منو
 کاربر Online
875 کاربر online
Lines: 1-24Lines: 1-100
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان اپتیک))
 +*((واژگان فیزیک لیزر))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((ایمنی لیزری))
 +*((تمام نگاری))
 +*((سلاحهای لیزری))
 +*((طیف سنجی جرمی با لیزر))
 +*((فاصله یاب لیزری))
 +*((فیزیک لیزر))
 +*((لیزر))
 +*((همدوسی))
 +*((ماهیت نور همدوس لیزر))
 +*((کاربرد پزشکی لیزر))
 +*((کاربرد لیزر در اندازه گیری و بازرسی))
 +*((کاربرد لیزر در هولوگرافی))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای اپتیک))
 +*((کتابهای فیزیک لیزر))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|انجمن فیزیک]__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://psi.ir/html/general/index_f.html|انجمن فیزیک ایران]
 +**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
 +**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
 +**[http://www.hessaby.com|سایت دکتر حسابی]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.physics.mq.edu.au/~drice/quoptics.html|لینک سایتهایی در رابطه با اپتیک و اپتیک کوانتومی]
 +**[http://www.csir.co.za/plsql/ptl0002/PTL0002_PGE005_DIVISIONS?DIVISION_NO=7142479|مرکز ملی لیزر csir]
 +**[http://optics.org|اپتیک]
 +**[http://www.mwklasers.com/index.htm|بهترین مرجع برای انواع لیزر]
 +**[http://www.smartart-sy.com|هولوگرافی تکنولوژی برتر]
 +**[http://ozoptics.com|دستگاههای نوری]
 +**[http://www.creol.ucf.edu|مدرسه اپتیک و فتونیک creol]
 +**[http://www.docteroptics.com|سیستمها و مؤلفه‌های اپتیکی]
 +**[http://www.weidemyr.com/com/optics.shtml|اپتیک]
 +**[http://www.opticsplanet.com|لوازم اپتیک فضایی]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 کاربرد ((لیزر)) در مصارف نظامی  کاربرد ((لیزر)) در مصارف نظامی
 کاربردهای نظامی لیزر همیشه عمده ترین کاربردهای آن بوده است . فعلا مهمتریم کاربردهای نظامی لیزر عبارت اند از: کاربردهای نظامی لیزر همیشه عمده ترین کاربردهای آن بوده است . فعلا مهمتریم کاربردهای نظامی لیزر عبارت اند از:
 :الف) فاصله یا بهای لیزری  :الف) فاصله یا بهای لیزری
 :ب) علامت گذارهای لیزری  :ب) علامت گذارهای لیزری
 :ج) سلاح های هدایت انرژی :ج) سلاح های هدایت انرژی
 ((فاصله یاب)) لیزری مبتنی بر همان اصولی است که در ((رادار))های معمولی از آن ها استفاده می شود. یک تپ کوتاه لیزری ( معمولا با زمان 10 تا 20 نانوثانیه) به سمت هدف نشانه گیری می شود و تپ پراکنده برگشتی بوسیله یک دریافت کننده مناسب نوری که شامل آشکارساز نوری است ثبت می شود. فاصله مورد نظر با اندازه گیری زمان پرواز این تپ لیزری به دست می اید. مزایای اصلی فاصله یاب لیزری را می توان به صورت زیر خلاصه کرد : ((فاصله یاب)) لیزری مبتنی بر همان اصولی است که در ((رادار))های معمولی از آن ها استفاده می شود. یک تپ کوتاه لیزری ( معمولا با زمان 10 تا 20 نانوثانیه) به سمت هدف نشانه گیری می شود و تپ پراکنده برگشتی بوسیله یک دریافت کننده مناسب نوری که شامل آشکارساز نوری است ثبت می شود. فاصله مورد نظر با اندازه گیری زمان پرواز این تپ لیزری به دست می اید. مزایای اصلی فاصله یاب لیزری را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :
 :الف) ((وزن)) - قیمت و پیچیدگی آن به مراتب کمتر از رادارهای معمولی است. :الف) ((وزن)) - قیمت و پیچیدگی آن به مراتب کمتر از رادارهای معمولی است.
 :ب) توانایی اندازه گیری فاصله حتی برای هنگامی که هدف در حال پرواز در ارتفاع بسیار کمی از سطح زمین و یا دریا باشد. :ب) توانایی اندازه گیری فاصله حتی برای هنگامی که هدف در حال پرواز در ارتفاع بسیار کمی از سطح زمین و یا دریا باشد.
 اشکال عمده این نوع ((رادار)) در این است که باریکه لیزر در شرایط نامناسب رویت به شدت در جو تضعیف می شود. فعلا چند نوع از فاصله یابهای لیزری با بردهای تا حدود 15 کیلومتر مورد استفاده اند :  اشکال عمده این نوع ((رادار)) در این است که باریکه لیزر در شرایط نامناسب رویت به شدت در جو تضعیف می شود. فعلا چند نوع از فاصله یابهای لیزری با بردهای تا حدود 15 کیلومتر مورد استفاده اند :
 :الف) فاصله یاب های دستی برای استفاده سرباز پیاده ( یکی از آخرین مدل های آن در آمریکا ساخته شده که در جیب جا می گیرد و وزن آن با باتری حدود 500 گرم است. :الف) فاصله یاب های دستی برای استفاده سرباز پیاده ( یکی از آخرین مدل های آن در آمریکا ساخته شده که در جیب جا می گیرد و وزن آن با باتری حدود 500 گرم است.
