منو
 کاربر Online
524 کاربر online
تاریخچه ی: کاسیتریت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Cassiterite.jpg} +{picture=Cassiterite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (کاسیتریت - گروه بلورها با کانی شلیت و زنوالدیت (25میلیمتر  (کاسیتریت - گروه بلورها با کانی شلیت و زنوالدیت (25میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کاسیتریت (Cassiterite)::__ ||__::کاسیتریت (Cassiterite)::__
 ::SnO2:: ::SnO2::
 ::((کوادراتیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((کوادراتیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__ ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
 ::نا کامل::|__::((رخ))::__ ::نا کامل::|__::((رخ))::__
 ::((الماس))ی - ((فلز))ی::|__::((جلا))::__ ::((الماس))ی - ((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
-::غیرشفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ +::غیر((شفاف ))- نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::بلوری - ((آگرگات)) دانه ای - قلوه ای - پسودومرف - قلوه سنگی::|__::اشکال ظاهری::__ ::بلوری - ((آگرگات)) دانه ای - قلوه ای - پسودومرف - قلوه سنگی::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; ((آلمان)) شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((انگلستان)) ، ((فرانسه)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) ، ((مالزی)) ، ((تایلند)) ، ((بولیوی)) ، ((استرالیا)) ، ((مکزیک)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__ ::فراوان ; ((آلمان)) شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((انگلستان)) ، ((فرانسه)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) ، ((مالزی)) ، ((تایلند)) ، ((بولیوی)) ، ((استرالیا)) ، ((مکزیک)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
 ::.در ((اسید))ها نامحلول است - ذوب نمی شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.در ((اسید))ها نامحلول است - ذوب نمی شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((قلع|Sn))=78.6% ((اکسیژن|O))=21.4% با انکلوزیون های ((آهن|Fe)),((تانتالم|Ta))::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((قلع|Sn))=78.6% ((اکسیژن|O))=21.4% با انکلوزیون های ((آهن|Fe)),((تانتالم|Ta))::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::قهوه ای سیاه - زرد خاکستری::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قهوه ای سیاه - زرد خاکستری::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید - زرد - قهوه ای روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید - زرد - قهوه ای روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((اسفالریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((اسفالریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((فلوئوریت))،((شیلیت))،((ولفرامیت))،((توپاز))::|__::((پاراژنز))::__ ::((فلوئوریت))،((شیلیت))،((ولفرامیت))،((توپاز))::|__::((پاراژنز))::__
-::((پگماتیت))ی - ((هیدروترمال)) - ثانوی - آبرفتها::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی - بی پیرامیدال - ندرتا ((آسیکولار)) - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((پگماتیت))ی - ((هیدروترمال)) - ثانوی - ((آبرفت))ها::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی - بی ((پیرامیدال)) - ندرتا ((آسیکولار)) - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::کانسار ((قلع))::|__::((کاربرد))::__ ::کانسار ((قلع))::|__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 ::.کانی مشابه آن ((اسفالریت)) است::|__::سایر مشخصات::__ ::.کانی مشابه آن ((اسفالریت)) است::|__::سایر مشخصات::__
-::.یعنی قلع گرفته شده است Kassiteros از کلمه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.یعنی ((قلع)) گرفته شده است Kassiteros از کلمه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|7|6.8|7|| ــ|7|6.8|7||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [04:36 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [07:52 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [07:13 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [06:39 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [05:53 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..