منو
 صفحه های تصادفی
عوامل موثر در بازی بازیگر
دنیای پلیمر
انرژِی فوزیون هسته‌ای
آب سیاه چشم، نوع مزمن زاویه باز
امام صادق علیه السلام و دلیل بیماری فرزندش
وضو در فقه شیعه و سنی
نیتروژن
استان هرمزگان
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیر کبیر
ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم
 کاربر Online
214 کاربر online
تاریخچه ی: کاسیتریت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Cassiterite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-کاسیتریت - گروه بلورها با کانی شلیت و زنوالدیت (25میلیمتر) +(کاسیتریت - گروه بلورها با کانی شلیت و زنوالدیت (25میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کاسیتریت (Cassiterite)::__ ||__::کاسیتریت (Cassiterite)::__
 ::SnO2:: ::SnO2::
-کوادراتیک|__::سیستم ((تبلور))::__ +::((کوادراتیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__ ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
-نا کامل|__::((رخ))::__
::الماسی - فلزی::|__::((جلا))::__
صدفی|__::شکستگی::__
غیرشفاف - نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
شکننده|__::نوع ((سختی))::__
+::نا کامل::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی - ((فلز))ی::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::غیر((شفاف ))- نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تریاَ کمیا ; ((سویس)) ، ((ای)) ، ((فرانسه)) ، ((رومانی)) ، ((مکزیک))::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیهای اکل ((هانیم|HF)) ملول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::بلوری - ((آگرگات)) دانه ای - قلوه ای - پسودومرف - قلوه سنگی::|__::اشکال ظاهری::__
::روا ; ((آلمان)) رقی ، ((چک و اسلوکی)) ، ((انگلن)) ، ((فرانسه)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) ، ((مالزی)) ، ((تایلند)) ، ((بولیوی)) ، ((استرالیا)) ، ((مکزیک)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
::.در ((اسی))ها نالل است - ذب نمی ود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((قلع|Sn))=78.6% ((اکسیژن|O))=21.4% با انکلوزیون های ((آهن|Fe)),((تانتالم|Ta))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قهوه ای سیاه - زرد خاکستری::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید - زرد - قهوه ای روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلریت))، ((یتایت)) ،((آلیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))هی ال یاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((سویس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((یزیک))ی ((شیمی))ایی آن ی ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.ر ((تریش)) گرفته شده است Adula از ام ((کو))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((اسفالریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((فلوئوریت))،((ییت))،((ولفامیت))،((توپاز))::|__::((پاراژنز))::__
::((پگماتیت))ی - ((هیدروترمال)) - ثانوی - ((آبرفت))ها::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی - ی ((پیرامیال)) - نرتا ((سیکولار)) - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
::کانسار ((قلع))::|__::((کاربرد))::__
::((چک و اسلوکی))::|__::محل پیدایش::__
::.کای شابه آن ((الریت)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.ینی ((قل)) گرفته شده است Kassiteros از کمه یوانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|7|6.8|7||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [05:36 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:52 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:13 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [07:39 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [06:53 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..