منو
 صفحه های تصادفی
حکومت کریم خان زند
خطبه زینب سلام الله علیها در کوفه
تصریح امام کاظم بر امامت امام رضا علیهماالسلام
نظریه دو جمله ای ها
پرتوهای آلفا ، بتا ، گاما
اشیای اصلی
زیرخانواده زبان های هند و ایرانی
فرمول ساختمان آلکانها
روانشناسی رشد
آزمایش آب پاشها و موشکها
 کاربر Online
595 کاربر online
تاریخچه ی: کامپیوتر کوچک

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-32Lines: 1-45
 +||V{maketoc}||
 +^@#16:
 +
 +
 +{picture=img/daneshnameh_up/d/d5/compics071.gif}
 +
 +
 !تعریف !تعریف
-مینی کامپیوتر یا کاپیوتر کوچک واژه ای منسوخ برای گونه ای از ((رایانه)) است که محدوده ی میانی طیف ماشین های محاسبه، میان بزرگترین سیستم های چند کاربره (( رایانه های بزرگ)) و کوچکترین سیستم های تک کاربره ( ((ریز رایانه ها)) یا ((رایانه های شخصی)) )، را تشکیل می دهد. کلمه های جدید تر برای این ماشین ها شامل ((سیستم های میانی)) (در IBM)، ایستگاه کاری ( در ((Sun Microsystems)) و ((LINUX/Linux)) عمومی ) و خدمتگذار می شود.  
 +{*مینی کامپیوتر یا کامپیوتر کوچک واژه ای منسوخ برای گونه ای از ((رایانه)) است که محدوده ی میانی طیف ماشین های محاسبه، میان بزرگترین سیستم های چند کاربره (( رایانه های بزرگ)) و کوچکترین سیستم های تک کاربره ( ((ریز رایانه ها)) یا ((رایانه های شخصی)) )، را تشکیل می دهد. کلمه های جدید تر برای این ماشین ها شامل سیستم های میانی (در IBM)، ایستگاه کاری ( در ((Sun Microsystems)) و ((LINUX/Linux)) عمومی ) و خدمتگذار می شود. *}
 +---
 ! تاریخچه ! تاریخچه
-واژه ی مینی کامپیوتر در ((دهه 1960)) برای توصیف رایانه های ''کوچک ''نسل سوم که بر فن آوری ((ترانزیستور)) و ((حافظه ی هسته ای)) بنا شده بود گسترش یافت. در مقایسه با رایانه های بزرگ که معمولاً تمام اتاق را پر می کنند آنها معمولاً چند قفسه بیشتر جا ی نمی گرفتند. اولین مینی کامپیوتر موفق ((PDP-8)) دوازده بیتی شرکت ((Digital Equipment Coporation)) بود که هنگام شروع به کار در سال ((1964م)) از 16000 دلار امریکا به بالا قیمت داشت. 
-با هور ریز رایانه ها در (( دهه 1970)) و ((دهه 1970|80))، مینی کامپیوترها فضای میان ریز رایانه های کم توان و رایانه های بزرگ پر ظرفیت را پر کرد. در آن زمان ریز رایانه ها ماشین های تک کاربره ی نسبتاً ساده ای بودند که از سیستم عامل های ساده ی program launcher مانند ((CP/M)) یا DOS استفاده می کردند، در حالی که مینی کامپیوترها سیستم های قوی تری بودند که از سیستم عامل های چند وظیفه ای و چند کاربره مانند ((VMS)) و یونیکس استفاده می کردند. مینی کامپیوترهای کلاسیک رایانه هایی ((پردازنده 16 بیتی|16 بیتی)) بوند، در حالی که به مینی های ((پردازنده 32بیتی| 32بیتی)) با کاربری بالا تر اغلب (( ابر مینی)) می گفتند.
