منو
 کاربر Online
595 کاربر online
تاریخچه ی: ژرمژوئیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Jeremejevite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-ژرمژوئیت - بلورهای کوچک آزاد کشیده شده (3میلیمتر) +(ژرمژوئیت - بلورهای کوچک آزاد کشیده شده (3میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ژرمژوئیت (Jeremejevite)::__ ||__::ژرمژوئیت (Jeremejevite)::__
-::AlBO3::
هگزاگونال|__::سیستم ((تبلور))::__
::بورات::|__::((رده بندی))::__
ندارد|__::((رخ))::__
::شیشه ای::|__::((جلا))::__
صدفی|__::شکستگی::__
شفاف|__::((شفافیت))::__
+::((آلومینیوم|Al))BO3::
::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((بورات))::|__::((رده بندی))::__
::ندارد::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-بلوری|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; روسیه و نامیبیا::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
Al2O3=59.42% B2O3=40.58%|__::ترکیب شیمیایی::__
زرد روشن - متمایل به آبی|__::رنگ ((کانی))::__
سفید|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::بلوری::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((روسیه)) و ((نامیبیا))::|__::((ژیزمان))::__
::و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((Al2O3))=59.42% ((B2O3))=40.58%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::زرد روشن - متمایل به آبی::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-اسفالریت|__::تشابه کانی شناسی::__
::آپاتیت،آلبیت،تورمالین::|__::((پاراژنز))::__
::پگماتیت::|__::منشا تشکیل::__
::منشوری::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((اسفالریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((آپاتیت))،((آلبیت))،((تورمالین))::|__::((پاراژنز))::__
::((پگماتیت))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((روسیه))::|__::محل پیدایش::__  ::((روسیه))::|__::محل پیدایش::__
-::.کانی مشابه آن بریل است::|__::سایر مشخصات::__ +::.کانی مشابه آن ((بریل)) است::|__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده استP.V.Jeremeiev از نام کانی شناس روس ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده استP.V.Jeremeiev از نام کانی شناس روس ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|7|3.31|ــ|| ــ|7|3.31|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [08:30 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [08:19 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [07:50 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [07:13 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [07:03 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [06:39 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..