منو
 صفحه های تصادفی
علت وقوع جنگ بدر
بشارت و پیامبران
قطرپایین رو در عکاسی
انتقام فاطمه علیهاسلام از قاتلین کربلا
محبت پیامبر اکرم به حسنین علیهم السلام
غلتک
فتوحات شاه اسماعیل یکم صفوی
انسان و جهان
ویژگی های دوره ملوک الطوایف اول در اندلس
غبار بین ستاره‌ای
 کاربر Online
738 کاربر online
تاریخچه ی: کاربرد پزشکی لیزر

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-52Lines: 1-137
-!دید کلی
امروه ه طو نی ((لیزر)) و ما کاربد را ان. ر ام نی ستفده از لیزر مات آن بطور اگیزی ازایش ه ات. ه کس خای اته باشد که آ را مزا ان سراغ لی می‌رد. ناراین برسی لمی این مضوع مفی و لا به ظر می ید. البته ((نور)) یف آن می‌تاند ارا فی ر رای ن و پوست اید کن. ارا ((نو می|نور نف)) ق یین کننه و مفیدی ر یه و ((مالیسم سلولی)) ایا میکن. ایگونه ات سلامت ب و فی نور زنهای ک ی برای انسان د یای روش ود ات.
+{DYNAMICMENU()}
__وژه‌نمه__ />*((وژگان پیک)) />*((اژگا یزیک لیزر)) />__مال مرتب__ />*((ال کار یر))
*((
انع لیر)) />*((ا نور لی))
*((
فییک لیزر)) />*((لیزر)) />*((موی))
*((
اهیت نور همد یزر)) />__کتابای م__ />*((کتاهی اتیک)) />*((کاهای فیزیک یزر))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|
انجمن فیزیک]__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|سو
الت نا د را این مطرح کید.] />__ایهای متب__
*
سایهای اخلی />**[http://psi.ir/html/general/index_f.html|انجم فییک ایا] />**[http://www.hupaa.com|شبکه ییک هو] />**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ماصدرا] />**[http://www.hessaby.com|سای دکتر حسای] />**[http://www.laserdarmani.com|ایا یر رمانی یان] />**[http://www.parto-laser.com/indexp.htm|مرکز فوق تخصصی پوست و لی] />**[http://www.eyeny.com/LASIK/index.shtml|مرک الا بینیی لیزر] />*یتی رجی
**[http://www.physics.mq.edu.au/~drice/quoptics.html|ل
ینک ایتهایی ر طه ا تیک و اپتیک کانتومی]
**[http://www.csir.co.za/plsql/ptl0002/PTL0002_PGE005_DIVISIONS?DIVISION_NO=7142479|مر
ک ملی یزر csir]
**[http://www.weldingdesign.com/323/WorkZones/Laserequipment/269-2|
هیات لازم بی انواع یر و یهای ختف] />**[http://www.mwklasers.com/index.htm|بترین مجع برای انواع لی] />**[http://ozoptics.com|تاهی نوی]
**[http://www.creol.ucf.edu|مدرسه
اپیک و ویک creol]
__گ
الی تصویر__
*[http://217
.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
-بر اساس شواهد و مدارک موجود یونانیها و رومیها هر دو از اثرات مفید و درمانی نور بطور تجربی اطلاع داشته و از آن در درمانهای مختلف بهره می‌جستند. در اوایل سال 1903 دانشمندان ((اثرات درمانی نور)) را در شکلی علمی مطرح نمودند و در همین سالها یک فیزیکدان بنام Nife finsen Ryberg به خاطر کشفها و تحقیقاتش روی قابلیتهای درمانی اشعه‌های ناشی از طیفهای مختلف نور موفق به دریافت ((جایزه نوبل)) گردید. او دستگاهی را اختراع کرد که طول موجهای مختلف ((نور خورشید)) را مجزا نموده و آنها را در مسیرهای معین هدایت می‌نمود. 
-!کاشف واقعی لیزر کیست؟ 
-انیشتین نخستین دانشمندی بود که مقوله لیزر را در قالبی علمی مطرح کرد و در سالهای بعد از آن آمریکاییها و روسها در طول ((جنگ سرد)) تحقیقات و پژوهشهای متعددی در مورد چگونگی بکارگیری ((لیزر در صنایع نظامی|لیزر در صنایع جنگی)) انجام دادند. نخستین ((لیزر طبی)) به نام Robust که در قالب یک ماشین ثابت با حجمی سنگین و در اندازه‌ای بزرگ طراحی شده بود در درمانهای جراحی مورد استفاده قرار گرفت. 
-پس از آن جهان طب شاهد تکامل سریع و غیر منتظره در تولید انواع لیزر طبی و ارائه شدن نسلهای مختلف لیزر به جامعه پزشکی بوده به رغم اشکال متنوع و چند کاره بودن دستگاه لیزر در حوزه‌های مختلف پزشکی یک اصل اساسی از ابتدا تا کنون هرگز تغییر نکرده و آن ((بکارگیری بهینه از انرژی لیزر|به کارگیری بهینه از انرژی حاصل از لیزر)) در حوزه‌های مختلف علمی ، ((پزشکی)) ، ((جراحی)) و ((جراحی پوست|زیباسازی پوست)) می‌باشد. +body=

