منو
 کاربر Online
635 کاربر online
تاریخچه ی: کامرریت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Kammererite.jpg} +{picture=_ggttqq_Kammererite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (کامرریت - تجمع بلورها(تا 3 میلیمتر  (کامرریت - تجمع بلورها(تا 3 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کامرریت (Kammererite)::__ ||__::کامرریت (Kammererite)::__
-:: Mg,Cr)6 (OH)8 (Al,Si)3 O10):: +:: (( منیزیم|Mg)),((کروم|Cr)))6 (OH)8 (((آلومینیوم|Al)),((سیلیکن|Si)))3 O10)::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 :: عالی ::|__::((رخ))::__ :: عالی ::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 :: ((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ :: ((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - اگرگاتهای فلسی ::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - اگرگاتهای فلسی ::|__::اشکال ظاهری::__
 ::بسیار کمیاب ; ((روسیه)) ، ((ترکیه)) ، ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::بسیار کمیاب ; ((روسیه)) ، ((ترکیه)) ، ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
-::. HCl و محلول درSO4H2::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ +::. ((HCl)) و محلول درSO4H2::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((ترکیب شیمیائی)) پیچیده و ناپایدار::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((ترکیب شیمیائی)) پیچیده و ناپایدار::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::قرمز ارغوانی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قرمز ارغوانی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::متمایل به قرمز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::متمایل به قرمز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((کرومیت)) - ((یوواروویت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((کرومیت)) - ((یوواروویت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::دگرگونی::|__::منشا تشکیل::__ ::دگرگونی::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه- ((هگزاگونال)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه- ((هگزاگونال)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::(( ترکیه))::|__::محل پیدایش::__  ::(( ترکیه))::|__::محل پیدایش::__
-::.((فلس))ی قابل انعطاف دارای لومینسانس گاهی نارنجی مات::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است A.A.Kammerer از نام یک مدیر معدن روس ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::.((فلس))ی قابل انعطاف دارای ((لومینسانس)) گاهی نارنجی مات::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است A.A.Kammerer از نام یک مدیر ((معدن)) روس ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 2|2.5|2.64|-|| 2|2.5|2.64|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [08:37 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [08:32 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [07:25 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [06:31 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..