منو
 کاربر Online
910 کاربر online
تاریخچه ی: کروسیدولیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Crocidolite.jpg} +{picture=_ggttqq_Crocidolite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (کروسیدولیت- آگرگات رشته ای (عرض تصویر 40 میلیمتر  (کروسیدولیت- آگرگات رشته ای (عرض تصویر 40 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کروسیدولیت (Crocidolite)::__ ||__::کروسیدولیت (Crocidolite)::__
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل- مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__ ::/کامل- مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - مات ::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - مات ::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::غیر((شفاف)) - نیمه کدر ::|__::((شفافیت))::__ ::غیر((شفاف)) - نیمه کدر ::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - ((آگرگات)) رشته ای - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - ((آگرگات)) رشته ای - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__
 :: کمیاب ; ((آفریقای جنوبی)) ، ((روسیه)) و گاهی در ((استرالیا)) ::|__::((ژیزمان))::__ :: کمیاب ; ((آفریقای جنوبی)) ، ((روسیه)) و گاهی در ((استرالیا)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::.در زیر شعله سبز رنگ است در برابر ((اسید)) ها مقاوم است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.در زیر شعله سبز رنگ است در برابر ((اسید)) ها مقاوم است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::Na2O=7.03% Fe2O3=36.29% SiO2=54.63% H2O=2.05% وادخال های (Al,Mg,Ti,Fe(+2 :: |__::ترکیب شیمیایی::__ +::((Na2O))=7.03% ((Fe2O3))=36.29% ((SiO2))=54.63% ((H2O))=2.05% وادخال های ((آلومینیوم|Al)),((منیزیم|Mg)),((تیتانیم|Ti)),((آهن|Fe)) +2 :: |__::ترکیب شیمیایی::__
 ::.قهوه ای سبز - سیاه - قهوه ای تیره ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::.قهوه ای سبز - سیاه - قهوه ای تیره ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::آبی روشن - سیاه - آبی سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::آبی روشن - سیاه - آبی سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-::((پاراژنز))ها - ((سختی)) - ((کلیواژ)) - ((واکنش های شیمیایی)) و ((اشعه ایکس)) ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ +:: پاراژنز ها - ((سختی)) - ((کلیواژ)) - ((واکنش های شیمیایی)) و ((اشعه ایکس)) ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((تورمالین))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((تورمالین))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((کومینگونیت)) - ((ریبکیت))- ((آلبیت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((کومینگونیت)) - ((ریبکیت))- ((آلبیت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::دگرگونی مجاورتی::|__::منشا تشکیل::__ ::دگرگونی مجاورتی::|__::منشا تشکیل::__
 ::((منشور))ی - رشته ای ::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((منشور))ی - رشته ای ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((آفریقای جنوبی))::|__::محل پیدایش::__  ::((آفریقای جنوبی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.یعنی رشته ای اخذ شده است Krokus از واژه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.یعنی رشته ای اخذ شده است Krokus از واژه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 5.5|6|2.9|3.4|| 5.5|6|2.9|3.4||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [10:17 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [10:14 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [09:31 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [09:00 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..