منو
 کاربر Online
578 کاربر online
تاریخچه ی: کارنالیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Carnallite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 کارنالیت - آگرگات دانه ای متمایل به صورتی  کارنالیت - آگرگات دانه ای متمایل به صورتی
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کارنالیت (Carnallite)::__ ||__::کارنالیت (Carnallite)::__
 ::KMgCl3.6H2O:: ::KMgCl3.6H2O::
-ارترومبیک|__::سیستم ((تبلور))::__
::هالوژن::|__::((رده بندی))::__
ندارد|__::((رخ))::__
::شیشه ای - چرب::|__::((جلا))::__
صدفی|__::شکستگی::__
نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
+::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__
::ندارد::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-ندرتاْ بلوری - آگرگاتهای دانه ای و رشته ای|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; آلمان و روسیه::|__::((ژیزمان))::__
::.به راحتی ذوب میشودورنگ شعله بنفش است . به راحتی درآب حل میشودودارای مزه تلخ است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
K=14.07% Mg=8.75% Cl=38.28 H2O=38.9%|__::ترکیب شیمیایی::__
بیرنگ - سفید - متمایل به زرد - متمایل به صورتی - متمایل به قهوه ای - سبزروشن|__::رنگ ((کانی))::__
سفید|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::ندرتاْ بلوری - ((آگرگات))های دانه ای و رشته ای::|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; ((آلمان)) و ((روسیه))::|__::((ژیزمان))::__
::به راحتی ذوب میشودورنگ شعله بنفش است . به راحتی درآب حل میشودودارای مزه تلخ است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((پتاسیم|K))=14.07% ((منیزیم|Mg))=8.75% ((کلر|Cl))=38.28 ((H2O))=38.9%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::بیرنگ - سفید - متمایل به زرد - متمایل به صورتی - متمایل به قهوه ای - سبزروشن::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-سیلوین - هالیت|__::تشابه کانی شناسی::__
::سیلوین،هالیت::|__::((پاراژنز))::__
::ژیزمانهای نمک دریایی - دریاچه های شور::|__::منشا تشکیل::__
+::((سیلوین)) - ((هالیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((سیلوین))،((هالیت))::|__::((پاراژنز))::__
::ژیزمانهای نمک دریایی - ((دریاچه)) های شور::|__::منشا تشکیل::__
 ::صفحه ای ضخیم- بی پیرامیدال - پسودوهگزاگونال::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::صفحه ای ضخیم- بی پیرامیدال - پسودوهگزاگونال::|__::شکل ((بلور))ها::__
-منبع پتاسیم و منیزم|__::((کاربرد))::__
::((روسیه)) (اورال)::|__::محل پیدایش::__
::.به راحتی درآب حل میشودودارای مزه تلخ است-کانیهای مشابه شامل سیلوین و هالیت میباشد::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است R.Von Carnall ازنام مهندس معدن آلمانی::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::منبع ((پتاسیم)) و ((منیزم))::|__::((کاربرد))::__
::(((روسیه)) (اورال::|__::محل پیدایش::__
::به راحتی درآب حل میشودودارای مزه تلخ است-کانیهای مشابه شامل سیلوین و هالیت میباشد::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است R.Von Carnall ازنام مهندس معدن ((آلمان))ی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2.5|1.6|ــ|| ــ|2.5|1.6|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [09:31 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [06:12 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [05:28 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [04:45 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [04:17 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..