منو
 کاربر Online
455 کاربر online
تاریخچه ی: کامپایلر

تفاوت با نگارش: 15

Lines: 1-38Lines: 1-62
 +||V{maketoc}||
 +^@#16:
 +!کامپایلر
 !تاریخچه کامپایلر !تاریخچه کامپایلر
 __در تاریخچه کامپایلر سه دوره می‌توان در نظر گرفت__: __در تاریخچه کامپایلر سه دوره می‌توان در نظر گرفت__:
-*__از 1945تا1960:تولید کد__
در این دوره ,زبانها به تدریج به وجود آمدند و ماشینها چندان متعارف نبودند . مسئله این بود که چگونه باید کدی را برای یک ماشین تولید کرد . با توجه به اینکه برنامه نویسی به زبان ((اسمبلی ))رواج داشت , این مسئله وخیمتر شد. استفاده از کامپایلر , برنامه نویسی خودکار نامیده شد . طرفداران ((زبانهای سطح بالا)) می‌ترسیدند که کد تولید شده نسبت به زبان اسمبلی کارایی چندان نداشته باشد. اولین کامپایلر ((فرترن))(شریدان 1959) به خوبی بهینه سازی شد
*__از 1960تا1975 :تجزیه کردن __
در دهه‌های
1960و1970 زبانهای برنامه‌سازی جدید به وجود آمدند و طراحان زبان معتقد بودند که طراحی سریع کامپایلر برای زبان جدید , مهمتر از وجود کامپایلری با کد کارآمد است .بدین ترتیب , در ساخت کامپایلر به پردازشگر جلویی تاکید شده است . در همین زمان , مطالعه زبانهای رسمی , تکنیکهای قدرتمندی را برای ساخت پردازشگر جلوی , بخصوص تولید تجزیه کننده به وجود آورد
*__از
1975 تاکنونولید کد و بهینه سازی کد __
از 1975 تاکنون , تعداد زبانهای
جدید و انواع ماشین مختلف کاهش یافت در نتیجه نیاز به کامپایلرهای سریع و ساده یا سریع و ناقص برای زبانها یا ماشینهای جدید , کاهش یافت . بزرگرین آشفتی در طراحی زبان و ماشین خاتمه یافت و افراد خواستار کامپایلرهای قابل اعتماد , کارآمد و با واسط کاربر مناسب شدند . بدین ترتیب , توجه کیفی به کد بیشتر شد زیرا با تغیر اندکی که در ساختار ماشینها ایجاد می‌شود , طول عمر کدها افزایش می‌یابد.در همین دوره , مدلهایی در برنامه نویسی به وجود آمدند که برنامه نویسی ((تابع))ی , ((منطق))ی و ((توزیع))ی نمونه‌های از این مدلها هستند, خواسته‌های زمان اجرای این زبانها نسبت به زبانهای دستور, افزایش یافت .
+!! از 1945تا1960:تولید کد
{picture=img/daneshnameh_up/4/44/compics0070.png}

{*
در این دوره ,زبانها به تدریج به وجود آمدند و ماشینها چندان متعارف نبودند . مسئله این بود که چگونه باید کدی را برای یک ماشین تولید کرد . با توجه به اینکه برنامه نویسی به زبان ((اسمبلی ))رواج داشت , این مسئله وخیمتر شد. استفاده از کامپایلر , برنامه نویسی خودکار نامیده شد . طرفداران ((زبانهای سطح بالا)) می‌ترسیدند که کد تولید شده نسبت به زبان اسمبلی کارایی چندان نداشته باشد. اولین کامپایلر ((فرترن))(شریدان 1959) به خوبی بهینه سازی شد *}
!! از 1960تا1975 :تجزیه کردن
 +{*در دهه‌های 1960و1970 زبانهای برنامه‌سازی جدید به وجود آمدند و طراحان زبان معتقد بودند که طراحی سریع کامپایلر برای زبان جدید , مهمتر از وجود کامپایلری با کد کارآمد است .بدین ترتیب , در ساخت کامپایلر به پردازشگر جلویی تاکید شده است . در همین زمان , مطالعه زبانهای رسمی , تکنیکهای قدرتمندی را برای ساخت پردازشگر جلوی , بخصوص تولید تجزیه کننده به وجود آورد*}
 +!! از 1975 تاکنون :تولید کد و بهینه سازی کد
