منو
 صفحه های تصادفی
آثار ولایت امام علی علیه السلام ـ همراهی با پیامبر در بهشت
اشرف افغان
خواص پرلیت
ارسلانشاه اول از سلاجقه ی کرمان
تورانشاه دوم از سلاجقه ی کرمان
ولادت امام جواد علیه السلام
ابر نواختر
شیره پرورده
بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشکل‌ ریه
ماش
 کاربر Online
507 کاربر online
تاریخچه ی: کروماتوگرافی کاغذی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-53Lines: 1-49
 __کروماتوگرافی کاغذی (paper chromatoghraphy)__ __کروماتوگرافی کاغذی (paper chromatoghraphy)__
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-انواع جداسازی‌های مختلف و ساده بر روی ((کاغذ)) به عنوان پیشروان کروماتوگرافی کاغذی توصیف شده‌اند. این سیستم معمولا به عنوان نمونه بارزی از ((کروماتوگرافی تقسیمی|سیستم تقسیمی)) در نظر گرفته می‌شود که در آن فاز ساکن ((آب)) است و به وسیله جذب سطحی بر روی ((سلولز|مولکول‌های سلولز)) قرار می‌گیرد و مولکول‌های سلولز نیز به نوبه خود به وسیله ((ساختار کاغذ|ساختار الیافی کاغذ)) در وضعیت‌های ثابت نگه داشته می‌شود. امروزه ، به هر حال ، مشخص شده است که جذب سطحی اجزای فاز متحرک و حل شونده‌ها و اثرات تبادل یون نیز نقش‌هایی را ایفا می‌کنند و کاغذ به هیچ عنوان تنها به صورت تکیه گاه بی اثر نیست. +انواع جداسازی‌های مختلف و ساده بر روی ((کاغذ)) به عنوان پیشروان کروماتوگرافی کاغذی توصیف شده‌اند. این سیستم معمولا به عنوان نمونه بارزی از ((کروماتوگرافی تقسیمی|سیستم تقسیمی)) در نظر گرفته می‌شود که در آن فاز ساکن ((آب)) است و به وسیله ((جذب سطحی)) بر روی ((سلولز|مولکول‌های سلولز)) قرار می‌گیرد و مولکول‌های سلولز نیز به نوبه خود به وسیله ((ساختار کاغذ|ساختار الیافی کاغذ)) در وضعیت‌های ثابت نگه داشته می‌شود. امروزه ، به هر حال ، مشخص شده است که جذب سطحی اجزای فاز متحرک و حل شونده‌ها و ((تبادل یونی|اثرات تبادل یون)) نیز نقش‌هایی را ایفا می‌کنند و کاغذ به هیچ عنوان تنها به صورت ((تکیه گاه)) بی اثر نیست.
 !سیر تحولی رشد !سیر تحولی رشد
-روش پیشنهادی ((رانگ)) در سال 1850و فرآیندی که آن را تجزیه مویینه‌ای می‌نامند، از جمله آنها می‌باشند. چنین روش‌هایی در واقع بیشتر شبیه ((کروماتوگرافی جذب سطحی)) بودند و کروماتوگرافی کاغذی به مفهوم فعلی ، گسترش سیستم تقسیمی است که به وسیله ((مارتین و سینج)) در سال 1941 ارائه شد. در سال 1944 ((کونسدن)) ، گوردن و مارتین ((آمینو اسید|اسیدهای آمینه)) و پپتیدهای موجود در محصول آبکافت پروتئین پشم را به وسیله روشی جدا کردند که در آن به جای ستون پودر از یک صفحه یا نوار کاغذی آویزان در داخل یک ظرف سرپوش‌دار استفاده شده بود. +روش پیشنهادی ((رانگ)) در سال 1850 و فرآیندی که آن را ((تجزیه موئینه‌ای)) می‌نامند، از جمله آنها می‌باشند. چنین روش‌هایی در واقع بیشتر شبیه ((کروماتوگرافی جذب سطحی)) بودند و کروماتوگرافی کاغذی به مفهوم فعلی ، گسترش سیستم تقسیمی است که به وسیله ((مارتین)) و ((سینج)) در سال 1941 ارائه شد. در سال 1944 ((کونسدن)) ، گوردن و مارتین ((آمینو اسید|اسیدهای آمینه)) و پپتیدهای موجود در محصول آبکافت ، ((ساختار سلولی پشم|پروتئین پشم)) را به وسیله روشی جدا کردند که در آن به جای ستون پودر از یک صفحه یا نوار کاغذی آویزان در داخل یک ظرف سرپوش‌دار استفاده شده بود.
