منو
 صفحه های تصادفی
درس طراحی 2
توصیف مولکولهای 2 اتمی ناجور هسته بر اساس نظریه اوربیتال مولکولی
امام حسن عسگری و خبر غیبی از حال یاران
توزیع دوجمله‌ای
برادران و خواهران رضاعی پیامبر اکرم
استقراء
کاربرد هورمون جیبرلین در باغبانی
واژگان روان شناسی کودک
روش تحقیق علی- مقایسه‌ای
حج های امام سجاد علیه السلام
 کاربر Online
486 کاربر online
تاریخچه ی: کاربردهای قطبش

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-81Lines: 1-55
 V{maketoc} V{maketoc}
- __چند نمونه از کاربردهای قطبش:__

ما در طول زندگی در پیرامون خود با پدیده های زیادی روبروشده و می شویم که با ((قطبش)) در ارتباطند:
+ما در طول زندگی در پیرامون خود با پدیدههای زیادی روبرو شده و می شویم که با ((قطبش)) در ارتباطند:
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/e/e8//Rainbow.jpg} +{picture=Rainbow.jpg}
  
 
 
 
 
-
! ((رنگین کمان)):


اگر با یک ((|قطبشگر ها|قطبشگر)) به رنگین کمان نگاه کنیم، دیگر این طیف رنگی زیبا را نخواهیم دید. بسته به نوع قطبشگر منظره متفاوتی خواهیم دید.
در رنگین کمان ((نور سفید)) به رنگ های تشکیل دهنده اش تجزیه شده است، یعنی ((طول موج)) ها از هم جدا شده اند.حال اگر ما بعنوان مثال با یک فیلتر سبز رنگ به رنگین کمان نگاه کنیم، چون این ((فیلتر نوری)) فقط رنگ سبز را عبور می دهد و سایر رنگ ها را ((جذ ب)) می کند، لذا محل رنگین کمان به رنگ سبز دیده می شود و دیگر طیف رنگ ها را نخواهیم دید.


! قطبش در ستاره شناسی:

قطبش در ((ستاره شناسی)) کاربرد زیادی دارد و به ما کمک می کند تا اطلاعات بیشتری در خصوص ((امواج الکترومغناطیسی)) صادره از ((ستاره ها)) بدست آوریم.

+!رنگین کمان
اگر با یک ((قطبشگرها|قطبشگر)) به ((رنگین کمان)) نگاه کنیم، دیگر این طیف رنگی زیبا را نخواهیم دید. بسته به نوع قطبشگر منظره متفاوتی خواهیم دید. در رنگین کمان ((آزمایش تجزیه نور سفید|نور سفید به رنگهای تشکیل دهندهاش تجزیه شده)) است، یعنی ((طول موج|طول موجها)) از هم جدا شدهاند.حال اگر ما به عنوان مثال با یک فیلتر سبز رنگ به رنگین کمان نگاه کنیم، چون این ((فیلتر نوری)) فقط رنگ سبز را عبور میدهد و سایر رنگها را جذب میکند، لذا محل رنگین کمان به رنگ سبز دیده میشود و دیگر طیف رنگها را نخواهیم دید.
!قطبش در ستاره شناسی
قطبش در ((علم ستاره شناسی|ستاره شناسی)) کاربرد زیادی دارد و به ما کمک میکند تا اطلاعات بیشتری در خصوص ((امواج الکترومغناطیسی)) صادره از ((ستاره|ستاره‌ها)) بدست آوریم.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/4/40//Sahaby.jpg} +{picture=Sahaby.jpg}
  
 
 
 
 
->
>

بعنوان مثال ((|بی هابل|دوربین پیشرفته هابل)) با پیشرفته ترین ((فیلترهای پلاریزه))( قطبیده) تصاویر بدیعی از ((کیهان)) تهیه کرده است. />تصویر ی که در بالا ملاحظه می کنید ، تصویری از یک ((سحابی)) است که با کمک سه فیلتر قطبیده متفاوت ((نور)) رسیده از آن درسه زاویه خاص قطبیده شده و هر دسته با یکی از رنگهای آبی، قرمز و سبز نمایش داده شده است.
با بررسی ((قطبش)) نور این سحابی ، دانشمندان می توانند به اطلاعات وسیعی از خواص فیزیکی موادی که این پرتوها را ((بازتاب)) داده است، دست یابند.

! ((عینک های قطبی)):

از دیگر موارد مرتبط با قطبش، ((عینک های آفتابی)) قطبیده هستند که بیشتر در ماهیگیری، ورزشهای آبی، رانندگی و… مورد استفاده قرار می گیرند. این عینکها با عینکهای تیره معمولی فرق دارند. ((عینک ها))ی معمولی شدت هر نوری را کاهش می دهند ولی عینک های قطبیده، بطور انتخابی انعکاس های نور از سطح آب و … را حذف می کنند و نور مناسبی را به ((چشم)) می رسانند.این عینک ها فیلترهای قطبیده با قطبش عمودی دارند.
+


