منو
 صفحه های تصادفی
عملگر
اعلام حمایت سعید بن عبدالله حنفی از امام حسین علیه السلام
ولتائیت
قانون اهم
تز استعماری جدایی دین از سیاست
گروههای درسی
امام حسین علیه السلام در قرآن - مطففین : 25-26
عبدالله بن عمر و بیعت با یزید
پلی هالیت
آدولر
 کاربر Online
341 کاربر online
تاریخچه ی: کالکوفیلیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Chalcophyllite.jpg} +{picture=_ggttqq_Chalcophyllite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 کالکوپیریت - تجمع بلورهای ایدیومرف کالکوپیریت - تجمع بلورهای ایدیومرف
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کالکوفیلیت (Chalcophyllite)::__ ||__::کالکوفیلیت (Chalcophyllite)::__
-::Cu18 Al2)(OH)9 S04 AsO4)3. 36H2O ::
::تری کلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((مس|Cu))18(( آلومینیوم|A))l2 (OH)9 S04 ((آرسنیک|As))O4)3. 36H2O ::
::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__ ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل - مطابق با /0001::|__::((رخ))::__ ::/کامل - مطابق با /0001::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - ((الماس))ی - ((صدف))ی ::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - ((الماس))ی - ((صدف))ی ::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::آگرگاتهای گل مانند یاتوده ای - بلوری ::|__::اشکال ظاهری::__ +::آگرگاتهای ((گل)) مانند یاتوده ای - بلوری ::|__::اشکال ظاهری::__
 :: تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((اطریش)) ، ((انگلیس)) ، ((روسیه)) ، ((شیلی)) ، ((امریکا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__ :: تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((اطریش)) ، ((انگلیس)) ، ((روسیه)) ، ((شیلی)) ، ((امریکا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
-::. محلول در ((اسید))ها و آمونیاک - به راحتی ذوب میشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ +::. محلول در ((اسید))ها و ((آمونیاک)) - به راحتی ذوب میشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((CuO))=47.55% ((Al2O3))=3.39% ((As2O5))=11.45% ((SO3))=7.98%(( H2O))=29.63% ::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((CuO))=47.55% ((Al2O3))=3.39% ((As2O5))=11.45% ((SO3))=7.98%(( H2O))=29.63% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 :: سبز ((زمرد))ی - سبز متمایل به آبی تا سبز چمنی::|__::رنگ ((کانی))::__ :: سبز ((زمرد))ی - سبز متمایل به آبی تا سبز چمنی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::روشن تر از ((رنگ)) کانی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::روشن تر از ((رنگ)) کانی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((آزوریت)) - ((کریزوکل))- ((مالاکیت))- ((لیمونیت)) ::|__::((پاراژنز))::__ ::((آزوریت)) - ((کریزوکل))- ((مالاکیت))- ((لیمونیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
 :: ثانوی ::|__::منشا تشکیل::__ :: ثانوی ::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه ::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.به معنای ((برگ)) گرفته شده است Khalkos یعنی ((مس)) و Phullon از کلمات یونانی::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.به معنای ((برگ)) گرفته شده است Khalkos یعنی ((مس)) و Phullon از کلمات یونانی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|2|2.4|2.6|| -|2|2.4|2.6||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [07:36 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [07:29 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [07:02 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [06:50 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..