|~|
{DYNAMICMENU}
!دید کلی
امروزه بطور نسبی همه ((لیزر)) و موارد کاربرد آن را می‌دانند. در تمام دنیا استفاده از لیزر و مشتقات آن بطور شگفت انگیزی افزایش داشته است. هر کس خالی داشته باشد که آن را مزاحم بداند به سراغ لیزر می‌رود. بنابراین بررسی علمی این موضوع مفید و لازم به نظر می‌آید. البته ((نور)) و طیف آن می‌تواند اثرات مفید و مضر برای بدن و پوست ایجاد کند. اثرات نور بنفش نقش تعیین کننده و مفیدی بر تغذیه و متابولیسم سلولی ایفا می‌کند. اینگونه اثرات سلامت بخش و مفید نور از زمانهای کهن نیز برای انسان تا حدود زیادی روشن بوده است.
{img src=img/daneshnameh_up/9/99/lasermov.gif}
بر اساس شواهد و مدارک موجود یونانیها و رومیها هر دو از اثرات مفید و درمانی نور بطور تجربی اطلاع داشته و از آن در درمانهای مختلف بهره می‌جستند. در اوایل سال 1903 دانشمندان ((اثرات درمانی نور)) را در شکلی علمی مطرح نمودند و در همین سالها یک فیزیکدان بنام Nife finsen Ryberg بخاطر کشفها و تحقیقاتش روی قابلیتهای درمانی اشعه‌های ناشی از طیفهای مختلف نور موفق به دریافت جایزه نوبل گردید. او دستگاهی را اختراع کرد که طول موجهای مختلف ((تشعشعات خورشیدی|نور خورشید)) را مجزا نموده و آنها را در مسیرهای معین هدایت می‌نمود.
!کاشف واقعی لیزر کیست؟
انیشتین نخستین دانشمندی بود که مقوله لیزر را در قالبی علمی مطرح کرد و در سالهای بعد از آن آمریکاییها و روسها در طول ((جنگ سرد)) تحقیقات و پژوهشهای متعددی در مورد چگونگی بکارگیری ((لیزر در صنایع نظامی|لیزر در صنایع جنگی)) انجام دادند. نخستین لیزر طبی به نام Robust که در قالب یک ماشین ثابت با حجمی سنگین و در اندازه‌ای بزرگ طراحی شده بود در درمانهای جراحی مورد استفاده قرار گرفت.
{picture=laser02.jpg}
پس از آن جهان طب شاهد تکامل سریع و غیر منتظره در تولید انواع لیزر طبی و ارائه شدن نسلهای مختلف لیزر به جامعه پزشکی بوده به رغم اشکال متنوع و چند کاره بودن دستگاه لیزر در حوزه‌های مختلف پزشکی یک اصل اساسی از ابتدا تا کنون هرگز تغییر نکرده و آن بکار گیری بهینه از انرژی حاصل از لیزر در حوزه‌های مختلف علمی ، پزشکی ، جراحی و زیباسازی پوست می‌باشد.
 !اثرات لیزر روی بدن !اثرات لیزر روی بدن
-*__تحریک سلولی:__
لیزر باعث تشدید رشد و ترمیم مجدد ((سلول)) در ((پوست)) ، اتصالات ، ((مفصل|مفاصل)) ، بافتها و...می‌گردد.


*__افزایش فعالیت بافتها:__
تولید سلولهای زایا افزایش تولید ((آنزیم|آنزیمها)) و ((پروستا گلاندین|پروستا گلاندینها)) و... را باعث می‌شود.


*__ترمیم و تشدید فعالیت DNA :__
لیزر در RNA ((بافت کلاژن)) تغییراتی را ایجاد می‌نماید.


*((آثار ضد التهابی لیزر))


*__کاهش ((بافت فیبروز)):__
درمان زخمها توسط لیزر امکان پذیر می‌باشد.