 +{*از 1975 تاکنون , تعداد زبانهای جدید و انواع ماشین مختلف کاهش یافت در نتیجه نیاز به کامپایلرهای سریع و ساده یا سریع و ناقص برای زبانها یا ماشینهای جدید , کاهش یافت . بزرگترین آشفتگی در طراحی زبان و ماشین خاتمه یافت و افراد خواستار کامپایلرهای قابل اعتماد , کارآمد و با واسط کاربر مناسب شدند . بدین ترتیب , توجه کیفی به کد بیشتر شد زیرا با تغیر اندکی که در ساختار ماشینها ایجاد می‌شود , طول عمر کدها افزایش می‌یابد.در همین دوره , مدلهایی در برنامه نویسی به وجود آمدند که برنامه نویسی ((تابع))ی , ((منطق))ی و ((توزیع))ی نمونه‌های از این مدلها هستند, خواسته‌های زمان اجرای این زبانها نسبت به زبانهای دستور, افزایش یافت .*}
 +---
 !شرح مختصری بر کامپایلر !شرح مختصری بر کامپایلر
-به طور کلی , کامپایلر برنامه‌ای است که متن برنامه‌ای را که به یک زبان برنامه‌سازی نوشته شده است ,به عنوان ورودی می‌پذیرد , و خروجی آن , متن برنامه‌ای به یک زبان دیگر است , به طوری که معنای آن متن تغییر نمی‌کند. این فرآیند , در زبان طبیعی , ترجمه نام دارد. ((مترجم))ها جملات یک زبان طبیعی را به زبان طبیعی دیگر ترجمه می‌کنند. تقریبا تمام کامپایلرها ,برنامه‌ای به یک زبان منبع را گرفته به برنامه‌ای به زبان مقصد تبدیل می‌کنند . به عنوان مثال , زبان منبع می‌تواند c و زبان مقصد می‌تواند زبان ماشین برای کامپیوتر ((پنتیوم)) باشد. زبانی که خود کامپایلر با آن نوشته می‌شود, زبان پیاده ساز نام دارد. +{*به طور کلی , کامپایلر برنامه‌ای است که متن برنامه‌ای را که به یک زبان برنامه‌سازی نوشته شده است ,به عنوان ورودی می‌پذیرد , و خروجی آن , متن برنامه‌ای به یک زبان دیگر است , به طوری که معنای آن متن تغییر نمی‌کند. این فرآیند , در زبان طبیعی , ترجمه نام دارد. ((مترجم))ها جملات یک زبان طبیعی را به زبان طبیعی دیگر ترجمه می‌کنند. تقریبا تمام کامپایلرها ,برنامه‌ای به یک زبان منبع را گرفته به برنامه‌ای به زبان مقصد تبدیل می‌کنند . به عنوان مثال , زبان منبع می‌تواند c و زبان مقصد می‌تواند زبان ماشین برای کامپیوتر ((پنتیوم)) باشد. زبانی که خود کامپایلر با آن نوشته می‌شود, زبان پیاده ساز نام دارد.
 علت انجام ترجمه این است که , ((سخت افزار)) عملیاتی را انجام می‌دهد که توسط معنای برنامه توصیف می‌شود . به طور کلی , سخت افزار تنها منبع واقعی انجام محاسبات است. اجرای برنامه ترجمه شده, شامل خواندن داده‌های آن بار فرمت خاص , و چاپ نتایج با فرمت دیگری است . داده‌های ورودی می‌تواند از منابع متعددی خوانده شود , مثل ((فایل))ها , ((صفحه کلید)) و ((پکیج))‌های ((شبکه‌))به همین ترتیب , خروجی نیز می‌تواند در فایلها , ((صفحه نمایش رایانه)) , و چاپگر قرار گیرد . علت انجام ترجمه این است که , ((سخت افزار)) عملیاتی را انجام می‌دهد که توسط معنای برنامه توصیف می‌شود . به طور کلی , سخت افزار تنها منبع واقعی انجام محاسبات است. اجرای برنامه ترجمه شده, شامل خواندن داده‌های آن بار فرمت خاص , و چاپ نتایج با فرمت دیگری است . داده‌های ورودی می‌تواند از منابع متعددی خوانده شود , مثل ((فایل))ها , ((صفحه کلید)) و ((پکیج))‌های ((شبکه‌))به همین ترتیب , خروجی نیز می‌تواند در فایلها , ((صفحه نمایش رایانه)) , و چاپگر قرار گیرد .
 برای ترجمه برنامه,از کامپایلر استفاده می‌کنیم . کامپایلر برنامه‌ای است که ورودی آن، , فایلی با فرمت متن برنامه و خرجی آن، فایلی با فرمت کد اجرایی است . برای ترجمه برنامه,از کامپایلر استفاده می‌کنیم . کامپایلر برنامه‌ای است که ورودی آن، , فایلی با فرمت متن برنامه و خرجی آن، فایلی با فرمت کد اجرایی است .
