منو
 کاربر Online
673 کاربر online
تاریخچه ی: کلسیم

V{maketoc}((پتاسیم)) - __Calcium__ - ((اسکاندیم))
((منیزیم|Mg))
__Ca__
((استرانیوم|Sr))  
 
 
{picture file=img/daneshnameh_up/3/30//Ca_TableImage.png}

((جدول استاندارد|جدول کامل))

__عمومی__
((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Calcium, Ca, 20
((گروه شیمیایی)) ((فلز قلیایی خاکی))
((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دروه جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 2|2 «IIA))), ((عنصر دروه 4|4)), ((atomic orbital|s))
((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 1550 ((کیلوگرم بر مترمکعب|kg/m3)), 1.75
((رنگ)) سفید نقره ای
{picture file=img/daneshnameh_up/9/93//125pxCa2C20.jpg}
__خواص اتمی__
((وزن اتمی)) 40.078 ((واحد جرم اتمی|amu))
((شعاع اتمی)) (calc.) 180 (194) ((پیکومتر|pm))
((شعاع کووالانسی)) 174 pm
((شعاع وندروالس)) اطلاعاتی در دست نیست
((ساختار الکترونی)) ~np~[~/np~((Argon|Ar))~np~]~/np~4s2
((electron| -e)) بازای هر ((سطح انرژی)) 2, 8, 8, 2
((درجه اکسیداسیون)) ((«اکسید))) 2 ((««شیمی»|باز))قوی)
((ساختار کریستالی)) مکعبی face centered
__خواص فیزیکی__
((حالت ماده)) solid ((«مگنتیسم|پارامگنتیک)))
((نقطه ذوب)) 1115 ((کلوین|K)) (1548°((فارنهایت|F)))
((نقطه جوش)) 1757 K (2703°F)
((حجم مولی)) 26.20 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
((گرمای تبخیر)) 153.6 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
((گرمای هم جوشی)) 8.54 kJ/mol
((فشار بخار)) 254 ((پاسکال |Pa)) at 1112 K
((سرعت صوت)) 3810 ((متر بر ثانیه|m/s)) در 293.15 K
__متفرقه__
((الکترونگاتیویته)) 1.00 ((«درجه پاولینگ)))
((ظرفیت گرمایی ویژه)) 0.632 ((ژول بر گرم-کلوین|J/«kg*K)))
((رسانائی الکتریکی)) 29.8 106/m ((اهم))
((رسانائی گرمایی)) 201 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 589.8 kJ/mol
2nd پتانسیل یونیزاسیون 1145.4 kJ/mol
3rd پتانسیل یونیزاسیون 4912.4 kJ/mol
__پایدارترین ایزوتوپها__


((ایزوتوپ|iso))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
40Ca__96.941%__Caبا20 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
41Ca((رادیوایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))103,000((year|y))((الکترون گیری|epsilon))0.421((پتاسیم|41K))
42Ca0.647%Ca با 22 نوترون پایدار است
43Ca0.135%Ca با 23 نوترون پایدار است
44Ca2.086%Ca با 24 نوترون پایدار است
46Ca0.004%Ca با 26 نوترون پایدار است
48Ca0.187%>6ױ018ybeta-4.272((Titanium|48Ti))

واحدهای ((SI)) & ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد.
کلسیم ((عنصر شیمیایی)) است که با نشان Ca و ((عدد اتمی)) 20 در ((جدول تناوبی)) وجود دارد. کلسیم ((فلز قلیایی خاکی)) نرم و خاکستری رنگی است که در استخراج ((توریم)) ، ((زیرکونیم)) و ((اورانیوم)) بعنوان ((عامل کاهنده)) بکار می رود.همچنین این عنصر پنجمین عنصر فراوان موجود در پوسته زمین است.وجود این عنصر برای حیات ((بافتهای زنده))- بخصوص در فیزیولوژی سلول- ضروری است .

! خصوصیات قابل توجه

کلسیم عنصر نسبتا" سختی است که بوسیله ا((لکترولیز)) از ((فلورید کلسیم)) بصورت خالص در می آید و با شعله زردو قرمز رنگ می سوزد و در معرض هوا لایه ((نیترید)) سفید رنگی تولید می کند. این عنصر با آب واکنش داده و پس از جابجائی هیدروژن تولید هیدروکسید کلسیم می کند.

! کاربردهـــــــــــــــــــــا

کلسیم عضو مهمی از یک ((رژیم غذایی سالم)) است.کمبود جزئی آن برشکل گیری دندانها و استخوان تاثیر می گذارد و زیادی آن نیز می تواند به ((سنگ کلیه)) منجر گردد.برای جذب کلسیم به ((ویتامین D)) نیاز است . ((محصول لبنی|محصولات لبنی)) یکی از منابع غنی این عنصر می باشد.
برای اطلاعات بیشتر درمورد نقش کلسیم در موجودات زنده به ((«Ca«biology)) مراجعه کنید.
سایر کاربردهای آن عبارتند از:
*عامل کاهنده در استخراج سایر فلزات مثل اورانیوم، زیرکونیم و توریم.
*اکسید زدا، گوگرد زدا یا کربن زدا برای ((آلیاژ|آلیاژهای)) مختلف ((آهن|آهنی)) و غیر آهنی .
*عامل آلیاژ که برای تولیدآلیاژهای آلومینیوم ، بریلیوم، مس ، سرب و منیزیوم مورد استفاده قرار می گیرد.