*((آثار استریلیزاسیون)) و ((آثار میکروب کشی لیزر|میکروب کشی))


*اثرات ضد ویروسی


*تحریک فعالیتهای ((بافت عصبی))


*__افزایش قدرت دفاعی بدن:__
تولید ((اینترفرون)) (مولکول واسطه در سیستم ایمنی)را باعث می‌شود.

*تقویت نمودن ((رشد مو با لیزر|رشد مجدد موها))

+*__~~green:تحریک سلولی~~:__ لیزر باعث تشدید رشد و ترمیم مجدد سلول در پوست ، اتصالات ، مفاصل ، بافتها و ... می‌گردد.


*__~~green:افزایش فعالیت بافتها~~:__ تولید سلولهای زایا افزایش تولید آنزیمها و پروستا گلاندینها و ... را باعث می‌شود.


*__~~green:ترمیم و تشدید فعالیت DNA ~~:__ لیزر در RNA بافت کلاژن تغییراتی را ایجاد می‌نماید.


!!آثار ضد التهابی لیزر
*__~~green:کاهش بافت فیبروز~~:__ درمان زخمها توسط لیزر امکان پذیر می‌باشد.
*آثار استریلیزاسیون و میکروب کشی
*اثرات ضد ویروسی
*تحریک فعالیتهای بافت عصبی


*__~~green:افزایش قدرت دفاعی بدن~~:__ تولید اینترفرون (مولکول واسطه در سیستم ایمنی) را باعث می‌شود.
*تقویت نمودن ((رشد مو با لیزر|رشد مجدد موها))
 *کاهش دادن رشد موها و ((موبر لیزری|محو موهای ناخواسته))

 *کاهش دادن رشد موها و ((موبر لیزری|محو موهای ناخواسته))

-*__ایجاد ((واسکولاریزاسیون)):__
شکل گیری عروق جدید خونی که باعث ((لیزر در خونگیری بافتها|خونگیری بهتر بافتها)) می‌گردد را باعث شده که این خاصیت لیزر عامل اساسی در ((جوان کردن پوست با لیزر|جوان شدن مجدد پوست می‌باشد.


*««افزایش تراکم بافتی با لیزر))
+*__~~green:ایجاد واسکولاریزاسیون~~:__ شکل گیری عروق جدید خونی که باعث ((لیزر در خونگیری بافتها|خونگیری بهتر بافتها)) می‌گردد را باعث شده که این خاصیت لیزر عامل اساسی در جوان شدن مجدد پوست می‌باشد.


*افزایش تراکم بافتی با لیزر
{picture=laser01.jpg}
 !استفاده از لیزر در درمان بیماریها !استفاده از لیزر در درمان بیماریها
-*__((کاربرد در درماتولوزی)):__
((لیزر در درمان سوختگی|درمان سوختگیها)) و زخمهای مقاوم به درمان درمان ((آکنه)) ، ((اگزما)) ، ((پسوریاسیس)) ، ضایعات و اقدامات پیشگیرانه مثل جلوگیری از پیر شدن پوست توسط لیزر امکان پذیر شده است.


*__بیماریهای عضلانی-اسکلتی و ((ارتوپدی)):__
در
((درمان کشیدکیها با لیزر|درمان کشیدگیهای تاندونی آرتریت روماتوئید)) ، رفع اختلالات موجود در اتصالات عضلانی کمر دردها و کشیدگیها بکار می‌رود.


*__((بیماریهای دهان و دندان)):__
((لیزر در دندانپزشکی|درمان پوسیدگیهای دندانی)) پریودنتیتها بیماریهای مخاط دهان اختلالات جویدن و... توسط لیزر صورت می‌پذیرد.


*__در حوزه عصبی:__((درمان سردرد با لیزر|درمان سردردها)) و ((درمان میگرن با لیزر|میگرن)) توسط لیزر امکان پذیر می‌باشد.


*__بیماریهای عروقی:__درمان ((واریسهای وریدی)) ضایعات عروقی حاصله از بدو تولد و...
+*__~~green:کاربرد در درماتولوزی~~:__ ((لیزر در درمان سوختگی|درمان سوختگیها)) و زخمهای مقاوم به درمان آکنه ، اگزما ، پسوریاسیس ، ضایعات و اقدامات پیشگیرانه مثل جلوگیری از پیر شدن پوست توسط لیزر امکان پذیر شده است.


*__~~green:بیماریهای عضلانی - اسکلتی و ارتوپدی~~:__ در درمان کشیدگیهای تاندونی آرتریت روماتوئید ، رفع اختلالات موجود در اتصالات عضلانی کمر دردها و کشیدگیها بکار می‌رود.