به عنوان مثال ((کپ هابل|دوربین پیشرفته هابل)) با پیشرفتهترین ((فیلترهای رنگی|فیلترهای پلاریزه)) (قطبیده) تصاویر بدیعی از ((کیهان)) تهیه کرده است. تصویری که در بالا ملاحظه میکنید، تصویری از یک ((سحابی)) است که با کمک سه فیلتر قطبیده متفاوت نور رسیده از آن در سه زاویه خاص قطبیده شده و هر دسته با یکی از رنگهای آبی ، قرمز و سبز نمایش داده شده است. با بررسی ((قطبش نور)) این سحابی ، دانشمندان میتوانند به اطلاعات وسیعی از خواص فیزیکی موادی که این پرتوها را بازتاب داده است، دست یابند.
!عینکهای قطبی
از دیگر موارد مرتبط با قطبش، ((عینکهای آفتابی)) قطبیده هستند که بیشتر در ماهیگیری ، ورزشهای آبی ، رانندگی و … مورد استفاده قرار میگیرند. این عینکها با عینکهای تیره معمولی فرق دارند. ((عینک|عینکهای معمولی)) شدت هر نوری را کاهش میدهند، ولی عینکهای قطبیده ، بطور انتخابی انعکاسهای نور از سطح آب و … را حذف میکنند و نور مناسبی را به چشم میرسانند.این عینکها فیلترهای قطبیده با قطبش عمودی دارند.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/c/c0//Eynac.1.jpg} +{picture=Eynac.1.jpg}
  
 
 
-
/>>
>
استفاده از این عینک ها به ماهیگیر کمک می کند تا ماهی ها و سنگ ها را در زیرسطح آب ببیند. در روشنایی زیاد، عینک این عمل را بوسیله کاهش اثر خیره کننده ((درخشندگی)) انجام میدهد. حتی بدون درخشندگی زیاد، این عینکها بطور انتخابی، انعکاس های دیگر از مناظر بالای آب ( ابرها و((آسمان))) را کاهش می دهند.

علت اینکه برخی از این عینک ها، خیلی تیره یا شبیه آینه بنظر می رسند ، این است که سطح شیشه آن را با یک لایه ازرنگ مخصوصی که نقش صافی را بازی می کند، می پوشانند و نور حین عبور از آن قطبیده می شود و در بازتاب از داخل عینک نمی تواند از صافی عبور کند و در نهایت نوری از پشت شیشه به چشم ما نمی خورد، بنابراین عینک را تیره می بینیم.

! قطبش در ((پلاریمتری)) :

قطبش در پلاریمتری برای مطالعه چرخش نور قطبیده بوسیله یک ماده، کاربرد دارد. پلاریمتر دستگاهی است که برای ((اندازه گیری غلظت محلول ها با نور قطبیده|اندازه گیری غلظت)) یا راست بری و چپ بری ((محلول ها)) بکار می رود. جهت چرخش و میزان آن در تجزیه های کمی و کیفی و تعیین ((ساختمان شیمیایی مواد)) مفید است.

! مباحث مرتبط با عنوان:
+استفاده از این عینکها به ماهیگیر کمک میکند تا ماهیها و سنگها را در زیر سطح آب ببیند. در روشنایی زیاد ، عینک این عمل را بوسیله کاهش اثر خیره کننده درخشندگی انجام مدهد. حتی بدون درخشندگی زیاد ، این عینکها بطور انتخابی ، انعکاسهای دیگر از مناظر بالای آب (((ابرها)) و ((رنگهای آسمان|آسمان))) را کاهش میدهند. علت اینکه برخی از این عینکها ، خیلی تیره یا شبیه آینه بنظر میرسند، این است که سطح شیشه آن را با یک لایه از رنگ مخصوصی که نقش صافی را بازی میکند، میپوشانند و نور حین عبور از آن قطبیده میشود و در بازتاب از داخل عینک نمیتواند از صافی عبور کند و در نهایت نوری از پشت شیشه به چشم ما نمیخورد، بنابراین عینک را تیره میبینیم.
!قطبش در پلاریمتری
قطبش در پلاریمتری برای مطالعه چرخش نور قطبیده بوسیله یک ماده ، کاربرد دارد. ((پلاریمتر)) دستگاهی است که برای ((اندازه گیری غلظت محلولها با نور قطبیده|اندازه گیری غلظت)) یا راست بری و چپ بری محلولها بکار میرود. جهت چرخش و میزان آن در تجزیههای کمی و کیفی و تعیین ساختمان شیمیایی مواد مفید است.
!مباحث مرتبط با عنوان />*((آزمایش تجزیه نور سفید))
*((اندازه گیری غلظت محلولها با نور قطبیده))
*((پلاروید))
*((پلاریمتری))
*((درخشندگی))
*((رنگین کمان))
 *((قطبش)) *((قطبش))
 *((قطبش بیضوی)) *((قطبش بیضوی))
 *((قطبش دایروی)) *((قطبش دایروی))
 *((قطبش خطی)) *((قطبش خطی))
 *((قطبش خطی نور)) *((قطبش خطی نور))
-*((رگین کمان))
*((قبش ا))
*((ن سید))
+*((طبشگرها))
*((ع
ینک))
*((ینهی آتابی))
*((عینکی طبی))
 *((فیلتر نوری)) *((فیلتر نوری))
-*((جذ ب)) ، ((فیلتر چشم))
*((ستا
ره شناسی)) />*((دوربین هابل))
+*((فیلترهای نی))
 *((فیلترهای پلاریزه)) *((فیلترهای پلاریزه))
 +*((کریستال دو شکستی))
 *((نور قطبیده)) *((نور قطبیده))
-*((عینک های قطبی)) 
-*((عینک های آفتابی)) 
-*((عینک ها)) 
-*((درخشندگی)) 
-*((پلارید)) ، ((پلاریمتری)) 
-*((اندازه گیری غلظت محلول ها با نور قطبیده)) 
-*((کریستال دو شکستی)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 27 آذر 1385 [08:42 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 چهارشنبه 25 شهریور 1383 [05:23 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..