 !کاربرد !کاربرد
-در ابتدا کروماتوگرافی کاغذی برای جداسازی مخلوط‌های ((ترکیبا آلی)) به کار رفت ولی بعد از آن ، عمدتا به وسیله برستال و پولارد و همکاران آنها ، برای جداسازی ((یون معدنی|یون‌های معدنی)) به سرعت به کار گرفته شد. هم ((آند|آنیون‌ها)) و هم ((کاتد|کاتیون‌ها)) را به وسیله این روش می‌توان جدا کرد. +در ابتدا کروماتوگرافی کاغذی برای جداسازی مخلوط‌های ((موا آلی)) به کار رفت. ولی بعد از آن ، عمدتا به وسیله برستال و پولارد و همکاران آنها ، برای جداسازی ((یون|یون‌های معدنی)) به سرعت به کار گرفته شد. هم ((آنیون|آنیون‌ها)) و هم ((کاتیون|کاتیون‌ها)) را به وسیله این روش می‌توان جدا کرد.
 !خصوصیت ویژه !خصوصیت ویژه
-یک خصوصیت ویژه روش کروماتوگرافی کاغذی این است که چیزی مربوط به محلول یا گاز خارج شده از ستون که در سیستم‌های معمول ((مایع)) یا ((گاز)) با آن برخورد می‌کنیم وجود ندارد. ترکیبات جدا شده روی کاغذ مکان‌یابی و شناسایی می‌شوند در نتیجه ، جداسازی به طور نسبتا دائم در روی کاغذ ثبت می‌شود. در این روش اجزای جدا شده جمع آوری نمی‌شوند و احتیاجی به وسایل پیچیده کنترل پیوسته نیست. ((اندازه گیری)) کمی ترکیبات جدا شده را می‌توان روی کاغذ انجام داد ولی اگر بخواهند اجرای را از کاغذ خارج کنند تنها کار لازم این است که قسمت مربوط به هر یک از اجسام را از کاغذ ببرند و هر یک را به طور جداگانه بشویند. +یک خصوصیت ویژه روش کروماتوگرافی کاغذی این است که چیزی مربوط به ((محلول)) یا گاز خارج شده از ستون که در سیستم‌های معمول ((مایع)) یا ((گاز)) با آن برخورد می‌کنیم وجود ندارد. ترکیبات جدا شده روی کاغذ مکان‌یابی و شناسایی می‌شوند در نتیجه ، جداسازی به طور نسبتا دائم در روی ((کاغذ)) ثبت می‌شود. در این روش اجزای جدا شده جمع آوری نمی‌شوند و احتیاجی به وسایل پیچیده کنترل پیوسته نیست. اندازه گیری کمی ترکیبات جدا شده را می‌توان روی کاغذ انجام داد ولی اگر بخواهند اجرای را از کاغذ خارج کنند. تنها کار لازم این است که قسمت مربوط به هر یک از اجسام را از کاغذ ببرند و هر یک را به طور جداگانه بشویند.
 !طرح کلی روش !طرح کلی روش
-قطره‌ای از محلولحاوی مخلوطی که باید جدا شود را روی یک صفحه یا نوار ((کاغذ صافی)) در محل علامت گذاری شده قرار می‌دهند. در این محل ، قطره به صورت یک لکه حلقوی پخش می‌شود. وقتی که لکه خشک شده کاغذ را در یک ظرف مناسب سربسته طوری قرار دهند که یک سر آن در حلال انتخاب شده به عنوان فاز متحرک فرو رود. حلال از طریق الیاف کاغذ در نتیجه مل مویینگی نفوذ می‌کند و نکته مهم این است که سطح کاغذ نباید کاملا به وسیله حلال پوشانده شود زیرا در این صورت ، اصلا جدا ساری صورت نمی‌گیرد یا نوحی خیلی پخش می‌شوند. وقتی ه جبهه حلال مسافت مناسبی را طی کر یا بعد از یک زمان از قبل تعیین شده ، کاغذ را از طرف بیرون آورده ، جبهه حلال را با علامتی مشخص می‌کنند و می‌گارند تا صفحه خشک شود. وقتی که محل‌های مناطق جدا شده آشار شند لازم است که هر یک از اجسام به طور جداگانه شناسایی شوند. در موارد ایده‌آل ، هر جسم با واکنشگر مکان‌یاب ((رنگ)) مخصوصی می‌دهد که در مورد اجسام معدنی بیشتر و درمورد مواد آلی کمتر مشاهده می‌شود. ساده‌ترین روش شناسایی براساس مقدار Rf یعنی نسبت فاصله طی شده به وسیله جبهه حلال است.
