/> /> /> /> /> />
    
 منو
 کاربر Online
462 کاربر online
تاریخچه ی: کارل مارکس

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-16Lines: 1-108
-!ندیشه و نظریات کی ارکس />کارل مارکس یک نظریه‌پرداز و سازمانده سوسیالیست، شخصیتی بزرگ در تاریخ اندیشه فلسفی و اقتصادی و یک پیامبر بزرگ اجتاعی بود. اما در ینجا او تنها به عنوان یک نظریه‌پرداز اجتماعی موردنظر ماست. +-====نینا کارل مارکس:====- /> align=left> />
/>{picture=200px-Kmarx.jpg} />
/>
/> />کار مارک(1883-1818)
/>
/>
/>
-*((ین یر مارکس)) />*((نریه قاتی)) />*((از د یگای)) />*((اعه نای م)) />*((ویایی رونی ای)) +*1818 ، پنجم ه . ولد کارل مارکس در تروکه در آن هنگم در پروس ناحیه حلی رون رن قرار داشت : دومین فرزند از هت رزند هینریش مارکس . یل عای . که ود او از خانواه ی خاهی بودری بود اما در 1816 به یش پروتستان ایمان ود و .
-!((نگیام کارل ر)) +*1835-1830 . صیات متسط در دبیرستان ترو