 :ب) سیستم های فاصله یاب برای استفاده در ((تانک))ها  :ب) سیستم های فاصله یاب برای استفاده در ((تانک))ها
 :ج) سیستم های فاصله یاب مناسب برای دفاع ((ضد هوایی))  :ج) سیستم های فاصله یاب مناسب برای دفاع ((ضد هوایی))
 اولین لیزرهای که در فاصله یابی از آن ها استفاده شد لیزرهای یاقوتی با سوئیچ Q بودند. امروزه فاصله یابهای لیزری اغلب بر اساس لیزرهای نئودمیم با سوئیچ Q طراحی شده اند. گرچه لیزرهای CO2 نوع TEA در بعضی موارد ( مثل فاصله یاب ((تانک)) ها ) جایگزین جالبی برای لیزرهای نئودمیم است. اولین لیزرهای که در فاصله یابی از آن ها استفاده شد لیزرهای یاقوتی با سوئیچ Q بودند. امروزه فاصله یابهای لیزری اغلب بر اساس لیزرهای نئودمیم با سوئیچ Q طراحی شده اند. گرچه لیزرهای CO2 نوع TEA در بعضی موارد ( مثل فاصله یاب ((تانک)) ها ) جایگزین جالبی برای لیزرهای نئودمیم است.
 دومین کاربرد نظامی لیزر در علامت گذاری است. اساس کار علامت گذاری لیزری خیلی ساده است : لیزری که در یک مکان سوق الجیشی قرار گرفته است هدف را روشن می سازد به خاطر روشنایی شدید نور هنگامی که هدف به وسیله یک صافی نوری با نوار باریک مشاهده شود به صورت یک نقطه روشن به نظر خواهد رسید. سلاح که ممکن است ((بمب)) - ((موشک)) - و یا ((اسلحه)) منفجر شونده دیگری باشد بوسیله یک سیستم احساسگر مناسب مجهز شده است. در ساده ترین شکل این احساسگر می تواند یک عدسی باشد که تصویر هدف را به یک آشکارساز نوری ربع دایره ای که سیستم فرمان حرکت سلاح را کنترل می کند انتقال می دهد و بنابراین می تواند آن را به سمت هدف هدایت کند. به این ترتیب هدف گیری با دقت بسیار زیاد امکان پذیر است. ( دقت هدف گیری حدود 1 متر از یک فاصله 10 کیلومتری ممکن به نظر می رسد.) معمولا لیزر از نوع Nd: YAG است. در حالی که لیزرهای CO2 به خاطر پیچیدگی آشکارسازهای نوری ( که مستلزم استفاده در دماهای سرمازایی است) نامناسب اند. علامت گذاری ممکن است از هواپیما - هلیکوپتر و یا از زمین انجام شود. ( مثلا با استفاده از یک علامت گذار دستی ).  دومین کاربرد نظامی لیزر در علامت گذاری است. اساس کار علامت گذاری لیزری خیلی ساده است : لیزری که در یک مکان سوق الجیشی قرار گرفته است هدف را روشن می سازد به خاطر روشنایی شدید نور هنگامی که هدف به وسیله یک صافی نوری با نوار باریک مشاهده شود به صورت یک نقطه روشن به نظر خواهد رسید. سلاح که ممکن است ((بمب)) - ((موشک)) - و یا ((اسلحه)) منفجر شونده دیگری باشد بوسیله یک سیستم احساسگر مناسب مجهز شده است. در ساده ترین شکل این احساسگر می تواند یک عدسی باشد که تصویر هدف را به یک آشکارساز نوری ربع دایره ای که سیستم فرمان حرکت سلاح را کنترل می کند انتقال می دهد و بنابراین می تواند آن را به سمت هدف هدایت کند. به این ترتیب هدف گیری با دقت بسیار زیاد امکان پذیر است. ( دقت هدف گیری حدود 1 متر از یک فاصله 10 کیلومتری ممکن به نظر می رسد.) معمولا لیزر از نوع Nd: YAG است. در حالی که لیزرهای CO2 به خاطر پیچیدگی آشکارسازهای نوری ( که مستلزم استفاده در دماهای سرمازایی است) نامناسب اند. علامت گذاری ممکن است از هواپیما - هلیکوپتر و یا از زمین انجام شود. ( مثلا با استفاده از یک علامت گذار دستی ).
