منو
 کاربر Online
1153 کاربر online
تاریخچه ی: کاوشگرهای مارینر

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-78Lines: 1-78
 
 
 
 
  
 ::{picture=Kavoshgar_mariner.jpg}:: ::{picture=Kavoshgar_mariner.jpg}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 ~~green:مارینر 9~~
 ~~green:مارینر 9~~
 ~~green:تصاویر این کاوشگر وجود آتشفشان~~
 ~~green:تصاویر این کاوشگر وجود آتشفشان~~
 ~~green:در مریخ را تأیید کرد. آنها همچنین گودالهای~~
 ~~green:در مریخ را تأیید کرد. آنها همچنین گودالهای~~
 ~~green:شهابسنگی و یک دره بزرگ را آشکار کردند.~~
 ~~green:شهابسنگی و یک دره بزرگ را آشکار کردند.~~
  
  
  
 
 
 
 
  
 ::{picture=Mariner10.jpg}:: ::{picture=Mariner10.jpg}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 ~~green:مارینر 10~~
 ~~green:مارینر 10~~
 ~~green:فقط این کاوشگر توانست عکسهای سطح داغ~~
 ~~green:فقط این کاوشگر توانست عکسهای سطح داغ~~
 ~~green:و خشک عطارد را تهیه کند~~
 ~~green:و خشک عطارد را تهیه کند~~
  
  
 
 
  
 ::{picture=Mariner2.jpg}:: ::{picture=Mariner2.jpg}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 ~~green:مارینر 2~~
 ~~green:مارینر 2~~
 ~~green:مارینر 2 با سفرش به زهره~~
 ~~green:مارینر 2 با سفرش به زهره~~
 ~~green:در 2 اوت 1962 اولین کاوشگری شد که~~
 ~~green:در 2 اوت 1962 اولین کاوشگری شد که~~
 ~~green:از کنار سیاره دیگری گذشت.~~
 ~~green:از کنار سیاره دیگری گذشت.~~
  
  
  
 
 
 
 
 !مقدمه !مقدمه
-هفت فروند از 10 کاوشگر مارینر ارسالی برای کاوش ((سیاره عطارد|عطارد)) ٬ ((سیاره زهره|زهره)) و ((مریخ)) بسیار موفق بودند در سال 1964 مارینر 4 اولین کاوشگری شد که با موفقیت از کنار مریخ گذشت مارینر 9 در سال 1971 اولین کاوشگری شد که در مدار سیاره دیگری چرخید و از کل سطح مریخ و دو قمرش فوبوس و دیموس عکسبرداری کرد. تنها کاوشگری که از عطارد بازدید نمود مارینر 10 بود که در نوامبر 1973 به فضا پرتاب شد مارینر 10 در این سفر از کناره زهره گذشت و 3500 عکس از ابرهای گذرنده از کنار این سیاره را به زمین فرستاد در مارس 1974 مارینر از کنار عطارد گذشت و بعد از آن در مداری بیضوی حول خورشید می‌گردد. مارینر 10 در این مدار هر 176 روز یکبار به عطارد نزدیک می‌شود. +هفت فروند از 10 کاوشگر مارینر ارسالی برای کاوش ((سیاره عطارد|عطارد)) ٬ ((سیاره زهره|زهره)) و ((مریخ)) بسیار موفق بودند. در سال 1964 مارینر 4 اولین کاوشگری شد که با موفقیت از کنار مریخ گذشت مارینر 9 در سال 1971 اولین کاوشگری شد که در مدار سیاره دیگری چرخید و از کل سطح مریخ و دو قمرش ~~green:فوبوس~~ و ~~green:دیموس~~ عکسبرداری کرد. تنها کاوشگری که از عطارد بازدید نمود مارینر 10 بود که در نوامبر 1973 به فضا پرتاب شد. مارینر 10 در این سفر از کناره زهره گذشت و 3500 عکس از ابرهای گذرنده از کنار این سیاره را به زمین فرستاد در مارس 1974 مارینر از کنار عطارد گذشت و بعد از آن در مداری بیضوی حول خورشید می‌گردد. مارینر 10 در این مدار هر 176 روز یکبار به عطارد نزدیک می‌شود.
 !مأموریت کاوشگرها !مأموریت کاوشگرها
 __مارینر 1__: تاریخ پرتاب: 22 ژوئیه 1962. جزئیات مأموریت: هدفش کاوش زهره بود.

