منو
 کاربر Online
1119 کاربر online
تاریخچه ی: کانون ریاضی

تفاوت با نگارش: 13

Lines: 1-129Lines: 1-129
  
  
 Untitled Document Untitled Document
  
  
  
  
 
 
 
 
 
~~660033:__هاردی : در جهان جایی برای ریاضیات نازیبا وجود ندارد __~~.
 
~~660033:__هاردی : در جهان جایی برای ریاضیات نازیبا وجود ندارد __~~.
 
 
 
 
 

~~660033:__اخبار__~~

 

~~660033:__اخبار__~~

 
 
 
 
 
   
   -
  • [http://olympiad.roshd.ir/News/News.aspx?OlympiadName=Mathematics&NewsID=234| درخ دنش‌آموا ایران در المپی نجوم ]

  • [http://olympiad.roshd.ir/News/News.aspx?OlympiadName=Mathematics&NewsID=224| رو ایای ]

  • [http://olympiad.roshd.ir/News/News.aspx?OlympiadName=Mathematics&NewsID=216|خستین حضور ایران ر پیاد هانی نوم]

  • [http://olympiad.roshd.ir/News/News.aspx?OlympiadName=Mathematics&NewsID=213|سا تولد انیک تی ]

  • [http://olympiad.roshd.ir/News/News.aspx?OlympiadName=Mathematics&NewsID=211|ردازدگان 'نظریه بازی' برنده نوبل اقتصاد شدند ]
  • +
  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=287| خو ی بد ماه این ا.]
  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=288|یک بار بنوییم ، همه جا رار کیم ]

  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=289|کید رایانه ا در ستان ما]

  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=290کت در مقا هینه ]

  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=291|عری بازی ]
  •    
    

    

      
    

    

    
    
    
    
   -

   ~~660033:__انجمن یی__~~

   +

   ~~660033:__انجمن کمپیو__~~

    
    
    
    
    
     
     -
    • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=94791&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=29|یین مقعیت وپیماه و کتی ها ]

    • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=85323&topics_threshold=0&topics_offset=1&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=29| ای ری ]

    • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=94788&topics_threshold=0&topics_offset=2&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=29|دو ای یر ی ]

    • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=91353&topics_threshold=0&topics_offset=4&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=29|وایز ریضی ]

    • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=94522&topics_threshold=0&topics_offset=5&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=29|و فه:معمای منقی ]
    • +
    • [mavara-view_forum.php?comments=97752|نام ویی ا بتدا]

    • [mavara-view_forum.php?comments=103621|ر ای کمپیوتر اینترن و...]

    • [mavara-view_forum.php?comments=10722|بدون ایرت با کمپیوتر SMS نی!]

    • [mavara-view_forum.php?comments=13201|یک لگوریم (4)]

    • [mavara-view_forum.php?comments=91811|های جیستری]
    •    
      

      

      

      

      
      
      
      
        
      
      
      
      
     -

     __~~660033:ای و س آش!!~~__

     +

     __~~660033:نچه ما وس‌ای!!~~__

      
      
      
      
      
       
       -
      • غذای 1

      • ی 2

      • غذای 3
      • +
      • ((هک و کرک))

      • ((گلکوت))

      • ((html))
      •    
          
        

        

        
         
         -
        • ی 4

        • ای 5

        • ی 6
        • +
        • ((هو می))

        • ((پازش صدا))

        • ((که صبی))
        •    
            
          
          
          
          
          
          
          
          
         -

         ~~660033:__صفحات جدید دانش‌نامه __~~

         +

         ~~660033:__صفحات جدید دانش‌نامه__~~

          
          
          
          
          
           
           -
          • ((دد بیی))

          • ((یه سکا))

          • ((قیه ریانو))
          • +
          • ((ونالد کنو ، بزرمردی ا دلبستگیهی بیکران|دونالد کنوث))

          • ((و وعی))

          • ((زگر دایکسترا ، نبغه اصو گرا|ادزگر دایکسترا))
          •  
          • ((قضیه اعداد اول))
          •  
          • ((قضیه اعداد اول))
          •  
          • ((جزء صحیح))
          •  
          • ((جزء صحیح))
          •    
            

            

            
            
            
            
           -

           ~~660033:__عکسهای جدید ان‌نمه__~~

           +

           ~~660033:__پوندهای داخلی و ای__~~

            
            
            
            
            
             
              
            • عکس جدید 1
            •  
            • عکس جدید 1
            •  
            • عکس جدید 2
            •  
            • عکس جدید 2
            •  
            • عکس جدید 3
            •  
            • عکس جدید 3
            •  
            • عکس جدید 4
            •  
            • عکس جدید 4
            •  
            • عکس جدید 5
            •  
            • عکس جدید 5
            •    
              

              

              
              
              
              
                
              
              
              
              
              

             ~~660033:__زنگ تفریح__ ~~

              

             ~~660033:__زنگ تفریح__ ~~

              
              
              
              
              
               
                
              • [http://olympiad.roshd.ir/BreakTime/BreakTime.aspx?OlympiadName=Mathematics|قضیه منلائوس]
              •  
              • [http://olympiad.roshd.ir/BreakTime/BreakTime.aspx?OlympiadName=Mathematics|قضیه منلائوس]
              • -
              • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=192|اثبات بدون کلام]

              • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=193|اثبات بدون کلام]
              • +
              • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=192|اثبات بدون کلام]

              • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=193|اثبات بدون کلام]
              •    
                

                

                
                 
                 -
                • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=194|اثبات بدون کلام]

                • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=195|اثبات بدون کلام]

                • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=196|اثبات بدون کلام]
                • +
                • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=194|اثبات بدون کلام]

                • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=195|اثبات بدون کلام]

                • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=196|اثبات بدون کلام]
                •  

                  

                  

                  

                    
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                   
                   

                 تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
                  سه شنبه 14 شهریور 1385 [15:12 ]   16   سعید صدری      جاری 
                  چهارشنبه 16 آذر 1384 [11:32 ]   15   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 16 آذر 1384 [11:27 ]   14   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 16 آذر 1384 [11:16 ]   13   سعید صدری      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 16 آذر 1384 [11:14 ]   12   سعید صدری      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:52 ]   11   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:32 ]   10   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:24 ]   9   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:23 ]   8   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:21 ]   7   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:20 ]   6   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:14 ]   5   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:12 ]   4   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:02 ]   3   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  پنج شنبه 12 آبان 1384 [18:39 ]   2   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  پنج شنبه 12 آبان 1384 [17:48 ]   1   سعید صدری      v  c  d  s 


                 ارسال توضیح جدید
                 الزامی
                 big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow                 از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
                 برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..