 اکنون کوشش قابل ملاحظه ای هم در آمریکا و هم در روسیه برای ساخت لیزرهایی که به عنوان سلاحههای هدایت انرژی به کار می روند اختصاص یافته است. در مورد سیستم های قوی لیزری مورد نظر با توان احتمالا در حدود مگا وات ( حداقل برای چند ده ثانیه ) یک سیستم نوری باریکه لیزر را به هدف ( ((هواپیما)) - ((ماهواره)) یا ((موشک)) ) هدایت می کند تا خسارت غیر قابل جبرانی به وسایل احساسگر آن وارد کند و یا اینکه چنان آسیبی به سطح آن وارد کند که نهایتا در اثر تنش های پروازی دچار صدمه شود سیستم های لیزر مستقر در زمین به خاطر اثر معروف به شکوفایی گرمایی که در جو اتفاق می افتد فعلا چندان عملی به نظر نمی رسند. جو زمین توسط باریکه لیزر گرم می شود و این باعث می شود که جو مانند یک عدسی منفی باریکه را واگرا سازد با قرار دادن لیزر در هواپیمای در حال پرواز در ارتفاع بالا و یا در یک ((سفینه فضایی)) می توان از این مساله اجتناب ورزید. اطلاعات موجود در این زمینه ها به علت سری بودن آن ها اغلب ناقص و پراکنده اند. اما به نظر می رسد که این سیستم ها کلا شامل باریکه هایی پیوسته با توان 5 تا 10 مگا وات (برای چند ثانیه ) با یک وسیله هدایت اپتیکی به قطر 5 تا 10 متر باشند مناسب ترین لیزرها برای اینگونه کاربرد ها احتمالا لیزرهای شیمیایی اند ( DF یا HF) . لیزرهای شیمیایی به ویژه برای سیستم های مستقر در ((فضا)) جالب اند زیرا توسط آن ها می توان انرژی لازم را به صورت ((انرژی)) ذخیره فشرده به شکل انرژی شیمیایی ترکیب های مناسب تامین کرد. اکنون کوشش قابل ملاحظه ای هم در آمریکا و هم در روسیه برای ساخت لیزرهایی که به عنوان سلاحههای هدایت انرژی به کار می روند اختصاص یافته است. در مورد سیستم های قوی لیزری مورد نظر با توان احتمالا در حدود مگا وات ( حداقل برای چند ده ثانیه ) یک سیستم نوری باریکه لیزر را به هدف ( ((هواپیما)) - ((ماهواره)) یا ((موشک)) ) هدایت می کند تا خسارت غیر قابل جبرانی به وسایل احساسگر آن وارد کند و یا اینکه چنان آسیبی به سطح آن وارد کند که نهایتا در اثر تنش های پروازی دچار صدمه شود سیستم های لیزر مستقر در زمین به خاطر اثر معروف به شکوفایی گرمایی که در جو اتفاق می افتد فعلا چندان عملی به نظر نمی رسند. جو زمین توسط باریکه لیزر گرم می شود و این باعث می شود که جو مانند یک عدسی منفی باریکه را واگرا سازد با قرار دادن لیزر در هواپیمای در حال پرواز در ارتفاع بالا و یا در یک ((سفینه فضایی)) می توان از این مساله اجتناب ورزید. اطلاعات موجود در این زمینه ها به علت سری بودن آن ها اغلب ناقص و پراکنده اند. اما به نظر می رسد که این سیستم ها کلا شامل باریکه هایی پیوسته با توان 5 تا 10 مگا وات (برای چند ثانیه ) با یک وسیله هدایت اپتیکی به قطر 5 تا 10 متر باشند مناسب ترین لیزرها برای اینگونه کاربرد ها احتمالا لیزرهای شیمیایی اند ( DF یا HF) . لیزرهای شیمیایی به ویژه برای سیستم های مستقر در ((فضا)) جالب اند زیرا توسط آن ها می توان انرژی لازم را به صورت ((انرژی)) ذخیره فشرده به شکل انرژی شیمیایی ترکیب های مناسب تامین کرد.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آرایشهای لیزری))
 +*((اصول کار لیزر))
 +*((انواع لیزر))
 +*((ایمنی لیزری))
 +*((تمام نگاری))
 +*((خواص نور لیزر))
 +*((سلاحهای لیزری))
 +*((طیف سنجی جرمی با لیزر))
 +*((فاصله یاب لیزری))
 +*((فیزیک لیزر))
 +*((پیدایش لیزر))
 +*((لیزر))
 +*((لیزر الکترون آزاد))
 +*((لیزر دی اکسید کربن))
 +*((لیزر شیمیایی))
 +*((لیزر گاز دی اکسید کربن))
 +*((لیزر نیم رسانا))
 +*((لیزر هلیوم - نئون))
 +*((لیزر یاقوت))
 +*((لیزرهای حالت جامد))
 +*((لیزرهای دیودی))
 +*((لیزرهای گازی))
 +*((میزر))
 +*((همدوسی))
 +*((ماهیت نور همدوس لیزر))
 +*((کاربرد پزشکی لیزر))
 +*((کاربرد لیزر در اندازه گیری و بازرسی))
 +*((کاربرد لیزر در هولوگرافی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 17 تیر 1385 [08:07 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 13 بهمن 1383 [05:04 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 خرداد 1383 [04:25 ]   1   خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..