!نکات مهم در کروماتوگرافی کاغ
ذی />*__روش (صعودی ، نزولی یا افقی) :__
تص
میم گیری شخص آزمایشگر و وسایل موجود در مورد اینک ه روشی برای یک آزمایش معین باید به کار رود، احتمالا از نکات اولیه است. تناوب خیلی کمی در نتایج به دست آمده از کروماتوگرافی صعودی و نزولی وجود دارد ولی زمان صرف شده متفاوت است. زمان صرف شده عمدتا به نوع حلال و کاغذ بستگی دارد ولی برای یک مجموعه مشخص کاغذ-حلال روش نزولی سریع‌تر از روش صعودی است. زمان عبور حلال در یک کرومتوگرام نزولی را با بریدن نوار کاغذ به طوری که یک فشردگی در بین مخزن و محل لکه نمونه به وجود آید می‌توان افزایش داد برای جدا سازی‌های دو طرفه یا جدا سازی یک طرفه همزمان (صعودی) تعداد زیادی از نمونه‌های مختلف با همان حلال ، دستگاه قاب مربعی مناسب است. استفاده از ورقه‌هاو مخزن‌های بزرگ‌تر تنها زمانی ضرورت دارد که عبور حلال به مسافت کم برای انجام ((کروماتوگرافی)) کافی به نظر نرسد، و در این صورت روش نزولی بهتر خواهد‌ بود.برای جداسازی‌های کمی یا جداسازی‌هایی که در آنها تعادل دیر برقرار می‌شود، به نظر می‌سد که روش نزولی مطلوب باشد، همچنین موقعی که احتیاج به یک آزمایش طولانی باشد این روش بهترین است زیرا ((حلال)) می‌تواند از انتهای کاغذ لبریز شود.


*__((ا
نواع کاغذ|نوع کاغذ)) :__
نقش اولیه کاغذ این است که
به عنوان نگه دارنده‌ای برای فاز ساکن عمل می‌کند. ((سرعت)) عبور فاز متحرک بستگی به ((گرانروی)) این فاز داشته و برای یک مخلوط حلال معین ، سرعت بستگی به ((ماهیت فیزیکی کاغذ)) دارد. اگر برای افزایش ((چگالی)) ، ((الیاف کاغذ)) نزدیکتر به هم ساخته شوند، مساحت سطح آزاد و اندازه فضاها کاهش می‌یابد و سرعت عبور کم می‌شود. برعکس با ضخیم تر نمودن کاغذ بدون تغییر چگالی ، سرعت عبور افزایش می‌یابد. در انتخاب کاغذ باید تناسبی بین کارایی ماکسیمم و زمان لازم وجود داشته باشد.


*__انتخاب و تهیه ((
حلال)) (از متحرک) :__
حلال متحرک معم
ولا مخلوطی است که شامل یک جزء اصلی آلی ، آب ، ترکیبات مختلف اضافه شده مانند ((اسیدها)) ، ((بازها)) یا عوامل کمپلکس کننده برای افزایش حلالیت بعضی از اجسام یا کاهش بعضی دیگر است. ممکن است ضد اکسنده‌ها نیز اضافه شوند. یک حلال معمولا باید ارزان باشد، زیرا غالبا مقدار زیادی از آن مصرف می شود، به طور خالص قابل تهیه باشد، و نباید بیش از حد فرار باشد زیرا در آن صورت احتیاج به برقراری تعادل با دقت بیشتر است، از طرف دیگر فراریت زیاد باعث می‌شود که حلال از ورقه بعد از آزمایش آسان‌تر خارج می شود و سرعت عبور آن به میزان زیاد تحت تاثیر تغییرات ((دما)) نباشد.