*1836-1835 . تحصی
ل حوق ر دانشه بن
-!((ه کری و مای یای کا ار مارک)) +*1841-1836 . تحصیل ((وق)) ((لسفه)) ((تاریخ)) رلن . ماکس در ای ایم با هگلین ن باا Doctor club معاشرت دارد .
 +*1841 . درجه‌ی دکترا از دانشکده‌ی فلسفه‌ی دانشگاه یه نا
 +*1842 . استقرار در ((بن)) و همکاری و آنگاه سر دبیری در روزنامه‌ی را ینیشه زایتونگ کلنی
 +*1843. ترک همکاری با روزنامه‌ی مذکور . مارکس از رفتار بزدلانه‌ی سهامداران روزنامه نومید شده بود . ازدواج با ینی فون و ستفالن . عزیمت به فرانسه ،نگارش تحقیق درباره‌ی مسئله‌ی یهود . نقد بر فلسفه‌ی حق هگل ،مقدمه
 +* 1845-1844 . اقامت در پاریس و معاشرت باهاینه ،پرودون ، باکونین ،آغاز مطالعات اقتصادی. مارکس تفکرات فلسفی خویش درباره‌ی اقتصاد ونمودشناسی ((هگل)) را در چندین دفتر دستنویس تشریح می کند . دوستی با انگلس . انتشار نخستین نوشته‌ی مشترک مارکس و انگلس : خانواده‌ی مقدس
 +*1845 . اخراج مارکس به تقاضای حکومت پروس .
 +*1848-1845 . اقامت در ((بروکسل)) . ایدئولوژی آلمانی با همکاری انگلس . اختلاف با پرودن . فلاکت فلسفه (1847 ) .در نوامبر 1847 ، دومین کنگره‌ی جامعه‌ی کمونیستی ، که مارکس و انگلس برای شرکت در آن به لندن می روند ،آنان را مأمور تهیه‌ی بیانیه‌ی کمونیستی می کند . انتشار بیانیه‌ی کمونیستی در لندن به زبان آلمانی در فوریه‌ی 1848 .
 +*1848 . تبعید از بروکسل . مارکس پس از توقف کوتاهی در پاریس ، به کلنی می رود و در آن جا سردبیر روزنامه ی نوئیه راینیشه زایتونگ می شود . وی در این روزنامه مبارزه‌ی فعالانه ای را برای جهت اساسی دادن به جنبش انقلابی آلمان رهبری می کند.
 +*1849- کار، دستمزد،‌و سرمایه ( نخست درنوئیه راینیشه زایتونگ به چاپ می رسد ) مارکس از ناحیه‌ی رنانی اخراج می‌شود پس از اقامتی کوتاه در پاریس ، عازم ((لندن)) می گردد و برای همیشه آن جا می ماند.
 +*1850- نبرد طبقاتی درفرانسه
 +*1851 –همکاری با روزنامه ((نیویورک تریبون))
 +*1852- انحلال جامعه ی کمونیستی . 18 برومر لویی بناپارت
 +
 +*1857 – 1852. مارکس ناگزیر است مطالعات اقتصادی خود را رها کند تا برای تأمین زندگی به روزنامه نویسی بپردازد. وی در این ایام با مشکلات مالی دائمی روبروست.
 +*1859 . نقد اقتصادی سیاسی ، که در برلن منتشر می شود.
 +*1860 آقای فگت
 +*1861 . مسافرت به ((هلند)) و آلمان . همکاری با روزنامهDie presse در وین
 +*1862 . قطع رابطه بالاسال . اجبار به قطع همکاری با نیویورک تریبون فقر و فاقه‌ی شدید.
 +*1864 .شرکت در تشکیل «اتحادیه‌ی بین المللی کارگران » ( بین الملل ) که وی اساسنامه و نطق افتتاحیه اش را می نویسد .
 +*1867.انتشار کتاب اول سرمایه درهامبورگ.
 +*1868 . توجه مارکس به کمون روستایی روس و تحقیق در باره‌ی روسیه
 +*1869. آغاز مبارزه بر ضد باکوتین درداخل «بین الملل » انگلیسی کمک مالی سالیانه ای برای مارکس تامین می کند
 +*1871- جنگ داخلی در ((فرانسه))
 +*1875. تقدیر برنامه‌ی گوتا ،انتشار ترجمه ی فرانسوی کتاب اول سرمایه توسط ژول روآ با همکاری خود مارکس .
 +*1880 .مارکس مواد برنامه‌ی حزب کارگری فرانسه رابه گسد دیکته می‌کند.
 +*1881. مرگ ینی مارکس ( همسر مارکس ) .مکاتبه با ورازا سولیچ
 +*1882 . مسافرت به فرانسه وسوئیس ، اقامت در ((الجزیره))
 +*1883 چهارده مارس .مرگ ((کارل مارکس))
 +*1885 . انتشاز کتاب دوم سرمایه توسط انگلس
 +*1894 . انتشار کتاب سوم سرمایه توسط انگلس
 +-====اندیشه و نظریات کلی مارکس:====-
 +*کارل مارکس یک نظریه‌پرداز و سازمانده سوسیالیست، شخصیتی بزرگ در تاریخ اندیشه فلسفی و اقتصادی و یک پیامبر بزرگ اجتماعی بود. اما در اینجا او تنها به عنوان یک نظریه‌پرداز اجتماعی موردنظر ماست.
 +**((آیین فراگیر مارکس))
 +**((نظریه طبقاتی))
 +**((از خود بیگانگی))
 +**((جامعه شناسی معرفت مارکس))
 +**((پویایی دگرگونی اجتماعی))
 *((در مورد کارل مارکس بیشتر بدانیم)) *((در مورد کارل مارکس بیشتر بدانیم))
-*((مابع فارسی و خای موجود درمورد کارل مارکس)) +-====زمینه فکری پیدایش تفکرات کارل مارکس:====-
*((فکر پیشرفت))
*((مهوم از خود بیگانگی))
*((مفهوم جام
عیت)) />*((مفهوم کمال پذیری))
*((معاصرانش))

-====زمینه اجتماعی پیدایش تفکرات کارل مارک
س:====-
*((زم
ینه خانوادگی)) />*((مخاان))
*((انزوا
ی مارکس))

*((===منابع
موجود درمورد کارل مارکس===))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 دی 1383 [12:48 ]   9   حبیب خناری نژاد      جاری 
 سه شنبه 22 دی 1383 [12:44 ]   8   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [06:45 ]   7   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [06:42 ]   6   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [04:59 ]   5   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [04:57 ]   4   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [14:33 ]   3   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [09:56 ]   2   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [14:03 ]   1   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..