 برای تهیه یک کامپایلر , کامپایلر دیگری رااجرا می‌کنیم که ورودی آن ,متن منبع این کامپایلر و خروجی آن , کد اجرایی برای این کامپایلر است . این فرآیند کامپایل است . اگر زبان منبع , همان زبان پیاده ساز باشد, و متن منبعی که کامپایل می‌شود, نسخه جدید خود کامپایلر باشد, این فرآیند خودرانی نام دارد.  برای تهیه یک کامپایلر , کامپایلر دیگری رااجرا می‌کنیم که ورودی آن ,متن منبع این کامپایلر و خروجی آن , کد اجرایی برای این کامپایلر است . این فرآیند کامپایل است . اگر زبان منبع , همان زبان پیاده ساز باشد, و متن منبعی که کامپایل می‌شود, نسخه جدید خود کامپایلر باشد, این فرآیند خودرانی نام دارد.
 کامپایل کردن یک برنامه‌, با تبدیل فرمت یک فایل به فرمت دیگر , مثل ((EBCDIC)) به ((اسکی ))تفاوت عمده‌ای ندارد . در کامپایل کردن برنامه, معنای برنامه باید حفظ شود . به دو دلیل زیر کامپایلر می‌تواند کار کند: کامپایل کردن یک برنامه‌, با تبدیل فرمت یک فایل به فرمت دیگر , مثل ((EBCDIC)) به ((اسکی ))تفاوت عمده‌ای ندارد . در کامپایل کردن برنامه, معنای برنامه باید حفظ شود . به دو دلیل زیر کامپایلر می‌تواند کار کند:
 *ورودی, به یک زبان برنامه سازی است و در نتیجه دارای ساختاری است که در مراجع آن زبان مشخص شده است . *ورودی, به یک زبان برنامه سازی است و در نتیجه دارای ساختاری است که در مراجع آن زبان مشخص شده است .
 *معنای ورودی بر اساس این ساختار توصیف می‌شود ,و به آن ساختار مربوط است.  *معنای ورودی بر اساس این ساختار توصیف می‌شود ,و به آن ساختار مربوط است.
-این عوامل موجب می‌شوند تا کامپایلر برنامه را "درک کند " و معنای آن را در یک نمایش معنایی جمع آوری کند .هریک از دو عامل فوق , در زبان مقصد نیز وجود دارد . بدین ترتیب , کامپایلر می‌تواند معنای جمع آوری شده را بر حسب ساختار زبان مقصد ارائه کند . +این عوامل موجب می‌شوند تا کامپایلر برنامه را "درک کند " و معنای آن را در یک نمایش معنایی جمع آوری کند .هریک از دو عامل فوق , در زبان مقصد نیز وجود دارد . بدین ترتیب , کامپایلر می‌تواند معنای جمع آوری شده را بر حسب ساختار زبان مقصد ارائه کند .
 بخشی از کامپایلر که متن زبان منبع را تحلیل می‌کند , ((پردازشگر ))جلویی و بخشی از کامپایلر که زبان مقصد را ترکیب می‌کند, پردازشگر نهایی نام دارد اگر کامپایلر به خوبی طراحی شده باشد, پردازشگر نهایی, کاملا از زبان مبدا و پردازشگر جلویی از زبان منبع بی خبر است . هر یک از این دو بخش از نمایش معنایی برنامه خبر دارند .این تفکیک دقیق , دلایل فنی دارد و منجر به کامپایلرهای ساخت یافته می‌شود. بخشی از کامپایلر که متن زبان منبع را تحلیل می‌کند , ((پردازشگر ))جلویی و بخشی از کامپایلر که زبان مقصد را ترکیب می‌کند, پردازشگر نهایی نام دارد اگر کامپایلر به خوبی طراحی شده باشد, پردازشگر نهایی, کاملا از زبان مبدا و پردازشگر جلویی از زبان منبع بی خبر است . هر یک از این دو بخش از نمایش معنایی برنامه خبر دارند .این تفکیک دقیق , دلایل فنی دارد و منجر به کامپایلرهای ساخت یافته می‌شود.