*__تعادل در ظرف انتخاب شده :__
لازم است بررسی شود که تا چه حد مخلوط حلال اولیه و کاغد ، قبل از شروع عمل ، باید با محیط در حالت تعادل قرار بگیرند. زمان لازم برای به تعادل رسیدن محیط با حلال بستگی به اندازه مخزن و فراریت حلال دارد. اگر مخلوط‌های خیلی فرار به کار رود، تبخیر از کاغذ سریع‌تر خواهد بود و برقراری تعادل حائز اهمیت است.


*__تهیه نمونه :__
نمونه‌های
جامد ، مانند ((خاک‌ها)) ، یا ((سلول‌های زیستی)) ی مواد بافتی را با حلال خیس می‌کنند، یا از بعضی از روش‌های استاندارد استخراج استفاده می‌کنند، نمونه‌های مهم زیادی مانند ((ادرار)) یا سایر مایعات زیستی در ((محیط آبی|محیطهای آبی)) هستند.


*__زمان عمل (
گسترش) ، و مکان یابی و شناسایی :__
موفقیت یک جداسازی ((ک
رومتورافی)) در نهایت بستگی به فرآیند مکان‌یابی دارد. البته اجسام رنگی به صورت لکه‌های مجزا در آخر آزمایش قابل مشاهده هستند. اجسام بی‌رنگ احتیاج ه آشکارسازی شیمیایی یا فیزیکی دارند. کروماتوگرافی‌ها را باید قبل و بعد از اعمال هر روش دیگری به طور عادی زیر ((نور فرابنفش)) بررسی کرد. روش فیزیکی که فقط برای ((اجسام پرتوزا)) قابل استفاده هستند عبارت‌اند از ((پرتونگاری خودکار)) و شمارش.

روش‌های شیمیایی آشکارسازی دارای بیشترین اهمیت هستند و واکنشگرهای به کار برده شده را معمولا واکنشگرهای مکان یاب
می‌نامند. با انتخاب صحیح واکنشگر ، عمل آشکارسازی و شناسایی را می‌توان به طور همزمان انجام داد. قسمتی از کاغذ را که شامل جسم مجهول است بریده و جسم را با یک حلال مناسب شستشو می‌دهند محلول حاصل را می‌توان به روش شیمیایی بررسی کرد، یا می‌توان یک سری مخلوط را ، که هر کدام از آنها متشکل از جسم شاهد است تهیه نموده و کروماتوگرام آنها را به دست آورد.
+قطره‌ای از محلولحاوی مخلوطی که باید جدا شود را روی یک صفحه یا نوار کاغذ صافی در محل علامت گذاری شده قرار می‌دهند. در این محل ، قطره به صورت یک لکه حلقوی پخش می‌شود. وقتی که لکه خشک شده کاغذ را در یک ظرف مناسب سربسته طوری قرار دهند که یک سر آن در ((حلال)) انتخاب شده به عنوان فاز متحرک فرو رود. حلال از طریق الیاف کاغذ در نتیجه ((اصیت موینگی|عمل موینگی)) نفوذ می‌کند و نکته مهم این است که سطح کاغذ نباید کاملا به وسیله حلال وشانده شود. زیرا در این صورت ، اصلا ((جدا سازی)) ورت نمی‌گیرد یا نواحی یلی پخش می‌شوند.
-ب جز هیت کذ حلال م الی مؤثر ر داسازی عبار ان : ((دما)) ، اندازه ظرف زمان مل و هت جریا لال ، موفقیت نهیی ایش ستگ به کایی رو آشکارسازی ارد. />!ارزیابی اجسام روی کغذ
*__
قیه چم که :__
م
حلول‌های شاد ، دارای مقادیر معلومی از جسم مو نر ستند، باید از چندی ملول د ا ت‌های مخلف استفاده شود، یک از ای محلول‌ها تما اجای موود در حلول مورد آمایش را داشه باشند. این ش ستی به استادارد کن یلی قیق ارد. ر ورت ستاندارد رن ، این روش ، خصوصا ر ارزیابی فلات ، ب ط فت آوری دی می باد.

/>*__((اندازه گی)) فییک لکه‌هی گی :__
برای انازه گیری مقدار جسم به کمک انعکاس یا به وله عبور ن ز آه می‌ن از ((طی ن وری|یف سج‌ای نوی)) به طور میم یا با اندکی تغییر استاده کرد.


