منو
 کاربر Online
1121 کاربر online
تاریخچه ی: کانون ریاضی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-129Lines: 1-129
  
  
 Untitled Document Untitled Document
  
  
  
  
 
 
 
 
-
~~660033:__هاردی : ریاضیات نازیبا دنی نی __~~.
+
img/daneshnameh_up/f/f3/1.jpg" width="80" height="88" align="middle"> ~~660033:__هاردی : در جهان جایی برای ریاضیات نازیبا د نار __~~.
 
 
 
 
 

~~660033:__اخبار__~~

 

~~660033:__اخبار__~~

 
 
 
 
 
   
   -
  • خب 1

  • بر 2

  • ر 3

  • ر 4

  • [http://olympiad.roshd.ir/News/News.aspx?OlympiadName=Mathematics&NewsID=211|ب 5 ]
  • +
  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=287| خوب ی بد؛ مساله این است.]
  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=288|یک ار بنویسیم ، همه جا تکرار کنیم ]

  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=289|کلی ایانه ، تنها در دستان شما]

  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=290|مکنات در مقابل هزینه ]

  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=291|مرفی بزی ]
  •    
    

    

      
   -

   +

   img/daneshnameh_up/1/15/2.jpg" width="80" height="80" align="right">

    
    
    
    
   -

   ~~660033:__انجمن یی__~~

   +

   ~~660033:__انجمن کمپیو__~~

    
    
    
    
    
     
     -
    • نمن 1

    • نمن 2

    • انم 3

    • امن 4

    • نن 5
    • +
    • [mavara-view_forum.php?comments=97752|رنمه نویسی از ابتدا]

    • [mavara-view_forum.php?comments=103621|رفن های کامپیوتر اینترنت و...]

    • [mavara-view_forum.php?comments=107220|بدون اینرنت با کامیوتر SMS بزنید!]

    • [mavara-view_forum.php?comments=103201|یک اگویتم (4)]

    • [mavara-view_forum.php?comments=91811|ندهای رجیستری]
    •    
      

      

     -

     80" height="80" align="right">

     +

     img/daneshnameh_up/7/79/3.jpg" width="104" height="80" align="right">

      
      
      
      
        
      
      
      
      
     -

     __~~660033:ای و س آش!!~~__

     +

     __~~660033:نچه ما وس‌ای!!~~__

      
      
      
      
      
       
       -
      • غذای 1

      • ی 2

      • غذای 3
      • +
      • ((هک و کرک))

      • ((گلکوت))

      • ((html))
      •    
          
       -

       3.jpg" width="80" height="80" align="right">

       +

       img/daneshnameh_up/a/ae/10.jpg" width="107" height="80" align="right">

        
         
         -
        • ی 4

        • ای 5

        • ی 6
        • +
        • ((هو می))

        • ((پازش صدا))

        • ((که صبی))
        •    
         - 4.jpg" width="80" height="80" align="right"> + img/daneshnameh_up/6/62/11.jpg" width="80" height="80" align="right">
          
          
          
          
          
          
          
          
         -

         ~~660033:__صفحات جدید دانش‌نامه __~~

         +

         ~~660033:__صفحات جدید دانش‌نامه__~~

          
          
          
          
          
           
           -
          • ((دد بیی))

          • ((دد صیح))

          • ((دد ویا))

          • ((عدد اصلی))

          • ((مم پی))
          • +
          • ((ونالد کنو ، بزرمردی ا دلبستگیهی بیکران|دونالد کنوث))

          • ((هو مصنوی))

          • ((در ایکسترا ، نابغه اصول گرا|ادزگر دایکسترا))

          • ((قضیه اعداد اول))

          • (( حی))
          •    
           -

           jpg" width="80" height="80" align="right">

           +

           img/daneshnameh_up/3/34/natnum.JPG" width="80" height="80" align="right">

            
            
            
            
           -

           ~~660033:__عکسهای جدید ان‌نمه__~~

           +

           ~~660033:__پوندهای داخلی و ای__~~

            
            
            
            
            
             
              
            • عکس جدید 1
            •  
            • عکس جدید 1
            •  
            • عکس جدید 2
            •  
            • عکس جدید 2
            •  
            • عکس جدید 3
            •  
            • عکس جدید 3
            •  
            • عکس جدید 4
            •  
            • عکس جدید 4
            •  
            • عکس جدید 5
            •  
            • عکس جدید 5
            •    
             -

             4.jpg" width="80" height="80" align="right">

             +

             img/daneshnameh_up/a/a1/eratosten.jpg" width="80" height="80" align="right">

              
              
              
              
                
              
              
              
              
              

             ~~660033:__زنگ تفریح__ ~~

              

             ~~660033:__زنگ تفریح__ ~~

              
              
              
              
              
               
               -
              • گ 1

              • نگ 2

              • نگ 3
              • +
              • [http://olympiad.roshd.ir/BreakTime/BreakTime.aspx?OlympiadName=Mathematics|قی منلائوس]

              • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=192|ثبات بدون کلام]

              • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=193|ثبات بدون کلام]
              •    
               -

               5.jpg" width="8" height="80" align="right">

               +

               img/daneshnameh_up/f/fe/7.jpg" width="83" height="80" align="right">

                
                 
                 -
                • نگ 4

                • ن 5

                • نگ 6
                • +
                • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=194|ثبات بدون کلام]

                • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=195|ثبات بدون لام]

                • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=196|ثبات بدون کلام]
                •  

                  

                  

                  

                 - + img/daneshnameh_up/1/18/6.jpg" width="84" height="80" align="right">
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                   
                   

                 تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
                  سه شنبه 14 شهریور 1385 [15:12 ]   16   سعید صدری      جاری 
                  چهارشنبه 16 آذر 1384 [11:32 ]   15   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 16 آذر 1384 [11:27 ]   14   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 16 آذر 1384 [11:16 ]   13   سعید صدری      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 16 آذر 1384 [11:14 ]   12   سعید صدری      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:52 ]   11   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:32 ]   10   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:24 ]   9   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:23 ]   8   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:21 ]   7   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:20 ]   6   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:14 ]   5   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:12 ]   4   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  دوشنبه 14 آذر 1384 [15:02 ]   3   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  پنج شنبه 12 آبان 1384 [18:39 ]   2   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
                  پنج شنبه 12 آبان 1384 [17:48 ]   1   سعید صدری      v  c  d  s 


                 ارسال توضیح جدید
                 الزامی
                 big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow                 از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
                 برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..