/> /> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
فتح تبریز به دست اوزون حسن
طراحی پارچه و لباس
امام جواد علیه السلام با دختر مأمون
کاربر:سامانتا
آثار بیولوژیکی الکتریسیته هوا
محیط رسوبی دلتایی ماسه سنگ
قم
ویلفردو پارتو
سحابی سیاره‌ای
زندگی اجتماعی از منظر اسلام
 کاربر Online
894 کاربر online
تاریخچه ی: کامپیوتر کوچک

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-28Lines: 1-45
-! مینی کامپیوتر
مینی کامپیوتر یا کاپیوتر کوچک واژه ای منسوخ برای گونه ای از ((رایانه )) است که محدوده ی میانی طیف ماشین های محاسبه , میان بزرگترین سیستم های چند کاربره ( (( رایانه های بزرگ)) ) و کوچکترین سیستم های تک کاربره( ((ریز رایانه ها)) یا (( رایانه های شخصی)) ) , را تشکیل می دهد .کلمه های جدید تر برای این ماشین ها شامل (( سیستم های میانی)) (در IBM) ,ایستگاه کار ( در ((Sun Microsystem)) و ((LINUX/Linux)) عمومی )) و خدمتگار می شد .
+||V{maketoc}|| />^@#16:
align="left"> />
{picture=img/daneshnameh_up/d/d5/compics071.gif}
/>!تری
 +{*مینی کامپیوتر یا کامپیوتر کوچک واژه ای منسوخ برای گونه ای از ((رایانه)) است که محدوده ی میانی طیف ماشین های محاسبه، میان بزرگترین سیستم های چند کاربره (( رایانه های بزرگ)) و کوچکترین سیستم های تک کاربره ( ((ریز رایانه ها)) یا ((رایانه های شخصی)) )، را تشکیل می دهد. کلمه های جدید تر برای این ماشین ها شامل سیستم های میانی (در IBM)، ایستگاه کاری ( در ((Sun Microsystems)) و ((LINUX/Linux)) عمومی ) و خدمتگذار می شود. *}
 +---
 ! تاریخچه ! تاریخچه
-واژه ی مینی رایانه در (( دهه ی 1960)) برای توصیف رایانه های " کوچک" نسل سوم که بر فن اوری (( ترانزیستور)) و ((حافظه ی هسته ای)) بنا شده بود گسترش یافت. در مقایسه با رایانه های بزرگ که معمولا تمام اتاق را پر می کنند ان ها معمولا چند قفسه بیشتر جا ی نمی گرفتند.اولین مینی رایانه ی موفق ((PDP-8)) دوازده بیتی شرکت(( ((Digital Equipment Coporation بود که هنگام شروع به کار در (( سال 1964)) از 16000 دلار امریکا به بالا قیمت داشت .  
-با ظهور ریز رایانه ها در (( دهه ی 1970)) و((80)) , مینی رایانه ها فضای میان ریز رایانه های کم توان و رایانه های بزرگ پر ظرفیت را پر کرد .در ان زمان ریز رایانه ها ماشین های تک کابره ی نسبتا ساده ای بودند که از سیستم عامل های ساده ی program launcher مانند ((CP/M)) یا داس استفاده می کردند , در حالی که مینی رایانه ها سیستم های قوی تری بودند که از سیستم عامل های چند وظیفه ای و چند کاربره مانند ((VMS)) و یونیکس استفاده می کردند .مینی رایانه های ی کلاسیک رایانه هایی )) 16- بیتی )) بوند , در حالی که به مینی های (( 32- بیتی)) با کاربری بالا تر اغلب (( ابر مینی)) می گفتند . 
-(( سری های 7400)) (( مدار های مجتمع)) ((TTL)) در اواخر (( دهه ی 1960)) در مینی رایانه ها به کار گرفته شد .(( واحد محاسبه و منطق)) 74181 عموما در مسیر های داده در ((CPU)) مورد استفاده قرار می گرفت . هر 74181 دارای گذر گاهی با پهنای چهار بیت بود که این باعث محبوبیت معماری قطعه بیتی می شد.سری های 7400 انتخاب گر های داده , تسهیم کننده ها , بافر های 3- حالته , حافظه و غیره را در بسته های درون خطی دوتایی با فاصله ی یک دهم اینچ که معماری واجزای سیستم اصلی را با چشم غیر مسلح قابل رویت می ساخت, ارایه می داد .در ((دهه ی 1980)) بسیاری از مینی رایانه ها از ((VLSI)) ( مجتمع سازی در مقیاس بزرگ و خیلی بزرگ)) استفاده می کردند که اغلب سازمان دهی سیستم را پنهان تر می ساخت . 
-امروز با ورود به هزاره سوم مینی رایانه های محدودی هنوز مورد استفاده هستند , رایانه های نسل چهارم که بر اساس نسخه robust از فن اوری (( ریز پردازنده )) که در رایانه های شخصی مرود استفاده قرار می گیرد ساخته شده اند جایگزین ان ها شده است . به ان ها " (( خادم(server))) " می گویند, که این نام را از نرم افزار خادم که مورد استفاده قرار می دهند گرفته اند ((برای نمونه خادم فایل و نرم افزار پایگاه داده ی back end , که شامل نرم افزار (( پست الکترونیکی)) و (( خادم وب)) می شود ). 