-حالت دیگری از عملیات برای کامپایلر پیشنهاد می‌شود: اگر تمام داده‌های ورودی مورد نیاز , فراهم باشند, کامپایلر می‌تواند مفهوم مشخص شده توسط معنای برنامه را بدون تبدیل به شکل دیگر , اجرا نماید . در این صورت به جای مولد کد پردازشگر نهایی, ((مفسر ))پردازشگر نهایی قرار می‌گیرد و این برنامه, مفسر نامیده می‌شود . چند دلیل برای این کار وجود دارد . یکی از دلایل مهم این است که مفسر معمولا در ماشین خاصی اجرا می‌گردد. به عبارت دیگر , استفاده از مفسر منجر به افزایش قابلیت حمل می‌گردد. دلیل دیگر این است که نوشتن مفسر, آسانتر از پردازشگر نهاییت کامپایلر است .دلیل سوم برای استفاده از مفسر به جای کامپایلر این است که , اجرای مستقیم برنامه , عیب یابی و گزارش خطا را آسانتر می‌کند . دلیل چهارم این است که امنیت از طریق مفسرها افزایش می‌یابد . این کار , در جاوا اهمیت فراوانی دارد.


!اجزاي كامپايلر:
+حالت دیگری از عملیات برای کامپایلر پیشنهاد می‌شود: اگر تمام داده‌های ورودی مورد نیاز , فراهم باشند, کامپایلر می‌تواند مفهوم مشخص شده توسط معنای برنامه را بدون تبدیل به شکل دیگر , اجرا نماید . در این صورت به جای مولد کد پردازشگر نهایی, ((مفسر ))پردازشگر نهایی قرار می‌گیرد و این برنامه, مفسر نامیده می‌شود . چند دلیل برای این کار وجود دارد . یکی از دلایل مهم این است که مفسر معمولا در ماشین خاصی اجرا می‌گردد. به عبارت دیگر , استفاده از مفسر منجر به افزایش قابلیت حمل می‌گردد. دلیل دیگر این است که نوشتن مفسر, آسانتر از پردازشگر نهاییت کامپایلر است .دلیل سوم برای استفاده از مفسر به جای کامپایلر این است که , اجرای مستقیم برنامه , عیب یابی و گزارش خطا را آسانتر می‌کند . دلیل چهارم این است که امنیت از طریق مفسرها افزایش می‌یابد . این کار , در جاوا اهمیت فراوانی دارد.*}
---
!اجزاي كامپايلر
 __هر كامپايلر از قسمت هاي اصلي زير تشكيل شده است__: __هر كامپايلر از قسمت هاي اصلي زير تشكيل شده است__:
-*((فازتحليلگر لغوي ))
*((فازتحليلگر نحوي ))
*((فازتحليلگر معنايي))
*((فازتوليد كننده كد مياني))
*((فازبهينه ساز كد))
*((فازتوليد كننده كد))
+*((فاز تحليلگر لغوي ))
*((فاز تحليلگر نحوي ))
*((فاز تحليلگر معنايي))
*((فاز توليد كننده كد مياني))
*((فاز بهينه ساز كد))
*((فاز توليد كننده كد))
 __ و نيز دو بخش كمكي:__ __ و نيز دو بخش كمكي:__
-#((اداره كننده خطا))
#((مدير جدول نماد ها))
+*((اداره كننده خطا))
*((مدير جدول نماد ها))
---
!پیوندهای خارجی
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Compiler ]
*[http://www.codepedia.com/compile ]
*[http://gcc.gnu.org/ ]
*[http://www.caller.me.uk/Compilr/ ]
*[http://www.kegel.com/crosstool/ ]
*[http://tack.sourceforge.net/ ]
*[http://citeseer.ist.psu.edu/cs?q=compiler ]
*[http://compilers.iecc.com/ ]
*[http://compilers.iecc.com/crenshaw/ ]
*[http://www.gtoal.com/software/CompilersOneOhOne ]
*[http://www.cafm.lsbu.ac.uk/hwcomp/ ]
*[http://www.jiscmail.ac.uk/lists/hwcomp.html ]
#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 22 مهر 1385 [09:44 ]   20   زینب معزی      جاری 
 شنبه 22 مهر 1385 [09:44 ]   19   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [09:32 ]   18   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [09:22 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [09:55 ]   16   زینب معزی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [09:48 ]   15   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 10 بهمن 1383 [16:12 ]   14   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [20:42 ]   13   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [20:39 ]   12   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [20:36 ]   11   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [12:07 ]   10   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [12:06 ]   9   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [12:04 ]   8   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [11:50 ]   7   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [11:49 ]   6   محمد مجددی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [08:13 ]   5   محمد مجددی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [23:25 ]   4   محمد مجددی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [22:58 ]   3   محمد مجددی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [22:55 ]   2   محمد مجددی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 آبان 1383 [07:21 ]   1   محمد مجددی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..