منو
 کاربر Online
1481 کاربر online
Lines: 1-7Lines: 1-7
 {FANCYTABLE(border=0)}  {FANCYTABLE(border=0)}
 ~cbgc:#FF00FF

~|~ ~cbgc:#FF00FF ~|~ ~cbgc:#FF00FF~|~ ~cbgc:#FF00FF
 ~cbgc:#FF00FF

~|~ ~cbgc:#FF00FF ~|~ ~cbgc:#FF00FF~|~ ~cbgc:#FF00FF
-~w:30%


:: چکیده :: کشاورزی به معنای کشت و کار بر روی زمین است : کشت محصول و پرورش دام های سودمند برای انسان . ((بومیان آمریکا)) در طول هزاران سال ، گیاهان مختلفی را گرد آوری کردند . مرتب کردند و برای غذا ، دارو و امور روحانی ، در زمین کاشتند . بومیان تخصص خوبی در زمینه کشت تمام انواع گیاهان بومی به دست آوردند . چنین تخصصی را میتوان زیر بنای فرهنگ آنان دانست . تا سال 1492 م بومیان دو قسمت شمالی و جنوبی ((قاره آمریکا)) انواع ویژه ای از دست کم سیصد گونه پرورش داده بودند .خیلی بیش از انواع پرروش یافته ی گیاهان در هر نقطه ی دنیا درآن زمان . بومیان در قسمت های مختلف قاره ی آمریکا ، روشهای کشاورزی گوناگون و مستقلی ابداع کمردند و نوع گیاهان کاشته شده در نواحی گوناگون با یکدیگر تفاوت داشت . داشتن ذخیره ی محصولات ، اقامت در یک نقطه را برای مردم آسان تر میکرد . زیرا دیگر نیازی به شکار یا گردآوری غذای گیاهی نبود . استقرار آن مردمان در یک مکان ، باعث شکوفایی کامل تمدن در دو سرزمین گردید : دره های ((کوههای آند)) و ((آمریکای مرکزی)) . کشاورزی و تغییرات ناشی از آن بر عقیده مردمان درباره ی طبیعت و جهان اثر میگذارد . پس از آغاز کشاورزی بر اهمیت آفتاب و باران تأکید میشود. زیرا آفتاب و باران از آسمان می آیند و با زمین پیوند می بندند تا گیاهان را برویانند . باروری انسانها با همین باروری کیهانی ارتباط پیدا میکند و بر آن تأکید میشود . فصول مختلف که نشانگر سال کشاورزی بودند نیز بیش از پیش مهم میشوند . ~|~
~|~ ~w:30%
شمنها (( شمن ها )) قبیله های تابع خود را به اردوها و روستاهای دائمی هدایت میکردند تا طی تشریفات خاصی تازه و نو شدن فصل را جشن بگیرند .در تشریفات سالانه ، بسیاری از کشاورزان برای زندگی نو و رشد گیاهان ، هدایایی از محصولات درو شده به خورشید و آفریدگار تقدیم میکردند . در این مراسم سراسر دهکده را پاک میکردند ، همه به رقص می پرداختند ، و از آتشی که به مناسبت جشن روشن کرده بودند ، برگرفته و با آن آتشدان همه ی خانه ها را روشن می کردند . خود این روشنی نمادی از خورشید بود .

__ویژگی های مهم__ :
1- ((پرورش گیاهان))
2- ((کشت ذرت))
3-((ذخیره محصول ))
4-((روستاهای وابسته به کشاورزی))
5- ((رهبران روستاها وبازرگانان ))
((کشاورزی در آمریکای باستان-مراحل تحولی ))
((شنیدنیهایی از کشاورزی در آمریکای باستان ))

__نمونه هایی از فرهنگ ها و اقوام کشاورز آمریکای باستان__
__((قوم پوئبلو))__
__((جزیره ایستر))
+~w:30%


:: چکیده :: کشاورزی به معنای کشت و کار بر روی زمین است : کشت محصول و پرورش دام های سودمند برای انسان . ((بومیان آمریکا)) در طول هزاران سال ، گیاهان مختلفی را گرد آوری کردند . مرتب کردند و برای غذا ، دارو و امور روحانی ، در زمین کاشتند . بومیان تخصص خوبی در زمینه کشت تمام انواع گیاهان بومی به دست آوردند . چنین تخصصی را میتوان زیر بنای فرهنگ آنان دانست . تا سال 1492 م بومیان دو قسمت شمالی و جنوبی ((قاره آمریکا)) انواع ویژه ای از دست کم سیصد گونه پرورش داده بودند .خیلی بیش از انواع پرروش یافته ی گیاهان در هر نقطه ی دنیا درآن زمان . بومیان در قسمت های مختلف قاره ی آمریکا ، روشهای کشاورزی گوناگون و مستقلی ابداع کمردند و نوع گیاهان کاشته شده در نواحی گوناگون با یکدیگر تفاوت داشت . داشتن ذخیره ی محصولات ، اقامت در یک نقطه را برای مردم آسان تر میکرد . زیرا دیگر نیازی به شکار یا گردآوری غذای گیاهی نبود . استقرار آن مردمان در یک مکان ، باعث شکوفایی کامل تمدن در دو سرزمین گردید : دره های ((کوههای آند)) و ((آمریکای مرکزی)) . کشاورزی و تغییرات ناشی از آن بر عقیده مردمان درباره ی طبیعت و جهان اثر میگذارد . پس از آغاز کشاورزی بر اهمیت آفتاب و باران تأکید میشود. زیرا آفتاب و باران از آسمان می آیند و با زمین پیوند می بندند تا گیاهان را برویانند . باروری انسانها با همین باروری کیهانی ارتباط پیدا میکند و بر آن تأکید میشود . فصول مختلف که نشانگر سال کشاورزی بودند نیز بیش از پیش مهم میشوند . ~|~
~|~ ~w:30%
شمنها (( شمن ها )) قبیله های تابع خود را به اردوها و روستاهای دائمی هدایت میکردند تا طی تشریفات خاصی تازه و نو شدن فصل را جشن بگیرند .در تشریفات سالانه ، بسیاری از کشاورزان برای زندگی نو و رشد گیاهان ، هدایایی از محصولات درو شده به خورشید و آفریدگار تقدیم میکردند . در این مراسم سراسر دهکده را پاک میکردند ، همه به رقص می پرداختند ، و از آتشی که به مناسبت جشن روشن کرده بودند ، برگرفته و با آن آتشدان همه ی خانه ها را روشن می کردند . خود این روشنی نمادی از خورشید بود .

__ویژگی های مهم__ :
1- ((پرورش گیاهان))
2- ((کشت ذرت))
3-((ذخیره محصول ))
4-((روستاهای وابسته به کشاورزی))
5- ((رهبران روستاها وبازرگانان ))
((کشاورزی در آمریکای باستان-مراحل تحولی ))
((شنیدنیهایی از کشاورزی در آمریکای باستان ))

* نمونه هایی از فرهنگ ها و اقوام کشاورز آمریکای باستان :

__((قوم پوئبلو))__

__((جزیره ایستر))__
 ~|~ واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
1 .((مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟))
2.((آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟ ))
3.((آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟))
4.((چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟ ))
5.((چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟))
~|~ مطالعات تاریخی :
1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
 ~|~ واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
1 .((مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟))
2.((آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟ ))
3.((آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟))
4.((چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟ ))
5.((چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟))
~|~ مطالعات تاریخی :
1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
 ~|~ ~|~  ~|~ ~|~
 {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 دی 1384 [18:03 ]   6   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [18:02 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [18:01 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [17:47 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [04:29 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [04:26 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..