منو
 کاربر Online
580 کاربر online
تاریخچه ی: ژرمژوئیت

{picture file=img/daneshnameh_up/Jeremejevite.jpg}

(ژرمژوئیت - بلورهای کوچک آزاد کشیده شده (3میلیمتر

||__::ژرمژوئیت (Jeremejevite)::__
::((آلومینیوم|Al))BO3::
::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((بورات))::|__::((رده بندی))::__
::ندارد::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::شفاف::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((روسیه)) و ((نامیبیا))::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((Al2O3))=59.42% ((B2O3))=40.58%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::زرد روشن - متمایل به آبی::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((اسفالریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((آپاتیت))،((آلبیت))،((تورمالین))::|__::((پاراژنز))::__
::((پگماتیت))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((روسیه))::|__::محل پیدایش::__
::.کانی مشابه آن ((بریل)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده استP.V.Jeremeiev از نام کانی شناس روس ::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
ــ|7|3.31|ــ||!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [08:30 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [08:19 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [07:50 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [07:13 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [07:03 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [06:39 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..