منو
 کاربر Online
342 کاربر online
تاریخچه ی: کاربر:جعفر صالحی

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-61Lines: 1-67
 جعفر صالحی جعفر صالحی
 شرکت بهینه پردازی  شرکت بهینه پردازی
-تلفن: 8752323 +تلفن: 88752323
 salehi at gmail dot com salehi at gmail dot com
 +[http://www.mehregan.net |www.mehregan.net]
 +((دانشنامه رشد))
 Displays a SWF on the daneshnameh page: Displays a SWF on the daneshnameh page:
-{FLASH(movie=http://offline.roshd.ir/Offline%20Web/~roshd_link_m.swf,width=>760,height=>60,quality=>high)}{FLASH} +{FLASH(movie=http://offline.roshd.ir/Offline%20Web/~roshd_link_m.swf,width=>760,height=>60,quality=>high)}{FLASH}
-{COUNTDOWN(enddate=>March 19 2005,locatetime=>on)} test {COUNTDOWN} +{COUNTDOWN(enddate=>March 19 2005,locatetime=>on)} test {COUNTDOWN}
 عناوین تمامی صفحات این دانشنامه را جستجو کن: عناوین تمامی صفحات این دانشنامه را جستجو کن:
-{TITLESEARCH(search=>ایران,info=>hits|user,exclude=>HomePage|SandBox,noheader=>0)}{TITLESEARCH} +{TITLESEARCH(search=>ایران,info=>hits|user,exclude=>HomePage|SandBox,noheader=>0)}{TITLESEARCH}
 نمایش تعداد کاربران عضو شده: نمایش تعداد کاربران عضو شده:
 {USERCOUNT()}{USERCOUNT} {USERCOUNT()}{USERCOUNT}
 طبقه بندی: طبقه بندی:
 {CATEGORY()}{CATEGORY} {CATEGORY()}{CATEGORY}
 نمایش متن در یک جعبه: نمایش متن در یک جعبه:
-{BOX(title=>Title, bg=>color, width=>num[%], align=>left|right|center)} +{BOX(title=>Title, bg=>color, width=>num[%], align=>left|right|center)}
 توضیحاتی در خصوص دانشنامه توضیحاتی در خصوص دانشنامه
 {BOX} {BOX}
 Displays browser client info: Displays browser client info:
-{AGENTINFO(info=>BROWSER)}{AGENTINFO} +{AGENTINFO(info=>BROWSER)}{AGENTINFO}
 تمام صفحاتی را که به صفحات خاصی پیوند میشوند فهرست کن: تمام صفحاتی را که به صفحات خاصی پیوند میشوند فهرست کن:
-{BACKLINKS(info=>user,exclude=>HomePage|SandBox,include_self=>1,noheader=>0,page=> فلسفه)}{BACKLINKS} +{BACKLINKS(info=>user,exclude=>HomePage|SandBox,include_self=>1,noheader=>0,page=> فلسفه)}{BACKLINKS}
 نمایش قسمت کوچکی از کد: نمایش قسمت کوچکی از کد:
-{CODE(ln=>1,colors=>php)} +{CODE(ln=>1,colors=>php)}
 رمز رمز
 تست تست
 تست تست
 تست تست
 {CODE}  {CODE}
 {draw name=foo} {draw name=foo}
 {rss id=1 max=30} {rss id=1 max=30}
 Provides a list of plugins on this daneshnameh.: Provides a list of plugins on this daneshnameh.:
-{PLUGINMANAGER(info=>version|description|arguments)}{PLUGINMANAGER} +{PLUGINMANAGER(info=>version|description|arguments)}{PLUGINMANAGER}
 یک فهرست تعریف ایجاد میکند: یک فهرست تعریف ایجاد میکند:
 {DL()} {DL()}
 عبارت:تعریف1 عبارت:تعریف1
 تعریف2 تعریف2
 عبارت:تعریف عبارت:تعریف
 :تعریف :تعریف
 عبارت:تعریف عبارت:تعریف
 عبارت:تعریف عبارت:تعریف
 {DL} - در هر سطر یک تعریف {DL} - در هر سطر یک تعریف
 ((دستورات دانشنامه)) ((دستورات دانشنامه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 25 دی 1385 [23:35 ]   8   جعفر صالحی      جاری 
 دوشنبه 25 دی 1385 [23:27 ]   7   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 جمعه 23 بهمن 1383 [21:57 ]   6   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [15:26 ]   5   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [14:21 ]   4   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [13:01 ]   3   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [12:56 ]   2   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 خرداد 1383 [12:55 ]   1   جعفر صالحی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..