منو
 کاربر Online
1160 کاربر online
تاریخچه ی: کلوآنتیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-73Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Chloanthite.jpg} +{picture=_ggttqq_Chloanthite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-کلوآنتیت - آگرگات بلورین (بلورها تا 15 میلیمتر) +(کلوآنتیت - آگرگات بلورین (بلورها تا 15 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کلوآنتیت (Chloanthite)::__ ||__::کلوآنتیت (Chloanthite)::__
-::(Ni,Co)As3 ::
:: (کوبیک (مکعبی) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
+::(((نیکل|Ni)),((کبالت|Co)))((آرسنیک|As))3 ::
:: (کوبیک (مکعبی ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
-::فلزی ::|__::((جلا))::__ +::((فلز))ی ::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
-::کدر(اپاک)::|__::((شفافیت))::__ +::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; آلمان غربی و شرقی ، چک و اسلواکی ، اطریش ، فرانسه ، مراکش و کانادا ::|__::((ژیزمان))::__
::. محلول در HNO3::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::متغیر (نسبت به محتوای Co,Ni)::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید قلعی - خاکستری تیره::|__::رنگ ((کانی))::__
+::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((اطریش)) ، ((فرانسه)) ، ((مراکش)) و ((کانادا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::. ((HNO3)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::(متغیر (نسبت به محتوای ((کبالت|Co)),((نیکل|Ni))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید ((قلع))ی - خاکستری تیره::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-::اشعه X و واکنش های شیمیائی::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::گرسدورفیت - آرسنوپیریت - راملسبرژیت - سافلوریت::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: بیسموت - آرسنیک - گرسدورفیت - اسکوترودیت و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
::هگزائدر - هگزا اکتائدر - دودکائدر::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((اشعه ایکس)) و ((واکنش های شیمیائی))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((گرسدورفیت)) - ((آرسنوپیریت)) - ((راملسبرژیت)) - ((سافلوریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((بیسموت)) - ((آرسنیک)) - ((گرسدورفیت)) - ((اسکوترودیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((هگزائدر)) - ((هگزا اکتائدر)) - ((دودکائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((آلمان شرقی))::|__::محل پیدایش::__  ::((آلمان شرقی))::|__::محل پیدایش::__
-::.قابلیت هدایت الکتریکی دارد::|__::سایر مشخصات::__
::.از واژة‌ یونانی Khloanthes به معنای متمایل به سبزگرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::.قابلیت هدایت ((الکتریکی)) دارد::|__::سایر مشخصات::__
::.به معنای متمایل به سبزگرفته شده است Khloanthes از واژه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|5.5|6.4|6.6|| -|5.5|6.4|6.6||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [06:39 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [06:31 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [06:20 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [06:05 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..