*__اندازه گی
ری مساحت که :__
م
حت لکه متاب ا لگاریتم غلظت جسم در ملول الیه می‌باشد. اندازه گری ات ، به لت فقدان م قیق مشک می‌اد.r
>r
> />*__اندازه گیی‌ای تزای :__
اده رین ه شکار سازی اجسا پرتوزای ، بررسی ار و ات گذاری محل لکه‌ها می‌با.
+ی که ه حلال م مابی ر ی کر یا د از ک زمان ل تیین ، کا ر از رف بیرون ه ، جبه حلا را با علامتی م یند می‌گد ا ه خک شود. قی ک محل‌های مناط جا د آکار شند لا ست ه ر یک ام ه ور داگانه شاایی . در اد ایدهل ، ه س با واکنگر مکانیاب ، ((رنگ)) ی می‌ ک ور ((ا می)) بیشتر درم ((ما لی)) کمتر ماده می‌شود. سادهترین ر شنای ب ا ما R<sub>f</sub> یی بت اله ی ه وسی حلال ا.
 !خارج کردن جسم از ((کاغذ)) !خارج کردن جسم از ((کاغذ))
-روش‌های ارائه شده مستلزم به کارگیری یک واکنشگر مکان یاب شیمیایی برای تعیین محل لکه هستند، و لکه‌های رنگی اساس ارزیابی را تشکیل می‌دهند. بعضی اوقات می‌توان کمپلکس را شستشو داد و به وسیله روش ((رنگ سنجی)) تخمین زد، ولی اگر تغییر شیمیایی قابل قبول نباشد ماده تغییر نیافته را باید شستشو داد. عمل شستشو را می‌توان با وارد کردن تکه کاغذ در یک حلال ، به وسیله استخراج در یک دستگاه سوکسیله ، یا با استفاده از آرایش خاصی ، که در کاغذ یک جریان نزولی کروماتوگرافی ایجاد می‌نماید، انجام داد. برای جداسازی‌های معدنی تکه‌های کاغذ را می‌توان به صورت خاکستر درآورده ، باقیمانده‌ها را در اسید حل کرد. نتایج این روش به اندازه روش شستشو خوب نیستند. از اینرو محلول‌های به دست آمده را می‌توان به وسیله هر روش مناسبی ((تجزیه)) کرد، روش‌هایی که اغلب به دنبال روش‌های کروماتوگرافی به کار می‌روند عبارتند از رنگ سنجی و ((قطبش نگاری)). +روش‌های ارائه شده مستلزم به کارگیری یک واکنشگر مکان یاب شیمیایی برای تعیین محل ((لکه ها|لکه)) هستند، و لکه‌های رنگی اساس ارزیابی را تشکیل می‌دهند. بعضی اوقات می‌توان ((ترکیبات کمپلکس|کمپلکس)) را شستشو داد و به وسیله روش ((رنگ سنجی)) تخمین زد، ولی اگر ((تغییر شیمیایی)) قابل قبول نباشد ماده تغییر نیافته را باید شستشو داد. عمل شستشو را می‌توان با وارد کردن تکه کاغذ در یک حلال ، به وسیله استخراج در یک ((دستگاه سوکسیله)) ، یا با استفاده از آرایش خاصی ، که در کاغذ یک جریان نزولی کروماتوگرافی ایجاد می‌نماید، انجام داد. برای جداسازی‌های معدنی تکه‌های کاغذ را می‌توان به صورت خاکستر در آورده ، باقیمانده‌ها را در ((اسید)) حل کرد. نتایج این روش به اندازه روش شستشو خوب نیستند. از اینرو محلول‌های به دست آمده را می‌توان به وسیله هر روش مناسبی ((تجزیه)) کرد، روش‌هایی که اغلب به دنبال روش‌های کروماتوگرافی به کار می‌روند عبارتند از رنگ سنجی و ((قطبش نگاری)).