(( سری های 7400)) مدار های مجتمع ((TTL)) در اواخر (( دهه ی 1960)) در مینی کامپیوتر ها به کار گرفته شد. (( واحد محاسبه و منطق)) 74181 عموماً در مسیر های داده در ((CPU)) مورد استفاده قرار می گرفت. هر 74181 دارای گذرگاهی با پهنای چهار بیت بود که این باعث محبوبیت معماری قطعه بیتی می شد. سری های 7400 انتخاب گرهای داده، تسهیل کننده ها، بافر های 3- حالته، حافظه و غیره را در بسته های درون خطی دوتایی با فاصله ی یک دهم اینچ که معماری و اجزای سیستم اصلی را با چشم غیر مسلح قابل رویت می ساخت، ارایه می داد. در ((دهه 1980)) بسیاری از مینی کامپیوتر ها از ((VLSI)) (مجتمع سازی در مقیاس بزرگ و خیلی بزرگ) استفاده می کردند که اغلب سازمان دهی سیستم را پنهان تر می ساخت.
+{*واژه ی مینی کامپیوتر در دهه 1960 برای وصیف رایانه های ''کوچک ''نسل سوم که بر فن آوری ((ترانزیستور)) و ((حافظه ی هسته ای)) بنا شده بود گسترش یافت. در مقایسه با رایانه های زر که معمولاً تمام اتاق را پر می کنند آنها معمولاً چند قفسه بیشتر جا ی نمی گرفتند. اولین مینی کامپیوتر موفق ((PDP-8)) دوازده بیتی شرکت ((Digital Equipment Coporation)) بود که هنگام شروع به کار در سال 1964م از 16000 دلار امریکا به بالا قیمت داشت.

با ظه
ور ریز رایانه ها در دهه 1970 ، مینی کامپیوترها فضای میان ریز رایانه های کم توان و رایانه های بزرگ پر ظرفیت را پر کرد. در آن زمان ریز رایانه ها ماشین های تک کاربره ی نسبتاً ساده ای بودند که از سیستم عامل های ساده ی program launcher مانند ((CP/M)) یا DOS استفاده می کردند، در حالی که مینی کامپیوترها سیستم های قوی تری بودند که از سیستم عامل های چند وظیفه ای و چند کاربره مانند ((VMS)) و یونیکس استفاده می کردند. مینی کامپیوترهای کلاسیک رایانه هایی ((پردازنده 16 بیتی|16 بیتی)) بوند، در حالی که به مینی های ((پردازنده 32بیتی| 32بیتی)) با کاربری بالا تر اغلب (( ابر مینی)) می گفتند.
(( سری های 7400)) مدار های مجتمع ((TTL)) در اواخر دهه ی 1960 در مینی کامپیوتر ها به کار گرفته شد. (( واحد محاسبه و منطق)) 74181 عموماً در مسیر های داده در ((CPU)) مورد استفاده قرار می گرفت. هر 74181 دارای گذرگاهی با پهنای چهار بیت بود که این باعث محبوبیت معماری قطعه بیتی می شد. سری های 7400 انتخاب گرهای داده، تسهیل کننده ها، بافر های 3- حالته، حافظه و غیره را در بسته های درون خطی دوتایی با فاصله ی یک دهم اینچ که معماری و اجزای سیستم اصلی را با چشم غیر مسلح قابل رویت می ساخت، ارایه می داد. در دهه 1980 بسیاری از مینی کامپیوتر ها از ((VLSI)) (مجتمع سازی در مقیاس بزرگ و خیلی بزرگ) استفاده می کردند که اغلب سازمان دهی سیستم را پنهان تر می ساخت.