-تنزل مینی رایانه ها به خاطر ریز پردازنده های مبتنی بر سخت افزار ارزان تر , ظهور سیستم های (( شبکه ی محلی)) ارزان و به سادگی گسترش پذیر , و تقاضای کاربران نهایی بر وابستگی کمتر بر سازندگان مینی رایانه های انعطاف ناپذیر و ادارات IT / " مراکز داده" - که منجر به جایگزینی مینی رایانه ها و (( پایانه های گنگ)) با ((ایستگاه های کار)) و ((رایانه های شخصی)) شبکه بندی شده در نیمه ی دوم (( دهه ی 1980)) شد , بود . 
-طی ((دهه ی 1990)) روند جایگزینی مینی رایانه ها با شبکه های رایانه های خانگی ارزان قیمت با توسعه ی چندین نسخه از (( یونیکس)) که بر(( معماری)) ریز پردازنده ی (( اینتل x86)) اجرا می شد, از جمله ((Solaris)) , (( لینوکس)) و ((FreeBSD/NetBSD)) ,متوقف شد .همچنین سری سیستم عامل ویندوز میکروسافت اینک حاوی نسخه های خادم برای پشتیبانی چند وظیفه ای پیش دستانه و دیگر خصیصه های خادم ها بود .این سری از ((ویندوزNT )) اغاز شد. ویندوز NT , به طور عمده, توسط طراحان شرکت((DEC)) نوشته شد این شرکت طراح سیستم عامل ((DE VMS)) نیز بود که در اصل برای مینی رایانه های ((VAX)) در دهه ی 1970توسعه یافته بود. همچنین با پر قدرت تر شدن (( ریز پردازنده )) ها (( سی پی یو)) هایی که از اجزا چند تایی , که زمانی خصوصیت متمایز کننده ی رایانه های بزرگ و سیستم های میانی از ریز رایانه ها بود, استفاده می کردند حتی در بزرگترین (( رایانه های مین فریم)) با روندی فزاینده منسوخ شدند . 
-!impact
الین مینی رایاه ه , له DEC , ((Data General)) و ((Hewlett-Packard(HP))) (که لان میی رایانه ی HP3000 خود " اد " می ید "ینی رایه " ) تو چین رکت راینه ای پیش سه . جد این که که ادم ها و رایانه های نگی اموی ا ا یزیکی ه و ی رایان ستند , از لحاظ معماری, سی پی یو و یتم ل ا با وی ممع ای مینی رایانه ها به گسترش یاته ات.
+{*واژ ی مینی کامپیر ه 1960 رای صی رایانه های ''کوچک ''ن سوم ن آوری ((ترانزیتر)) و ((ه ی هته ای)) نا شه د گس یف. ایسه ا رایانه های رگ که ممولً تمام اا ا پ ی کنند نها مولً چن قفسه بیتر جا ی نی گرتند. اولین مینی کامپیوتر موفق ((PDP-8)) دوازده یی شرکت ((Digital Equipment Coporation)) و ک هنگا شر به کار ل 1964م 16000 لا امریکا به ل قیت دات.
-! همچنین ببینید :r />· (( تایچه ی ست افار ماسه(از دهه ی 1960 تا الان))
· ((ار راینه ها)) />! یست میی رایاه ها />· DEC PDP وVAX /> Data General Nova />· Hewlett-Packard HP3000 سری />· IBM midrange computers /> Norsk Data Nord-1, Nord-10, and Nord-10 />· Prime Computer Prime 50 series />· SDS SDS-92
+با ظهور ریز رایانه ها در دهه 1970 ، مینی امپیوترها فضای میا ریز رایانه های کم توان و رایانه های بزرگ پر ظرفیت را پر کرد. در آن زمان ریز رایانه ها ماشین های تک کاربره ی نسبتاً ساده ای بودند که از سیستم عامل های ساده ی program launcher مانند ((CP/M)) یا DOS استفاه می کدند، در حالی ه میی کامپیوترها سیستم های قوی تری بودند که از سیتم عامل های چند وظیفه ی و چند کاربره منند ((VMS)) و یونیکس اسفاده می کردند. مینی کامپیوترهای کلاسیک رایانه هایی ((پردازنده 16 بیتی|16 بیتی)) بوند، در حالی که به مینی های ((پردازنده 32بیتی| 32بیتی)) با کاربری بالا تر اغلب (( ابر مینی)) می گفتند.