-پیدا کردن یک روش کروماتوگرافی ، که بتواند به طور کمی تمامی اجزای یک مخلوط را جدا کند، مطلقا ضروری نیست. ارزیابی کمی ((فلزات)) با قطبش نگاری و ارزیابی کمی اسام آلی مشکل‌تر از فلزات است زیرا ، برای ((اسام آلی)) ، روش‌های موجود برای آزمایش محلول حاصل از شستشو محدودتر هستند. ارزیابی مواد آلی معمولا بر روی کاغذ صورت می‌گیرند و بنابراین ، لازم است که هر جسمی از اجسام دیگر به طور کمی جدا شود. +پیدا کردن یک روش ((کروماتوگرافی)) ، که بتواند به طور کمی تمامی اجزای یک مخلوط را جدا کند، مطلقا ضروری نیست. ارزیابی کمی ((فلزات)) با قطبش نگاری و ارزیابی کمی موا آلی مشکل‌تر از فلزات است زیرا ، برای ((موا آلی)) ، روش‌های موجود برای آزمایش محلول حاصل از شستشو محدودتر هستند. ارزیابی مواد آلی معمولا بر روی کاغذ صورت می‌گیرند و بنابراین ، لازم است که هر جسمی از اجسام دیگر به طور کمی جدا شود.
 !نقایص کروماتوگرافی کاغذی !نقایص کروماتوگرافی کاغذی
-*__لکه‌های چند تایی :__
در کروماتوگرافی ((یون فلزی|یون‌ها فلزی)) ، اگر دارای آنیونی متفاوت از آنیون موجود در محلول اولیه باشد، ممکن است رقابتی بین آنیون‌ها برای ((یون فلزی)) وجود داشته باشد، که در نتیجه دو لکه به دست می‌آید که هر یک از آنها مربوط به یکی از ((نمک فلزی|نمکهای فلزی)) می‌باشد. ممکن است یون فلزی دو کمپلکس متفاوت با حلال ایجاد کند. در جدا سازی‌های آلی ، ممکن است جسم دو شکل متفاوت وجود داشته باشد. به عنوان مثال یک ((آمینو اسید)) می‌تواند به صورت کاتیون و یون دو قطبی باشد.


*__دنباله دار شدن :__
اگر مخلوط یه مقدار زیاد از حد روی کاغذ قرار داده شود، یا سرعت عبور حلال متفاوت باشد، جسم نمی‌تواند برای ایجاد یک لکه مجزا به تعال برسد. در این صورت این لکه ، در سطح بزرگی از ((کاغذ)) پخش شده و از حلال در حال پیشروی عقب می‌ماند. دنباله‌دار شدن ممکن است به سبب اثرات جذبی سطحی تر ایجاد شود.


*__اثرات لبه یا کناره :__
لکه‌ها خیلی نزدیک به کنار نوار ، ممکن است در امتداد کنار کاغذ پخش شوند، عمل نفوذ ممکن است به علت بالا بودن غلظت موضعی فاز متحرکت در آن ناحیه ، و یا به علت بالاتر بودن سرعت تبخیر حلال در کنار کاغذ ، که منجر به اثرات تقسیمی غیرعادی می‌شوند، باشد.
+*__((لکه‌ها|لکه‌های چند تایی)) :__
در کروماتوگرافی ((یون فلزی|یون‌ها فلزی)) ، اگر دارای آنیونی متفاوت از آنیون موجود در محلول اولیه باشد، ممکن است رقابتی بین آنیون‌ها برای ((یون فلزی)) وجود داشته باشد، که در نتیجه دو لکه به دست می‌آید که هر یک از آنها مربوط به یکی از ((نمکهای فلزی)) می‌باشد. ممکن است یون فلزی دو کمپلکس متفاوت با حلال ایجاد کند. در ((سنتز مواد آلی|جدا سازی‌های آلی)) ، ممکن است جسم دو شکل متفاوت وجود داشته باشد. به عنوان مثال یک ((آمینو اسید)) می‌تواند به صورت کاتیون و یون دو قطبی باشد.


*__دنباله دار شدن :__
اگر مخلوط یه مقدار زیاد از حد روی کاغذ قرار داده شود، یا سرعت عبور حلال متفاوت باشد، جسم نمی‌تواند برای ایجاد یک لکه مجزا به تعادل برسد. در این صورت این لکه ، در سطح بزرگی از ((کاغذ)) پخش شده و از حلال در حال پیشروی عقب می‌ماند. دنباله‌دار شدن ممکن است به سبب اثرات جذبی سطحی تر ایجاد شود.


*__اثرات لبه یا کناره :__
لکه‌ها خیلی نزدیک به کنار نوار ، ممکن است در امتداد کنار کاغذ پخش شوند، عمل نفوذ ممکن است به علت بالا بودن غلظت موضعی فاز متحرک در آن ناحیه ، و یا به علت بالاتر بودن ((حلال|سرعت تبخیر حلال)) در کنار کاغذ ، که منجر به اثرات تقسیمی غیرعادی می‌شوند، باشد.
