منو
 کاربر Online
507 کاربر online
تاریخچه ی: کارنالیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Carnallite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 کارنالیت - آگرگات دانه ای متمایل به صورتی  کارنالیت - آگرگات دانه ای متمایل به صورتی
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کارنالیت (Carnallite)::__ ||__::کارنالیت (Carnallite)::__
 ::KMgCl3.6H2O:: ::KMgCl3.6H2O::
-ارترومبیک|__::سیستم ((تبلور))::__
::هالوژن::|__::((رده بندی))::__
ندارد|__::((رخ))::__
::شیشه ای - چرب::|__::((جلا))::__
صدفی|__::شکستگی::__
نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
+::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__
::ندارد::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::کا اری::__ />::تیا کمیاب ; ((ی)) ((اریش)) ، ((فرا)) ، ((مانی)) ، ((کیک))::|__::((ژیزمان))::__
::. قلیی کن ((هفی|HF)) مول ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::نتا وری - ((آگرگات))ی ا ای و شت ی::|__::کال اهری::__ />::فرا ; ((مان)) و ((ریه))::|__::((ژیزمان))::__
::ب راحتی میرنگ شعله نفش است . ب راحتی درآب ح میدودارای مزه تلخ ت::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((پتاسیم|K))=14.07% ((منیزیم|Mg))=8.75% ((کلر|Cl))=38.28 ((H2O))=38.9%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::بیرنگ - سفید - متمایل به زرد - متمایل به صورتی - متمایل به قهوه ای - سبزروشن::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلیت))، ((تیتانیت)) ،((لبیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدرورما))::|__::منشا تشکیل::__
::((من))های ب یادا::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((ویس))::|__::محل پیدایش::__
::.ا ((فییک))ی ((شیمی))ایی شی ((ارت)) ا::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((اتریش)) گرفته شده است Adula از نام ((ک))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((سیلوین)) - ((هالیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((یلوین))،((هلیت))::|__::((پاراژنز))::__
::ژیزمانهای نمک درییی - ((دریاچ)) های شور::|__::منشا تشکیل::__
::ه ای ی- بی پیامیدال - پووهزاگونل::|__::شکل ((بلور))ها::__
::منبع ((پتاسیم)) و ((منیزم))::|__::((کاربرد))::__
::(((ویه)) (اورال::|__::محل پیدایش::__
:: رای درآب ح میشودودارای مزه تلخ است-کانیهای ماب شمل سیوین و هالیت یا::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است R.Von Carnall ازنام مهندس معدن ((آان))ی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|2.5|1.6|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [09:31 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [06:12 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [05:28 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [04:45 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [04:17 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..