منو
 کاربر Online
220 کاربر online
تاریخچه ی: کرمزیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Kermesite.jpg} +{picture=_ggttqq_Kermesite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-کرمزیت - تجمع شعاعی در کوارتز (اندازه سوزنهای شعاعی 12 میلی متر) +(کرمزیت - تجمع شعاعی در کوارتز (اندازه سوزنهای شعاعی 12 میلی متر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کرمزیت (Kermesite)::__ ||__::کرمزیت (Kermesite)::__
 :: Sb2S2O :: :: Sb2S2O ::
 ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
-::کامل - مطابق باسطح /0001/::|__::((رخ))::__
::الماسی - نیمه فلزی::|__::((جلا))::__
+::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی - نیمه ((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::نیمه ((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه ((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلور- تجمع ذرات رشته ای- قشردار (قشر قشر) - شوره ای (پولک های بسیار ریز)::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; ایتالیا ، الجزیره ، قرقیزستان و چک و اسلواکی ::|__::((ژیزمان))::__
::.با آب یا با اسید کلریدریک شسته و پاک می شود.در اسید نیتریک حل می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Sb=74.96% S=20.04% O=5% :: |__::ترکیب شیمیایی::__
::قرمز گیلاسی که در طول زمان سیاه می شود.::|__::رنگ ((کانی))::__
+::(((بلور))- تجمع ذرات رشته ای- قشردار (قشر قشر) - شوره ای (پولک های بسیار ریز::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; ((ایتالیا)) ، ((الجزیره)) ، ((قرقیزستان)) و ((چک و اسلواکی)) ::|__::((ژیزمان))::__
:: با آب یا با ((اسید کلریدریک)) شسته و
.
پاک می شود در ((اسید نیتریک)) حل می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((آنتیموان|Sb))=74.96% ((گوگرد|S))=20.04% ((اکسیژن|O))=5% :: |__::ترکیب شیمیایی::__
::.قرمز ((گیلاس))ی که در طول زمان سیاه می شود ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::قهوه ای - قرمز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::قهوه ای - قرمز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-:: استیبین- سنارمونتیت- والانتینیت- استیبیکونیت::|__::((پاراژنز))::__
:: هیدروترمال - ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
:: منشورهای طویل شیاردار طولی::|__::شکل ((بلور))ها::__
+:: ((استیبین))- ((سنارمونتیت))- ((والانتینیت))- ((استیبیکونیت))::|__::((پاراژنز))::__
:: ((هیدروترمال)) - ((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))های طویل شیاردار طولی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((ساکس آلمان))::|__::محل پیدایش::__  ::((ساکس آلمان))::|__::محل پیدایش::__
-::.با آب یا با اسید کلریدریک شسته و پاک می شود. سبک بوده و می شکند::|__::سایر مشخصات::__
::. کلمه قز فای Chapman 1843 رته د ا ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+:: با آب یا با ((اسید کلریدریک)) شسته
.
و پاک می شود سبک بوده و می شکند::|__::سایر مشخصات::__
::.گفه د ا Chapman 1843 مه قز فای ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 1|1.5|4.7|-|| 1|1.5|4.7|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [08:44 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [08:23 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [08:11 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..