 امروز با ورود به هزاره سوم مینی کامپیوتر های محدودی هنوز مورد استفاده هستند، رایانه های نسل چهارم که بر اساس نسخه robust از فن آوری ((ریز پردازنده)) که در رایانه های شخصی مرود استفاده قرار می گیرد ساخته شده اند جایگزین آنها شده است. به آنها '' خادم '' ((server)) می گویند، که این نام را از نرم افزار خادم که مورد استفاده قرار می دهند گرفته اند (برای نمونه خادم فایل و نرم افزار پایگاه داده ی back end، که شامل نرم افزار (( پست الکترونیکی)) و (( خادم وب)) می شود). امروز با ورود به هزاره سوم مینی کامپیوتر های محدودی هنوز مورد استفاده هستند، رایانه های نسل چهارم که بر اساس نسخه robust از فن آوری ((ریز پردازنده)) که در رایانه های شخصی مرود استفاده قرار می گیرد ساخته شده اند جایگزین آنها شده است. به آنها '' خادم '' ((server)) می گویند، که این نام را از نرم افزار خادم که مورد استفاده قرار می دهند گرفته اند (برای نمونه خادم فایل و نرم افزار پایگاه داده ی back end، که شامل نرم افزار (( پست الکترونیکی)) و (( خادم وب)) می شود).
-تنزل مینی کامپیوترها به خاطر ریز پردازنده های مبتنی بر سخت افزار ارزان تر، ظهور سیستم های (( شبکه ی محلی)) ارزان و به سادگی گسترش پذیر، و تقاضای کاربران نهایی بر وابستگی کمتر بر سازندگان مینی کامپیوتر های انعطاف ناپذیر و ادارات IT / " مراکز داده" - که منجر به جایگزینی مینی کامپیوترها و (( پایانه های گنگ)) با ((ایستگاه کاری| ایستگاه های کاری)) و ((رایانه های شخصی)) شبکه بندی شده در نیمه ی دوم ((دهه1980)) شد، بود.
طی ((دهه1990)) روند جایگزینی مینی کامپیوترها با شبکه های رایانه های شخصی ارزان قیمت با توسعه ی چندین نسخه از (( یونیکس)) که بر(( معماری)) ریز پردازنده ی (( اینتل x86)) اجرا می شد، از جمله ((Solaris))، ((لینوکس)) و ((FreeBSD/NetBSD))، متوقف شد.همچنین سری سیستم عامل ویندوز مایکروسافت اینک حاوی نسخه های خادم برای پشتیبانی چند وظیفه ای پیش دستانه و دیگر خصیصه های خادم ها بود. این سری از ((ویندوزNT )) آغاز شد. ویندوز ،NT به طور عمده، توسط طراحان شرکت ((DEC)) نوشته شد این شرکت طراح سیستم عامل ((DE VMS)) نیز بود که در اصل برای مینی کامپیوترهای ((VAX)) در دهه ی 1970توسعه یافته بود. همچنین با پر قدرت تر شدن ((ریز پردازنده )) ها ((سی پی یو)) هایی که از اجزا چند تایی، که زمانی خصوصیت متمایز کننده ی رایانه های بزرگ و سیستم های میانی از ریز رایانه ها بود، استفاده می کردند حتی در بزرگترین ((رایانه های مین فریم)) با روندی فزاینده منسوخ شدند.
+تنزل مینی کامپیوترها به خاطر ریز پردازنده های مبتنی بر سخت افزار ارزان تر، ظهور سیستم های (( شبکه ی محلی)) ارزان و به سادگی گسترش پذیر، و تقاضای کاربران نهایی بر وابستگی کمتر بر سازندگان مینی کامپیوتر های انعطاف ناپذیر و ادارات IT / " مراکز داده" - که منجر به جایگزینی مینی کامپیوترها و (( پایانه های گنگ)) با ((ایستگاه کاری| ایستگاه های کاری)) و ((رایانه های شخصی)) شبکه بندی شده در نیمه ی دوم ((دهه1980)) شد، بود.
