منو
 کاربر Online
536 کاربر online
تاریخچه ی: کارشناس حفاظت نباتات

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-27Lines: 1-27
 V{maketoc} V{maketoc}
 !معرفی !معرفی
 متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیتهای مربوط به حفظ نباتات از قبیل تشخیص ((آفت|آفات)) و امراض و ((انگل)) های نباتی و دفع یا درمان آنها و پیش بینی و تجهیز سموم مناسب جهت جلوگیری از بروز آفات احتمالی و یا اجرای مقررات ((قرنطینه)) داخلی و خارجی می باشند. متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیتهای مربوط به حفظ نباتات از قبیل تشخیص ((آفت|آفات)) و امراض و ((انگل)) های نباتی و دفع یا درمان آنها و پیش بینی و تجهیز سموم مناسب جهت جلوگیری از بروز آفات احتمالی و یا اجرای مقررات ((قرنطینه)) داخلی و خارجی می باشند.
-!!نمونه وظایف 
 +!!نمونه وظایف
 *بازرسی مستمر از مزارع و باغات حوزه محوله و کسب اطلاع از بروز یا شیوع آفات و انگل ها و امراض نباتی و تهیه گزارش لازم. *بازرسی مستمر از مزارع و باغات حوزه محوله و کسب اطلاع از بروز یا شیوع آفات و انگل ها و امراض نباتی و تهیه گزارش لازم.
 *جمع آوری اطلاعات مربوط به آفات، انگل ها یا امراض نباتی و انجام بررسی های مقدماتی و تهیه گزارش بمنظور تدوین دستورالعمل های فنی و اجرای برنامه های مبارزه با آفات و انگل ها و امراض نباتی و همچنین اجرای مقررات قرنطبنه داخلی و خارجی بمنظور جلوگیری از حمل و نقل محصولات کشاورزی آلوده و مریض به سایر نقاط مشور و بالعکس. *جمع آوری اطلاعات مربوط به آفات، انگل ها یا امراض نباتی و انجام بررسی های مقدماتی و تهیه گزارش بمنظور تدوین دستورالعمل های فنی و اجرای برنامه های مبارزه با آفات و انگل ها و امراض نباتی و همچنین اجرای مقررات قرنطبنه داخلی و خارجی بمنظور جلوگیری از حمل و نقل محصولات کشاورزی آلوده و مریض به سایر نقاط مشور و بالعکس.
 *تهیه دستورالعمل جهت راهنمایی دسته های ((سمپاش)) آفات و تقسیم کار و وسایل لازم بین آنان. *تهیه دستورالعمل جهت راهنمایی دسته های ((سمپاش)) آفات و تقسیم کار و وسایل لازم بین آنان.
 *تعیین حدود مناطق آلوده به آفت و محل مبارزه و مشخص کردن مناطق آلوده و بررسی و تهیه گزارش از اقدامات انجام شده و تشخیص میزان خسارت وارده. *تعیین حدود مناطق آلوده به آفت و محل مبارزه و مشخص کردن مناطق آلوده و بررسی و تهیه گزارش از اقدامات انجام شده و تشخیص میزان خسارت وارده.
 *تاسیس ایستگاههای مراقبت و مبارزه با آفات و انگلها و امراض نباتی در مناطق آلوده و تهیه برنامه های لازم. *تاسیس ایستگاههای مراقبت و مبارزه با آفات و انگلها و امراض نباتی در مناطق آلوده و تهیه برنامه های لازم.
 *ایجاد پستهای قرنطبنه و صدور پروانه ورود برای محصولات کشاورزی با رعایت مقررات قرنطینه خارجی و نیز نظارت بر امر ترخیص محصولاتی که از خارج کشور وارد می شوند. *ایجاد پستهای قرنطبنه و صدور پروانه ورود برای محصولات کشاورزی با رعایت مقررات قرنطینه خارجی و نیز نظارت بر امر ترخیص محصولاتی که از خارج کشور وارد می شوند.
-!بازار کار 
 +!بازار کار
 متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در: متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:
 *وزارت جهاد کشاورزی *وزارت جهاد کشاورزی
 *سازمان حفظ ((نباتات)) *سازمان حفظ ((نباتات))
 اشتغال یابند.  اشتغال یابند.
-!شرایط احراز 
 +!شرایط احراز
 *دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های گیاه پزشکی، علوم گیاهی، ((زراعت)) و اصلاح نباتات، باغبانی و یا یکی از رشته های آبیاری، مهندسی فضای سبز، زیست شناسی با گرایش ((ژنتیک)) گیاهی و طی دوره آموزشی مربوط. *دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های گیاه پزشکی، علوم گیاهی، ((زراعت)) و اصلاح نباتات، باغبانی و یا یکی از رشته های آبیاری، مهندسی فضای سبز، زیست شناسی با گرایش ((ژنتیک)) گیاهی و طی دوره آموزشی مربوط.
 *گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی تکنولوژی و تولیدات گیاهی، علوم گیاهی، زراعت، گیاه پزشکی و یا یکی از رشته های ((تکنولوژی)) ((جنگلداری))، تکنولوژی محیط زیست، باغبانی، امور زراعی و طی دوره آموزشی مربوط و کسب تجارب لازم.  *گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی تکنولوژی و تولیدات گیاهی، علوم گیاهی، زراعت، گیاه پزشکی و یا یکی از رشته های ((تکنولوژی)) ((جنگلداری))، تکنولوژی محیط زیست، باغبانی، امور زراعی و طی دوره آموزشی مربوط و کسب تجارب لازم.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 13 اسفند 1384 [05:07 ]   2   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 01 اسفند 1384 [08:16 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..