منو
 کاربر Online
1339 کاربر online
تاریخچه ی: کاچولونگ

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 {picture=_ggttqq_Cacholong.jpg} {picture=_ggttqq_Cacholong.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 کاچولونگ - سطح صیقلی  کاچولونگ - سطح صیقلی
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کاچولونگ (Cacholong)::__ ||__::کاچولونگ (Cacholong)::__
 ::SiO2:: ::SiO2::
 |__::سیستم ((تبلور))::__ |__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__ ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
 |__::((جلا))::__ |__::((جلا))::__
 ::صدفی::|__::شکستگی::__ ::صدفی::|__::شکستگی::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::از تمامی انواع ((کالسدوئن)) نرم تر است::|__::نوع ((سختی))::__ ::از تمامی انواع ((کالسدوئن)) نرم تر است::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 |__::اشکال ظاهری::__ |__::اشکال ظاهری::__
-::( تقریباْ کمیاب ; ((اطریش)) ، ((چک و اسلواکی)) ، بسیار فراوان در استپ های مونگول (ترکمنستان::|__::((ژیزمان))::__
::. KOH محلول در:|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
+:: تقریباْ کمیاب ; ((اطریش)) ، ((چک و اسلواکی)) ، بسیار فراوان در ((استپ)) های مونگول ((ترکمنستان))::|__::((ژیزمان))::__
::.KOH محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::SiO2=100% همراه با ادخالهای(( آلومینیوم|Al)),((آهن|Fe)),((منیزیم|Mg)),((کلسیم|Ca)),((نیکل|Ni)),((کروم|Cr))::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::SiO2=100% همراه با ادخالهای(( آلومینیوم|Al)),((آهن|Fe)),((منیزیم|Mg)),((کلسیم|Ca)),((نیکل|Ni)),((کروم|Cr))::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید گچی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید گچی::|__::رنگ ((کانی))::__
 |__::((رنگ)) اثر خط ::__ |__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((کالسدوئن)) - ((اوانسیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((کالسدوئن)) - ((اوانسیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((اپال)) - ((کالسدوئن)) - ((آگات))::|__::((پاراژنز))::__ :: ((اپال)) - ((کالسدوئن)) - ((آگات))::|__::((پاراژنز))::__
 :::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__ :::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::((منشور))ی کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((منشور))ی کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::عراق - نجف::|__::محل پیدایش::__  ::عراق - نجف::|__::محل پیدایش::__
-::خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه کالسدوئن است::|__::سایر مشخصات::__
:: کلم مونگ چیی (رودخانه Kach) ترکمنتان گرت شد ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((کالسدوئن)) است::|__::سایر مشخصات::__
:: ترکمنتان گرت شد است ((رودخانه)) Kach کلم مونگ چیی ((وانه))::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 6|7|-|-|| 6|7|-|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [12:29 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 04 دی 1384 [12:22 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [11:58 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [11:39 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [13:36 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [13:18 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..