دین خداست. علم ها بر علم همه اهل زمان خود تفوّق دارد و هرگز در جواب سؤالات واماند سته نگردد. بلکه او معصوم و از جانب ق عالی مؤیَّد و موفّق است.

برای ا
و هیچگونه خطا و لغزشی نیست.« و ذلک فضل الله یومیه من یشاء والله دوالفضل العظیم.» صفات غیر اکتسابی ائمه اطهار بیش از این است که در این مختصر بگنجد و ما به همین مقدار بسنده می کنیم که امام آیینه تمام نمای ذات مقدس احدی است و هر چه خداوند دارد،ائمّه اطهار هم دارند، با این تفاوت که خداوند غنی بالذّات است و غیر او فقیر بالذّات و خداوند معبود است و آنها همه عبد و بنده مطیع فرمان که صلوات و دورود بی پایان همگی آنها باد.
+او نه بدلی دا و نه نظیری. چرا که او همه فضائل را داراست، بدون اینکه از کسی یا جایی جز مقام ربوبی خداوند اکتساب کرده باشد. پس کیست که به معرفت والای امام دست یابد؟ هیهات که در معرفت امام، عقل ها گمراه و اندیشه ها متحیّر و دیدهها ضعیفاند، بزرگان در این مقام به زانو در آمده و حکیمان سرگردان شده و گویندگان به تنگ آمده‌‌اند.
مردم چگونه میتوانند امام اختیار کنند و او را شنند، در حالی که ا عالِمی است که جهل در او راه ندارد؟ او معدن قدس و طهارت و گنج عبادت و زهد و علم است. امام عالم به سیاست و واجب الطاعه و خیرخواه مردم و حافظ دین خداست. علم بر علم همه اهل زمان خود برتری دارد و هرگز در جواب سؤالات وانی‌ند. او معصوم و از جانب ا مؤیَّد و موفّق است.
و هیچگونه خطا و لغزشی در او راه ندارد.
 منابع:  منابع:
 
بحار الانوار، ج 26، باب 5/ ص 240 تا 266.
 
بحار الانوار، ج 26، باب 5/ ص 240 تا 266.
 منابع:  منابع:
 
بحار الانوار، ج 25، باب 4/ ص 115 تا 175.
 
بحار الانوار، ج 25، باب 4/ ص 115 تا 175.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 29 مرداد 1384 [15:26 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [13:23 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [10:10 ]   1   مینا ورمزیار      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..