منو
 کاربر Online
1267 کاربر online
تاریخچه ی: کلوآنتیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Chloanthite.jpg} +{picture=_ggttqq_Chloanthite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (کلوآنتیت - آگرگات بلورین (بلورها تا 15 میلیمتر  (کلوآنتیت - آگرگات بلورین (بلورها تا 15 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کلوآنتیت (Chloanthite)::__ ||__::کلوآنتیت (Chloanthite)::__
 ::(((نیکل|Ni)),((کبالت|Co)))((آرسنیک|As))3 :: ::(((نیکل|Ni)),((کبالت|Co)))((آرسنیک|As))3 ::
 :: (کوبیک (مکعبی ::|__::سیستم ((تبلور))::__ :: (کوبیک (مکعبی ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی ::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی ::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
 ::کمیاب ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((اطریش)) ، ((فرانسه)) ، ((مراکش)) و ((کانادا)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::کمیاب ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((اطریش)) ، ((فرانسه)) ، ((مراکش)) و ((کانادا)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::. ((HNO3)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::. ((HNO3)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::(متغیر (نسبت به محتوای Co,Ni::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::(متغیر (نسبت به محتوای ((کبالت|Co)),((نیکل|Ni))::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید ((قلع))ی - خاکستری تیره::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید ((قلع))ی - خاکستری تیره::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::((اشعه ایکس)) و ((واکنش های شیمیائی))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::((اشعه ایکس)) و ((واکنش های شیمیائی))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((گرسدورفیت)) - ((آرسنوپیریت)) - ((راملسبرژیت)) - ((سافلوریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((گرسدورفیت)) - ((آرسنوپیریت)) - ((راملسبرژیت)) - ((سافلوریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((بیسموت)) - ((آرسنیک)) - ((گرسدورفیت)) - ((اسکوترودیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__ :: ((بیسموت)) - ((آرسنیک)) - ((گرسدورفیت)) - ((اسکوترودیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::((هگزائدر)) - ((هگزا اکتائدر)) - ((دودکائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((هگزائدر)) - ((هگزا اکتائدر)) - ((دودکائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((آلمان شرقی))::|__::محل پیدایش::__  ::((آلمان شرقی))::|__::محل پیدایش::__
 ::.قابلیت هدایت ((الکتریکی)) دارد::|__::سایر مشخصات::__ ::.قابلیت هدایت ((الکتریکی)) دارد::|__::سایر مشخصات::__
 ::.به معنای متمایل به سبزگرفته شده است Khloanthes از واژه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.به معنای متمایل به سبزگرفته شده است Khloanthes از واژه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|5.5|6.4|6.6|| -|5.5|6.4|6.6||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [06:39 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [06:31 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [06:20 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [06:05 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..