منو
 صفحه های تصادفی
مشک
آذربایجان
زنجیر کشسان «سرگرمی فیزیک»
جلال الدین شاه شجاع مظفر
اطمینان و آرامش
فهرست رهبران اسماعیلی
آزمایش پراش توریها و تعیین طول موج نور
سما الدوله دیلمی
آشنایی با خانه فرهنگ
ماریه قبطیه
 کاربر Online
405 کاربر online
تاریخچه ی: کاینیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-74Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Kainite.jpg} +{picture=_ggttqq_Kainite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 کاینیت - اگرگات قرمزرنگ دانه ای  کاینیت - اگرگات قرمزرنگ دانه ای
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کاینیت (Kainite)::__ ||__::کاینیت (Kainite)::__
 :: K((منیزیم|Mg))(Cl SO4).3H2O:: :: K((منیزیم|Mg))(Cl SO4).3H2O::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::خوب ::|__::((رخ))::__ ::خوب ::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای ::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای ::|__::((جلا))::__
-::|__::شکستگی::__ +|__::شکستگی::__
 ::نیمه ((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه ((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - ((اگرگات)) دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - ((اگرگات)) دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
-::فراوان ; ((آلمان)) غربی ، ((اطریش)) ، ((URSS)) ، ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__ +:: ((آلمان)) غربی ، ((اطریش)) ، ((URSS)) فراوان ; ، ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::.قابل حل در آب::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.قابل حل در آب::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((کادمیم|K))=15.70% ((MgO))=16.19% ((SO3))=32.16% ((کروم|Cl))=14.24% H2O=21.71% :: |__::ترکیب شیمیایی::__  ::((کادمیم|K))=15.70% ((MgO))=16.19% ((SO3))=32.16% ((کروم|Cl))=14.24% H2O=21.71% :: |__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید -زرد - خاکستری - قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید -زرد - خاکستری - قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((کارنالیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((کارنالیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((سیلوین)) - ((کارنالیت)) - ((هالیت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((سیلوین)) - ((کارنالیت)) - ((هالیت))::|__::((پاراژنز))::__
 :: ((رسوب))ی::|__::منشا تشکیل::__ :: ((رسوب))ی::|__::منشا تشکیل::__
 ::((تابولار)) - ((پسودورمبوئدر ))::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((تابولار)) - ((پسودورمبوئدر ))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::.ابزار برش و صیقلی و حفاری و ((سنگ)) ظریف در تزئینات از آن استفاده می شود::|__::((کاربرد))::__ ::.ابزار برش و صیقلی و حفاری و ((سنگ)) ظریف در تزئینات از آن استفاده می شود::|__::((کاربرد))::__
 ::((آلمان شرقی))::|__::محل پیدایش::__  ::((آلمان شرقی))::|__::محل پیدایش::__
 ::.قابل حل در آب - از کانیهای شبیه آن ((کارنالیت)) است::|__::سایر مشخصات::__ ::.قابل حل در آب - از کانیهای شبیه آن ((کارنالیت)) است::|__::سایر مشخصات::__
 ::.به معنای جدید، تازه و نو گرفته شده است Kainos از کلمه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.به معنای جدید، تازه و نو گرفته شده است Kainos از کلمه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|3|2.1|-|| -|3|2.1|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   
-
{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Kainite.jpg}
+

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [06:52 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [06:50 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [06:30 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [06:17 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [06:10 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..