(( سری های 7400)) مار های مجتمع ((TTL)) در اواخر دهه ی 1960 ر مینی کامپیوتر ها به کار گرفته شد. (( واحد محاسبه و منطق)) 74181 عوماً در مسیر های داده در ((CPU)) مورد استفاده قرار می گرت. هر 74181 دارای گذرگاهی با هنای چهار بیت بود که این باعث محبوبیت معماری قعه بیتی می شد. سری های 7400 انتخاب گرهای داده، تسهیل کننده ها، بافر های 3- حالته، حافظه و غیره را در بسته های درون خی دوتایی با فاصله ی یک دهم اینچ که معماری و اجزای سیستم اصلی را با چشم غیر مسلح قابل رویت می ساخت، ارایه می داد. در دهه 1980 بسیاری از مینی کامپیوتر ها از ((VLSI)) (مجتمع سازی در مقیاس بزرگ و خیلی بزرگ) استفاده می کردند که اغلب سازمان دهی سیستم را پنهان تر می ساخت.
 +امروز با ورود به هزاره سوم مینی کامپیوتر های محدودی هنوز مورد استفاده هستند، رایانه های نسل چهارم که بر اساس نسخه robust از فن آوری ((ریز پردازنده)) که در رایانه های شخصی مرود استفاده قرار می گیرد ساخته شده اند جایگزین آنها شده است. به آنها '' خادم '' ((server)) می گویند، که این نام را از نرم افزار خادم که مورد استفاده قرار می دهند گرفته اند (برای نمونه خادم فایل و نرم افزار پایگاه داده ی back end، که شامل نرم افزار (( پست الکترونیکی)) و (( خادم وب)) می شود).
 +تنزل مینی کامپیوترها به خاطر ریز پردازنده های مبتنی بر سخت افزار ارزان تر، ظهور سیستم های (( شبکه ی محلی)) ارزان و به سادگی گسترش پذیر، و تقاضای کاربران نهایی بر وابستگی کمتر بر سازندگان مینی کامپیوتر های انعطاف ناپذیر و ادارات IT / " مراکز داده" - که منجر به جایگزینی مینی کامپیوترها و (( پایانه های گنگ)) با ((ایستگاه کاری| ایستگاه های کاری)) و ((رایانه های شخصی)) شبکه بندی شده در نیمه ی دوم ((دهه1980)) شد، بود.
 +طی دهه1990 روند جایگزینی مینی کامپیوترها با شبکه های رایانه های شخصی ارزان قیمت با توسعه ی چندین نسخه از (( یونیکس)) که بر معماری ریز پردازنده ی (( اینتل x86)) اجرا می شد، از جمله ((Solaris))، ((لینوکس)) و ((FreeBSD/NetBSD))، متوقف شد.همچنین سری سیستم عامل ویندوز مایکروسافت اینک حاوی نسخه های خادم برای پشتیبانی چند وظیفه ای پیش دستانه و دیگر خصیصه های خادم ها بود. این سری از ((ویندوزNT )) آغاز شد. ویندوز ،NT به طور عمده، توسط طراحان شرکت ((DEC)) نوشته شد این شرکت طراح سیستم عامل ((DE VMS)) نیز بود که در اصل برای مینی کامپیوترهای ((VAX)) در دهه ی 1970توسعه یافته بود. همچنین با پر قدرت تر شدن ((ریز پردازنده )) ها ((سی پی یو)) هایی که از اجزا چند تایی، که زمانی خصوصیت متمایز کننده ی رایانه های بزرگ و سیستم های میانی از ریز رایانه ها بود، استفاده می کردند حتی در بزرگترین ((رایانه های مین فریم)) با روندی فزاینده منسوخ شدند.*}
 +---
 +!impact
 +{*اولین مینی کامپیوتر ها، از جمله Data General DEC، و ((Hewlett-Packard HP)) که الان به مینی کامپیوتر HP3000 خود ''خادم'' می گوید تا ''مینی کامپیوتر'' توسط چندین شرکت رایانه ای پیشگام ساخته شد. با وجود این که که خادم ها و رایانه های خانگی امروزی از لحاظ فیزیکی به وضوح ریز رایانه هستند، از لحاظ معماری، سی پی یو و سیستم عامل ان ها با خصوصیت مجتمع سازی مینی کامپیوتر ها به شدت گسترش یافته است.*}
 +---
 +! لیست مینی کامپیوتر ها
 +*DEC PDP و VAX
 +*Data General Nova
 +*Hewlett-Packard HP3000 سری
 +*IBM midrange computers
 +*Norsk Data Nord-1، Nord-10، and Nord-100
 +*Prime Computer Prime 50 series
 +*SDS SDS-92
 +---
 +! همچنین ببینید
 +*(( تاریخچه ی سخت افزار محاسبه)) از دهه ی 1960 تا الان
 +*((ابر رایانه))
 +---
 +!پیوندهای خارجی
 +*[http://en.wikipedia.org/wiki/Mini_computer ]
 +#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 22 مهر 1385 [13:02 ]   7   زینب معزی      جاری 
 چهارشنبه 29 شهریور 1385 [13:12 ]   6   سعید صدری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 شهریور 1385 [13:07 ]   5   سعید صدری      v  c  d  s 
 شنبه 03 بهمن 1383 [08:54 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [06:56 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [04:42 ]   2   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [20:44 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..