طی دهه1990 روند جایگزینی مینی کامپیوترها با شبکه های رایانه های شخصی ارزان قیمت با توسعه ی چندین نسخه از (( یونیکس)) که بر معماری ریز پردازنده ی (( اینتل x86)) اجرا می شد، از جمله ((Solaris))، ((لینوکس)) و ((FreeBSD/NetBSD))، متوقف شد.همچنین سری سیستم عامل ویندوز مایکروسافت اینک حاوی نسخه های خادم برای پشتیبانی چند وظیفه ای پیش دستانه و دیگر خصیصه های خادم ها بود. این سری از ((ویندوزNT )) آغاز شد. ویندوز ،NT به طور عمده، توسط طراحان شرکت ((DEC)) نوشته شد این شرکت طراح سیستم عامل ((DE VMS)) نیز بود که در اصل برای مینی کامپیوترهای ((VAX)) در دهه ی 1970توسعه یافته بود. همچنین با پر قدرت تر شدن ((ریز پردازنده )) ها ((سی پی یو)) هایی که از اجزا چند تایی، که زمانی خصوصیت متمایز کننده ی رایانه های بزرگ و سیستم های میانی از ریز رایانه ها بود، استفاده می کردند حتی در بزرگترین ((رایانه های مین فریم)) با روندی فزاینده منسوخ شدند.*}
---
 !impact !impact
-اولین مینی کامپیوتر ها، از جمله ((Data General)) DEC، و ((Hewlett-Packard HP)) که الان به مینی کامپیوتر HP3000 خود ''خادم'' می گوید تا ''مینی کامپیوتر'' توسط چندین شرکت رایانه ای پیشگام ساخته شد. با وجود این که که خادم ها و رایانه های خانگی امروزی از لحاظ فیزیکی به وضوح ریز رایانه هستند، از لحاظ معماری، سی پی یو و سیستم عامل ان ها با خصوصیت مجتمع سازی مینی کامپیوتر ها به شدت گسترش یافته است. 
 +{*اولین مینی کامپیوتر ها، از جمله Data General DEC، و ((Hewlett-Packard HP)) که الان به مینی کامپیوتر HP3000 خود ''خادم'' می گوید تا ''مینی کامپیوتر'' توسط چندین شرکت رایانه ای پیشگام ساخته شد. با وجود این که که خادم ها و رایانه های خانگی امروزی از لحاظ فیزیکی به وضوح ریز رایانه هستند، از لحاظ معماری، سی پی یو و سیستم عامل ان ها با خصوصیت مجتمع سازی مینی کامپیوتر ها به شدت گسترش یافته است.*}
 +---
 ! لیست مینی کامپیوتر ها ! لیست مینی کامپیوتر ها
 *DEC PDP و VAX  *DEC PDP و VAX
 *Data General Nova  *Data General Nova
 *Hewlett-Packard HP3000 سری *Hewlett-Packard HP3000 سری
 *IBM midrange computers  *IBM midrange computers
 *Norsk Data Nord-1، Nord-10، and Nord-100  *Norsk Data Nord-1، Nord-10، and Nord-100
 *Prime Computer Prime 50 series  *Prime Computer Prime 50 series
 *SDS SDS-92  *SDS SDS-92
-

! همچنین ببینید:
+---
! همچنین ببینید
 *(( تاریخچه ی سخت افزار محاسبه)) از دهه ی 1960 تا الان *(( تاریخچه ی سخت افزار محاسبه)) از دهه ی 1960 تا الان
 *((ابر رایانه)) *((ابر رایانه))
 +---
 +!پیوندهای خارجی
 +*[http://en.wikipedia.org/wiki/Mini_computer ]
 +#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 22 مهر 1385 [12:02 ]   7   زینب معزی      جاری 
 چهارشنبه 29 شهریور 1385 [12:12 ]   6   سعید صدری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 شهریور 1385 [12:07 ]   5   سعید صدری      v  c  d  s 
 شنبه 03 بهمن 1383 [07:54 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [05:56 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [03:42 ]   2   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [19:44 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..