!تاریخچه

( ((زبان لاتین|لاتین)) calx ، به معنی ((Calcium oxide |آهک))) از ((قرن یکم)) ، رومیان آهک را تهیه و مورد استفاده قرار دادند اما کلسیم تا سال 1808 کشف نشده بود. ((Sir Humphry Davy)) بعد از اینکه فهمید با الکترولیز آهک در ((جیوه)) و بوسیله ((Berzelius)) و((Pontin)) می توان ((ملغمه)) کلسیم تولید نمود ، موفق به تولید کلسیم خالص شد.

! پیدایـــــــــــــش

کلسیم پنجمین عنصر فراوان در پوسته زمین ( تشکیل دهنده 3%) و بخش مهمی از برگها، استخوانها، دندانها و صدفها می باشد.کلسیم به علت واکنش پذیری شدیدی که با آب و هوا دارد هرگز در طبیعت بصورت مجرد از دیگر عناصر یافت نمی شود ، بجز در موجودات زنده کــــه 2+ Ca نقش کلیدی در فیزیولوژی سلول بعهده دارد.این عنصر فلزی به مقدار زیاد در ((سنگ آهک)) ، ((گچ)) و ((فلوریت)) وجود دارد. ((آپتیت)) ، فلوروفسفات یا کلروفسفات کلسیم است.از ((الکترولیز)) ((کلرید کلسیم)) مذاب (CaCl2) برای جداسازی کلسیم خالص استفاده می گردد.

''جداسازی'' (* پیگیری):

((کاتد)): Ca2+* + 2((الکترون|e))- --> Ca

((آند)): Cl-* --> ½Cl2 ((«گاز))) + e-

! ترکیبات

((آهک زنده))( Ca((o)) ) در بسیاری از فرآیندهای پالایش کاربرد دارد و با حرارت دادن و افزودن حساب شده آب به ((سنگ آهک)) بدست می آید.اگر Cao با شن مخلوط گردد ، سفت شده و به ((mortar)) تبدیل می گردد ، و با جذب ((دی اکسید کربن)) به ((plaster)) تبدیل می شود.در صورتیکه CaO با ترکیبات دیگری مخلوط شود ، بخش مهمی از ((سیمان پورتلند)) را می سازد. وقتی آب به سنگ آهک یا سایر سنگهای ((کربنات)) حل شدنی تراوش کند باعث از بین رفتن قسمتهایی از این سنگها شده و موجب تشکیل غارها ، ((stalactite |طاقدیس)) و ((stalagmite |ناودیس)) و همچنین ((آب سخت)) می شود. دیگر ترکیبات مهم کلسیم : ((Calcium nitrate|نیترات)) ، ((Calcium solfide |سولفید)) ، ((Calcium choloride |کلراید)) ، ((Calcium Carbide |کاربید)) ، ((Calcium syanamide |سیانامید)) و ((Calcium hypocholoride |هیپوکلریت)) است.


! ایزوتوپهــــــــا

کلسیم دارای 6 ((ایزوتوپ)) پایدار است که دو تای آنها در طبیعت یافت می شوند : Ca-40 پایدار و Ca-41 ((رادیو اکتیو)) با ((نیمه عمر)) 103000 سال که 97% این عنصر به شکل Ca-40 وجود دارد.Ca-40 یکی از محصولات فروپاشی K-40 است – به همراه Ar-40- درحالیکه در علم ((زمین شناسی)) ((تاریخ یابی با K-Ar)) شدیدا" کاربرد پیدا کرده ، Ca-40 در طبیعت کاربرد خود را در تاریخ گذاری از دست داده است.روشهایی با بهره گیری از ((طیف سنجی جرمی)) و رقیق سازی ایزوتوپ double spike برای تاریخ گذاری عمر ((K))-Ca مورد استفاده قرار گرفته اند. بر خلاف ایزوتوپهای کیهانی که در ((جو «زمین»|جو)) بوجود می آیند Ca-41 در اثر فعل و انفعالات ((نوترون)) Ca-40 حاصل می شود.بیشترین تولید آن در بخشهای کم و بیش بالاتر پایه خاک است که شار نوترونهای کیهانی به مقدار کافی قوی هستند .چون Ca-41 به شکل k-41فروپاشی می شود - یک نشانگر بسیار مهم برای تعیین فاصله زاویه ای سیارات از خورشید- لذا Ca-41 در مطالعات نجومی بسیار مورد توجه می باشد.

!اتصالات خارجی

*[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Ca/index.html|WebElements.com|-|Calcium]
*[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ca.html EnvironmentalChemistry.com - Calcium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1391 [07:48 ]   6   admin      جاری 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [15:23 ]   5   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [05:53 ]   4   المیرا جدائی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [16:06 ]   3   المیرا جدائی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [09:48 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 17 مهر 1383 [14:28 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..