*__~~green:بیماریهای دهان و دندان~~:__ ((لیزر در دندانپزشکی|درمان پوسیدگیهای دندانی)) پریودنتیتها بیماریهای مخاط دهان اختلالات جویدن و ... توسط لیزر صورت می‌پذیرد.


*__~~green:در حوزه عصبی~~:__((درمان سردرد با لیزر|درمان سردردها)) و ((درمان میگرن با لیزر|میگرن)) توسط لیزر امکان پذیر می‌باشد.


*__~~green:بیماریهای عروقی~~:__درمان واریسهای وریدی ضایعات عروقی حاصله از بدو تولد و ... .
 !موارد منع استفاده از لیزر در پزشکی !موارد منع استفاده از لیزر در پزشکی
-*تقریبا هیچ موردی در منع استفاده از لیزر وجود نداشته و فقط به هنگام ((حاملگی)) به علت عدم وجود اطلاعات کافی بهتر است این وسیله با احتیاط استفاده شود.


*در مورد انواع مختلف ((پوست)) و یا داروهایی که فرد مورد استفاده قرار می‌دهد باید لیزر را با احتیاط بیشتری بکار برد. برای مثال استفاده از ((هپارین)) و ((وارفارین)) (داروهایی که معمولا برای رقیق کردن خون بکار می روند) منعی در استفاده از لیزر ندارند.


*پس از کشف ((پنی سیلین)) کشف ((لیزر)) و شناخت قابلیتهای آن در طب بزرگترین انقلاب می‌تواند باشد.
+*تقریبا هیچ موردی در منع استفاده از لیزر وجود نداشته و فقط به هنگام حاملگی به علت عدم وجود اطلاعات کافی بهتر است این وسیله با احتیاط استفاده شود.


*در مورد انواع مختلف پوست و یا داروهایی که فرد مورد استفاده قرار می‌دهد باید لیزر را با احتیاط بیشتری بکار برد. برای مثال استفاده از هپارین و وارفارین (داروهایی که معمولا برای رقیق کردن خون بکار میروند) منعی در استفاده از لیزر ندارند.


*پس از کشف ((پنی سیلین)) کشف لیزر و شناخت قابلیتهای آن در طب بزرگترین انقلاب می‌تواند باشد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آثار میکروب کشی لیزر)) *((آثار میکروب کشی لیزر))
-*((بکارگیری بهینه از انرژی لیزر)) +*((بکارگیری بهینه انرژی لیزر))
 *((افزایش تراکم بافتی با لیزر)) *((افزایش تراکم بافتی با لیزر))
 +*((انواع لیزر))
 +*((ایمنی لیزری))
 +*((تمام نگاری))
 +*((خواص نور لیزر))
 *((جراحی پوست با لیزر)) *((جراحی پوست با لیزر))
 *((جوان کردن پوست با لیزر)) *((جوان کردن پوست با لیزر))
 *((درمان سردرد با لیزر)) *((درمان سردرد با لیزر))
 *((درمان کشیدکیها با لیزر)) *((درمان کشیدکیها با لیزر))
 *((درمان میگرن با لیزر)) *((درمان میگرن با لیزر))
 *((رشد مو با لیزر)) *((رشد مو با لیزر))
-*((کار نی لیزر))
*((کابر ای لیزر))
*((کرد لیزر در جرای))
+*((سلاهی لیزری))
*((
یف نی رمی با لیزر))
*((فاله یاب لیزری))
*((فی
یک یر))
*((پید
ایش یزر)) />*((لیزر))
*((لیزر الکرون اد)) />*((لیزر دی اکید کربن))
 *((لیزر در تقویت خونگیری بافتها)) *((لیزر در تقویت خونگیری بافتها))
 *((لیزر در درمان سوختگی)) *((لیزر در درمان سوختگی))
 *((لیزر در دندانپزشکی)) *((لیزر در دندانپزشکی))
-*((لیزر در نای نامی)) +*((لیزر یمیایی))
*((لیزر
از دی اکسید کربن)) />*((لیر نیم رسانا))
*((ل
یر هلیوم - نون))
*((لیزر یاقوت))
*((لیزرهای حالت ج
امد))
*((لیزرهای دیودی))
*((لیزرهای گاز
ی))
 *((موبر لیزری)) *((موبر لیزری))
-*((لیزر بی))
+*((همدوسی))
*((ماهیت نور همدوس
لیزر)) />*((کربرد پزشکی لیزر))
*((کاربرد لیزر در اندازه گیری و بازرسی))
*((کاربرد لیزر در هولوگرافی))
*((کاربرد لیزر در مصارف نظامی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 17 تیر 1385 [07:48 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [15:37 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [12:10 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [11:56 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [09:54 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [14:56 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [14:56 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [16:07 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..