 !روش کمی کروماتوگرافی کاغذی !روش کمی کروماتوگرافی کاغذی
-کاربرد کمی این روش نه تنها احتیاج به یک جداسازی کمی ، بلکه مکان‌یابی و ارزیابی کمی اجسام موجود نیز دارد. یک جداسازی کیفی رضایت بخش ، الزاما برای کار کمی مفید نیست. ((اندازه گیری)) کمی را می‌توان یا با سنجش مقدار جسم موجود در لکه روی کاغذ ، یا با خارج کردن جسم از کاغذ و تجزیه اجزای جدا شده به وسیله روش‌های کمی متداول انجام داد. لکه اولیه از نمونه مناسب روی کاغذ قرار می‌دهند، خشک کردن لکه باید تحت شرایط استاندارد ((زمان)) و ((دما)) صورت گیرد. +کاربرد کمی این روش نه تنها احتیاج به یک ((جداسازی کمی)) ، بلکه مکان‌یابی و ارزیابی کمی اجسام موجود نیز دارد. یک جداسازی کیفی رضایت بخش ، الزاما برای کار کمی مفید نیست. ((اندازه گیری|اندازه گیری کمی)) را می‌توان یا با سنجش مقدار جسم موجود در لکه روی کاغذ ، یا با خارج کردن جسم از کاغذ و تجزیه اجزای جدا شده به وسیله روش‌های کمی متداول انجام داد. لکه اولیه از نمونه مناسب روی کاغذ قرار می‌دهند، خشک کردن لکه باید تحت شرایط استاندارد ((زمان)) و ((دما)) صورت گیرد.
-در تهیه حلال باید دقت زیادی روی نسبت‌های اجزای صورت گیرد، برقرار ساختن تعادل باید به طور استاندارد انجام گیرد، طول عبور حلال در تمامی نوبت‌ها یکسان باشد، در طول آزمایش ، دما باید ثابت بماند، و خشک کردن ورقه باید در یک زمان و دمای استاندارد انجام گیرد. واکنشگر مکان‌یاب (در صورت استفاده از لکه‌های رنگی) باید به طریق کاملا تکرارپذیر افزوده شود. و هر عمل بعدی ، مانند خشک کردن یا قراردادن در معرض ((آمونیاک|بخار آمونیاک)) ، باید در مدت استاندارد انجام گیرد. مقدار جسمی که در یک ((جداسازی اجزا در کروماتوگرافی|جداسازی کروماتوگرافی)) باید روی کاغذ قرار گیرد، متغیر است. +در تهیه حلال باید دقت زیادی روی نسبت‌های اجزای صورت گیرد، برقرار ساختن تعادل باید به طور استاندارد انجام گیرد، طول عبور ((حلال)) در تمامی نوبت‌ها یکسان باشد، در طول آزمایش ، دما باید ثابت بماند، و خشک کردن ورقه باید در یک زمان و دمای استاندارد انجام گیرد. واکنشگر مکان‌یاب (در صورت استفاده از لکه‌های رنگی) باید به طریق کاملا تکرارپذیر افزوده شود. و هر عمل بعدی ، مانند خشک کردن یا قراردادن در معرض ((آمونیاک|بخار آمونیاک)) ، باید در مدت استاندارد انجام گیرد. مقدار جسمی که در یک ((جداسازی اجزا در کروماتوگرافی|جداسازی کروماتوگرافی)) باید روی کاغذ قرار گیرد، متغیر است.
