منو
 کاربر Online
615 کاربر online
تاریخچه ی: ژرمژوئیت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Jeremejevite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-ژرمژوئیت - بلورهای کوچک آزاد کشیده شده (3میلیمتر) +(ژرمژوئیت - بلورهای کوچک آزاد کشیده شده (3میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ژرمژوئیت (Jeremejevite)::__ ||__::ژرمژوئیت (Jeremejevite)::__
-::AlBO3:: +::((آلومینیوم|Al))BO3::
 ::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((بورات))::|__::((رده بندی))::__ ::((بورات))::|__::((رده بندی))::__
 ::ندارد::|__::((رخ))::__ ::ندارد::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
 ::شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::بلوری::|__::اشکال ظاهری::__ ::بلوری::|__::اشکال ظاهری::__
 ::کمیاب ; ((روسیه)) و ((نامیبیا))::|__::((ژیزمان))::__ ::کمیاب ; ((روسیه)) و ((نامیبیا))::|__::((ژیزمان))::__
-::.و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Al2O3=59.42% B2O3=40.58%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((Al2O3))=59.42% ((B2O3))=40.58%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::زرد روشن - متمایل به آبی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::زرد روشن - متمایل به آبی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((اسفالریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((اسفالریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((آپاتیت))،((آلبیت))،((تورمالین))::|__::((پاراژنز))::__ ::((آپاتیت))،((آلبیت))،((تورمالین))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((پگماتیت))::|__::منشا تشکیل::__ ::((پگماتیت))::|__::منشا تشکیل::__
 ::((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((روسیه))::|__::محل پیدایش::__  ::((روسیه))::|__::محل پیدایش::__
 ::.کانی مشابه آن ((بریل)) است::|__::سایر مشخصات::__ ::.کانی مشابه آن ((بریل)) است::|__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده استP.V.Jeremeiev از نام کانی شناس روس ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده استP.V.Jeremeiev از نام کانی شناس روس ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|7|3.31|ــ|| ــ|7|3.31|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [08:30 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [08:19 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [07:50 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [07:13 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [07:03 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [06:39 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..