منو
 کاربر Online
428 کاربر online
تاریخچه ی: کلینوکلاز

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-72Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Clinoclase.jpg} +{picture=_ggttqq_Clinoclase.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-کلینوکلاز - آگرگاتهای پهن و کوتاه (تابلت ها تا 6 میلیمتر) +(کلینوکلاز - آگرگاتهای پهن و کوتاه (تابلت ها تا 6 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کلینوکلاز (Clinoclase)::__ ||__::کلینوکلاز (Clinoclase)::__
-:: Cu[(OH)3 | AsO4]:: +:: ((مس|Cu))(OH)3 ((آزسنیک|As))O4::
 ::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::(( آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__ ::(( آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__
-::بسیارخوب -مطابق با /001/::|__::((رخ))::__
::شیشه ای - صدفی::|__::((جلا))::__
+::/بسیارخوب -مطابق با /001::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
 :: ((شفاف)) - نیمه شفاف ::|__::((شفافیت))::__ :: ((شفاف)) - نیمه شفاف ::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری - آگرگاتهای رشته ای و دانه ای - پوسته ای - اندود :: |__::اشکال ظاهری::__
:: تقریباْ کمیاب ; آلمان ، چک و اسلواکی ، انگلستان ، شیلی و امریکا::|__::((ژیزمان))::__
::دراسیدها و آمونیاک محلول است . به راحتی ذوب میشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: CuO=62.71% As2O5=30.19% H2O=7.1%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((بلور))ی - آگرگاتهای رشته ای و دانه ای - پوسته ای - اندود :: |__::اشکال ظاهری::__
:: تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((انگلستان)) ، ((شیلی)) و ((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__
::.در((اسید))ها و ((آمونیاک)) محلول است به راحتی ذوب میشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: ((CuO))=62.71% ((As2O5))=30.19% ((H2O))=7.1%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سبز تیره - سبز متمایل به آبی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سبز تیره - سبز متمایل به آبی::|__::رنگ ((کانی))::__
 :: آبی متمایل به سبز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ :: آبی متمایل به سبز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-:: آزوریت::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: تیرولیت- کالکوفیلی- الیونیت- کورن والیت و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
+::((آزوریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((تیرولیت))- ((کالکوفیلی))- ((الیونیت))- ((کورن)) ((والیت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
 ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
-:: منشوری - پهن و کوتاه - پسودورمبوئدر::|__::شکل ((بلور))ها::__ +:: ((منشور))ی - پهن و کوتاه - ((پسودورمبوئدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-:: ((:انگلستان)) ::|__::محل پیدایش::__
::به راحتی ذوب میشود-کانی مشابه آن آزوریت است::|__::سایر مشخصات::__
::.یعنی خردشده گرفته شده است Klinos به معنای خم شده و Klas از کلمات یونانی::|__::((وجه تسمیه))::__||
+:: ((انگلستان)) ::|__::محل پیدایش::__
::.به راحتی ذوب میشود-کانی مشابه آن ((آزوریت)) است::|__::سایر مشخصات::__
::معنای خم شده و Klas از کلمات یونانی
. یعنی خرد شده گرفته شده است
::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 2.5|3|4.2|4.4|| 2.5|3|4.2|4.4||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [09:36 ]   7   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [09:34 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [08:27 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [08:20 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [08:14 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [08:02 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [07:05 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..