 __مارینر 1__: تاریخ پرتاب: 22 ژوئیه 1962. جزئیات مأموریت: هدفش کاوش زهره بود.

 __مارینر 2__: تاریخ پرتاب: 27 اوت 1962. جزئیات مأموریت: با موفقیت از کنار زهره گذشت.

 __مارینر 2__: تاریخ پرتاب: 27 اوت 1962. جزئیات مأموریت: با موفقیت از کنار زهره گذشت.

 __مارینر 3__: تاریخ پرتاب: 5 نوامبر 1964. جزئیات مأموریت: قصد کاوش مریخ را داشت ولی نتوانست به مدار زمین برسد.

 __مارینر 3__: تاریخ پرتاب: 5 نوامبر 1964. جزئیات مأموریت: قصد کاوش مریخ را داشت ولی نتوانست به مدار زمین برسد.

 __مارینر 4__: تاریخ پرتاب: 28 نوامبر 1964. جزئیات مأموریت: با موفقیت از کنار مریخ گذشت.

 __مارینر 4__: تاریخ پرتاب: 28 نوامبر 1964. جزئیات مأموریت: با موفقیت از کنار مریخ گذشت.

 __مارینر 5__: تاریخ پرتاب: 14 ژوئن 1967. جزئیات مأموریت:با موفقیت از کنار زهره گذشت.

 __مارینر 5__: تاریخ پرتاب: 14 ژوئن 1967. جزئیات مأموریت:با موفقیت از کنار زهره گذشت.

 __مارینر 6__: تاریخ پرتاب: 24 فوریه 1969. جزئیات مأموریت: با موفقیت از کنار مریخ عبور کرد.

 __مارینر 6__: تاریخ پرتاب: 24 فوریه 1969. جزئیات مأموریت: با موفقیت از کنار مریخ عبور کرد.

 __مارینر 7__: تاریخ پرتاب: 27 مارس 1969. جزئیات مأموریت: باموفقیت از کنار مریخ گذشت.

 __مارینر 7__: تاریخ پرتاب: 27 مارس 1969. جزئیات مأموریت: باموفقیت از کنار مریخ گذشت.

 __مارینر 8__: تاریخ پرتاب: 8 مه 1971. جزئیات مدموریت: قصد سفر به مریخ را داشت ولی نتوانست به مدار زمین برسد.

 __مارینر 8__: تاریخ پرتاب: 8 مه 1971. جزئیات مدموریت: قصد سفر به مریخ را داشت ولی نتوانست به مدار زمین برسد.

 __مارینر 9__: تاریخ پرتاب:30 مه 1971. جزئیات مأموریت: با موفقیت در مدار مریخ قرار گرفت.

 __مارینر 9__: تاریخ پرتاب:30 مه 1971. جزئیات مأموریت: با موفقیت در مدار مریخ قرار گرفت.

 __مارینر 10__: تاریخ پرتاب:3 نوامبر 1973. جزئیات مأموریت: با موفقیت از کنار زهره و عطارد گذشت. __مارینر 10__: تاریخ پرتاب:3 نوامبر 1973. جزئیات مأموریت: با موفقیت از کنار زهره و عطارد گذشت.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آینده کاوشهاى کیهانى بشر)) *((آینده کاوشهاى کیهانى بشر))
 *((شاتل فضایی)) *((شاتل فضایی))
 *((کاوش فضا)) *((کاوش فضا))
 *((کاوشگر فضایی)) *((کاوشگر فضایی))
 *((کاوشگر استارداست)) *((کاوشگر استارداست))
 *((کاوشگر ونرا)) *((کاوشگر ونرا))
 *((کاوشگر وگا)) *((کاوشگر وگا))
 *((کاوشگر گالیله)) *((کاوشگر گالیله))
 *((کاوشگرهای ساکیگاکه و سوسئی)) *((کاوشگرهای ساکیگاکه و سوسئی))
 *((کاوشگرهای پایونیر)) *((کاوشگرهای پایونیر))
 *((کاوشگرهای وایکینگ)) *((کاوشگرهای وایکینگ))
 *((کاوشگر اولیس)) *((کاوشگر اولیس))
 *((کاوشگرهای ویجر)) *((کاوشگرهای ویجر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [13:52 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [15:51 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [08:41 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [08:42 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..