منو
 صفحه های تصادفی
پادشاهان سیماش
حضرت علی کنار رسول خدا در قیامت
واولیت
تیره کوله خاس
عادت مکیدن انگشت و پستانک
مراحل تبدیل رسوب به سنگ
دانشکده اقتصاد
مختصات قطبی(المپیاد)
بهرامشاه از سلاجقه ی کرمان
تشییع جنازه دوستدار امام علی علیه السلام با حضور فرشتگان
 کاربر Online
776 کاربر online
تاریخچه ی: ژیپس

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-70Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Gypse.jpg} +{picture=_ggttqq_Gypse.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 ژیپس - بلور ژیپس (6 میلیمتر) با سوزنهای نمو کرده
استیبین در یک رگه کوارتز کالسدوئن و خاک قرمز استیبین دار
 ژیپس - بلور ژیپس (6 میلیمتر) با سوزنهای نمو کرده
استیبین در یک رگه کوارتز کالسدوئن و خاک قرمز استیبین دار
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ژیپس (Gypse)::__ ||__::ژیپس (Gypse)::__
-::CaSO4 . 2H2O:: +::((کلسیم|Ca))((گوگرد|S))O4 . 2H2O::
 ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
-::سولفات::|__::((رده بندی))::__
::کامل - مطابق باسطح /0001/::|__::((رخ))::__
::شیشه ای - صدفی::|__::((جلا))::__
+::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
-::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ +::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلورهای ورقه ای کوتاه و پهن و شفاف - بلورهای رشته ای گل مانند - کنکرسیون درماسه - توده ای با بلورهای ریز- متراکم ::|__::اشکال ظاهری::__
:: راوان ; در اغلب ممالک خصوصاْ در پرمین و تریاس و آلمان ، ترشیری فرانسه ، ایتالیا ، اطریش ، لهستان ، روسیه ، امریکا و::|__::((ژیزمان))::__
:: قابل انعطاف وکمی درآب گرم حل میشود . دراثرذوب آب خودراازدست می دهد . دراسیدکلریدریک گرم حل میشود . توسط آب والکل تمیزمیشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::CO3=32.57% SO3=46.50% H2O=29.93% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
:: :بیرنگ - برحسب ناخالصی ممکن است سفید - خاکستری - زرد قهوه ای متمایل به آبی نیز یافت می شود::|__::رنگ ((کانی))::__
+::((بلور))های ورقه ای کوتاه و پهن و شفاف - بلورهای رشته ای گل مانند - ((کنکرسیون)) درماسه - توده ای با بلورهای ریز- متراکم ::|__::اشکال ظاهری::__
:: فراوان ; در اغلب ممالک خصوصاْ در ((پرمین)) و ((تریاس)) و ((آلمان)) ، ((ترشیری)) ((فرانسه)) ، ((ایتالیا)) ، ((اطریش)) ، ((لهستان)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
:: قابل انعطاف وکمی درآب گرم حل میشود دراثرذوب آب خودراازدست می دهد در((اسیدکلریدریک)) گرم حل میشود توسط آب و((الکل)) تمیزمیشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CO3))=32.57% ((SO3))=46.50% ((H2O))=29.93% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
:: بیرنگ - برحسب ناخالصی ممکن است سفید - خاکستری - زرد قهوه ای متمایل به آبی نیز یافت می شود::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::قرمز - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::قرمز - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 :: ((منگنز|Mn))واکنش با:: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ :: ((منگنز|Mn))واکنش با:: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((مگنتیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((مگنتیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((هوسمانیت)) - ((مگنتیت)) - ((هماتیت)) - ((پیرولوزیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__ ::((هوسمانیت)) - ((مگنتیت)) - ((هماتیت)) - ((پیرولوزیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::دگرگونی::|__::منشا تشکیل::__ ::دگرگونی::|__::منشا تشکیل::__
 ::((اکتائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((اکتائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 |__::محل پیدایش::__  |__::محل پیدایش::__
-::قابل انعطاف وکمی درآب گرم حل میشود.دارای لومینسانس اغلب زردوسبزاست.ورقه های ژیپس دراثرکلسیتی شدن ازهم جدامیشوندودراثرذوب آب خودراازدست میدهند.دراسیدکلریدریک گرم حل میشود.توسط آب والکل تمیزمیشود.کانیهای مشابه آن کریولیت،کلسیت،انیدریت،آلباتراست::|__::سایر مشخصات::__
::.از کلمه لاتین gypsum به معنای شبان گرفته شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::قابل انعطاف وکمی درآب گرم حل میشود دارای ((لومینسانس)) اغلب زرد و سبز است ورقه های ژیپس دراثر((کلسیت))ی شدن ازهم جدا میشوند و در اثرذوب آب خود را ازدست میدهند در ((اسیدکلریدریک)) گرم حل میشود توسط آب و الکل تمیزمیشود کانیهای مشابه آن ((کریولیت))،((کلسیت))،((انیدریت))،((آلباتر))است::|__::سایر مشخصات::__
::.به معنای شبان گرفته شده است gypsum از کلمه لاتین ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 1.5|2|2.3|-|| 1.5|2|2.3|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [07:11 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [06:01 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [05:08 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [05:00 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [04:46 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..