 !موارد استعمال کروماتوگرافی کاغذی !موارد استعمال کروماتوگرافی کاغذی
-منابع علمی مربوط به روش‌های تجزیه‌ای و بررسی ترکیبات طبیعی نشان می‌دهد که کروماتوگرافی کاغذی در هر رشته‌ای کاربرد دارد. با این همه ، این روش هنوز هم در جداسازی‌های مواد با ماهیت زیستی وسیعترین کاربرد را دارد. کروماتوگرافی کاغذی اکثرا به عنوان یک وسیله تحقیقاتی به کار می‌رود، و به طور گسترده‌ای در تجزیه‌های روزمره مخصوصا در جداسازی‌های جدیدی که هیچ روش کلاسیک برای آنها وجود ندارد، نیز مورد استفاده قرار می گیرد. /> />کلینیکی و ((زیست شیمیایی)) ، جداسازی ((آمینو اسید|اسیدهای آمینه)) و پپتیدها در بررسی ((ساختار پروتئین|ساختارهای پروتئین)). آزمایش روزمره ادرار و سایر مایعات بدن برای اسید آمینه و ((قند)) ، جداسازی بازهای پورین و نوکلئوتیدهادر آزمایش اسیدهای نوکلئیک ، جداسازی استرئیدها ، تجزیه عمومی ، تجزیه بسپارها ، تشخیص و ارزیابی فلزات در خاک ها و نمونه های زمین شناسی ، بررسی موا فنولی در عصاره های گیاهی ، جداسازی آلکالوئیدها ، جداسازی ترکیبات علامت دار به وسیله رادیو ایزوتوپ ها، کروماتوگرافی کاغذی برای جداسازی اسام فرار غیر فعال مانند هیدروکربن ها و دیگری جداسازی اسیدهای چرب با فراریت بیشتر مناسب نمی باشد. +*منابع علمی مربوط به روش‌های تجزیه‌ای و بررسی ترکیبات طبیعی نشان می‌دهد که کروماتوگرافی کاغذی در هر رشته‌ای کاربرد دارد. با این همه ، این روش هنوز هم در ((جداسازی‌های مواد با ماهیت زیستی)) وسیعترین کاربرد را دارد.

/>*کروماتوگرافی کاغذی اکثرا به عنوان یک وسیله تحقیقاتی به کار می‌رود، و به طور گسترده‌ای در تجزیه‌های روزمره مخصوصا در جداسازی‌های جدیدی که هیچ روش کلاسیک برای آنها وجود ندارد، نیز مورد استفاده قرار می گیرد. روش اخیر در مسائل کلینیکی و ((زیست شیمیایی)) ، ((جداسازی اسیدهای آمینه و پپتیدها)) در بررسی ((ساختار پروتئین|ساختارهای پروتئین)) کاربد دارد.

/>*آزمایش روزمره ((ادرار)) و سایر ((مایعات بدن)) برای اسید آمینه و ((قند)) ، جداسازی بازهای پورین و نوکلئوتیدها در آزمایش اسیدهای نوکلئیک ، ((جداسازی استرئیدها)) ، ((تجزیه عمومی)) ، تجزیه بسپارها ، تشخیص و ارزیابی فلزات در خاک ها و ((نمونه های زمین شناسی)) ، بررسی ((ترکیبا فنلی)) در عصاره های گیاهی ، ((جداسازی آلکالوئیدها)) ، جداسازی ترکیبات علامت دار به وسیله ((رادیو ایزوتوپها)) ، کروماتوگرافی کاغذی برای ((جداسازی موا فرار)) غیر فعال مانند ((هیدروکربنها)) و دیگری ((جداسازی اسیدهای چرب)) با فراریت بیشتر مناسب نمی باشد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((انوع کاغذ)) *((انوع کاغذ))
-*((تکیات آی)) +*((تزیه موئینه‌ای))
*((جداسازی آل
کالوئیها))
*((جداسازی اس
ترئیدها))
*((جداسازی اسیدهای
آینه و پپتیدها)) />*((جداسازی اسیدهای چرب))
*((جداسازی کمی))
*((جداسازی‌های مواد با ماهیت زیستی))
 *((ساختار کاغذ)) *((ساختار کاغذ))
-*((کا)) +*((سنتز موا لی))
 *((کاغذ صافی)) *((کاغذ صافی))
 *((کروماتوگرافی)) *((کروماتوگرافی))
-*((کروماتوگرافی جذبی سطحی)) +*((کروماتوگرافی جذب سطحی))
 *((کروماتوگرافی تقسیمی)) *((کروماتوگرافی تقسیمی))
-*((کروماتوگرافی جامد-مایع)
*((کروماتوگرافی جامد-گاز))
+*((کروماتوگرافی جامد-مایع»
*««کروماتوگرافی جامد-گاز))
*((قطبش نگاری))
*((لکه‌ها))
*((نکات مهم کروماتوگرافی کاغذی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 07 مهر 1384 [11:56 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [16:17 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [07:28 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:52 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..