منو
 کاربر Online
496 کاربر online
تاریخچه ی: کارنالیت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Carnallite.jpg} +{picture=Carnallite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 کارنالیت - آگرگات دانه ای متمایل به صورتی  کارنالیت - آگرگات دانه ای متمایل به صورتی
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کارنالیت (Carnallite)::__ ||__::کارنالیت (Carnallite)::__
 ::KMgCl3.6H2O:: ::KMgCl3.6H2O::
 ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__ ::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__
 ::ندارد::|__::((رخ))::__ ::ندارد::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
 ::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::ندرتاْ بلوری - ((آگرگات))های دانه ای و رشته ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::ندرتاْ بلوری - ((آگرگات))های دانه ای و رشته ای::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; ((آلمان)) و ((روسیه))::|__::((ژیزمان))::__ ::فراوان ; ((آلمان)) و ((روسیه))::|__::((ژیزمان))::__
 ::به راحتی ذوب میشودورنگ شعله بنفش است . به راحتی درآب حل میشودودارای مزه تلخ است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::به راحتی ذوب میشودورنگ شعله بنفش است . به راحتی درآب حل میشودودارای مزه تلخ است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((پتاسیم|K))=14.07% ((منیزیم|Mg))=8.75% ((کلر|Cl))=38.28 ((H2O))=38.9%::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((پتاسیم|K))=14.07% ((منیزیم|Mg))=8.75% ((کلر|Cl))=38.28 ((H2O))=38.9%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::بیرنگ - سفید - متمایل به زرد - متمایل به صورتی - متمایل به قهوه ای - سبزروشن::|__::رنگ ((کانی))::__ ::بیرنگ - سفید - متمایل به زرد - متمایل به صورتی - متمایل به قهوه ای - سبزروشن::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((سیلوین)) - ((هالیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((سیلوین)) - ((هالیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((سیلوین))،((هالیت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((سیلوین))،((هالیت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::ژیزمانهای نمک دریایی - ((دریاچه)) های شور::|__::منشا تشکیل::__ ::ژیزمانهای نمک دریایی - ((دریاچه)) های شور::|__::منشا تشکیل::__
 ::صفحه ای ضخیم- بی پیرامیدال - پسودوهگزاگونال::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::صفحه ای ضخیم- بی پیرامیدال - پسودوهگزاگونال::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::منبع ((پتاسیم)) و ((منیزم))::|__::((کاربرد))::__ ::منبع ((پتاسیم)) و ((منیزم))::|__::((کاربرد))::__
 ::(((روسیه)) (اورال::|__::محل پیدایش::__  ::(((روسیه)) (اورال::|__::محل پیدایش::__
 ::به راحتی درآب حل میشودودارای مزه تلخ است-کانیهای مشابه شامل سیلوین و هالیت میباشد::|__::سایر مشخصات::__ ::به راحتی درآب حل میشودودارای مزه تلخ است-کانیهای مشابه شامل سیلوین و هالیت میباشد::|__::سایر مشخصات::__
-::.گرفته شده است R.Von Carnall ازنام مهندس معدن آلمانی::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.گرفته شده است R.Von Carnall ازنام مهندس معدن ((آلمان))ی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2.5|1.6|ــ|| ــ|2.5|1.6|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [10:31 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [07:12 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [06:28 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [05:45 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [05:17 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..