منو
 کاربر Online
657 کاربر online
تاریخچه ی: کارنوتیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Carnotite.jpg} +{picture=_ggttqq_Carnotite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 کارنوتیت - اگرگات پودری زردرنگ روی کوارتز  کارنوتیت - اگرگات پودری زردرنگ روی کوارتز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کارنوتیت (Carnotite)::__ ||__::کارنوتیت (Carnotite)::__
 ::K2 (UO2)2 V2O8). 3H2O:: ::K2 (UO2)2 V2O8). 3H2O::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((وانادات))::|__::((رده بندی))::__ ::((وانادات))::|__::((رده بندی))::__
 ::عالی::|__::((رخ))::__ ::عالی::|__::((رخ))::__
 ::مات - خاکی - صدفی::|__::((جلا))::__ ::مات - خاکی - صدفی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی:: |__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی:: |__::اشکال ظاهری::__
 ::تقریباْ کمیاب ; ((امریکا)) (کلرادو) ، ((استرالیا)) ، ((زئیر)) و ((روسیه)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::تقریباْ کمیاب ; ((امریکا)) (کلرادو) ، ((استرالیا)) ، ((زئیر)) و ((روسیه)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::. در((اسید))ها محلول است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::. در((اسید))ها محلول است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((K2O))=10.44% ((UO2))=63.42% ((V2O5))=20.16% ((H2O))=5.98%::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((K2O))=10.44% ((UO2))=63.42% ((V2O5))=20.16% ((H2O))=5.98%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::زرد قناری -زرد - سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::زرد قناری -زرد - سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::زرد روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::زرد روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((کوپیاپیت)) -(( تیویامونیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((کوپیاپیت)) -(( تیویامونیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: تیویامونیت -(( آسفالت)) -(( وانادینیت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__ :: تیویامونیت -(( آسفالت)) -(( وانادینیت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیپرژن))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیپرژن))::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه - ((رمبوئدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه - ((رمبوئدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::کانسار ((اورانیوم))::|__::((کاربرد))::__ ::کانسار ((اورانیوم))::|__::((کاربرد))::__
 ::(((امریکا)) (آریزونا::|__::محل پیدایش::__  ::(((امریکا)) (آریزونا::|__::محل پیدایش::__
 ::.دارای ((رادیواکتیویته)) شدید-ازکانیهای مشابه آن ((کوپیاپیت)) و ((تیویامونیت)) است::|__::سایر مشخصات::__ ::.دارای ((رادیواکتیویته)) شدید-ازکانیهای مشابه آن ((کوپیاپیت)) و ((تیویامونیت)) است::|__::سایر مشخصات::__
-::گرفته شده است M.A.Carnot از نام شیمیدان فرانسوی::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.گرفته شده است M.A.Carnot از نام شیمیدان فرانسوی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|2|3.7|4.7|| -|2|3.7|4.7||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [06:07 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [06:01 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [05:51 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [05:42 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..