منو
 صفحه های تصادفی
عبدالحسین زرین کوب
خمیازه
جنگلهای خیزران چین
روانشناسی اجتماعی
قضاوت واقعی با دعای پیامبر
مطلب مرتبط با موضوع :
وفور نعمت
تکنسین بررسی آفات و بیماری های گیاهی
مهریه حضرت خدیجه
ارزیابی پارامتریک رسانه
 کاربر Online
535 کاربر online
تاریخچه ی: ژرسدورفیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-70Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Gersdorffite.jpg} +{picture=_ggttqq_Gersdorffite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (ژرسدورفیت(جرسدورفیت) - بلورهای پهن و کوتاه درشت(تا 15 میلیمتر (ژرسدورفیت(جرسدورفیت) - بلورهای پهن و کوتاه درشت(تا 15 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ژرسدورفیت (Gersdorffite)::__ ||__::ژرسدورفیت (Gersdorffite)::__
 ::NiAsS:: ::NiAsS::
-::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ +::(((کوبیک)) (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - آگرگات دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - آگرگات دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((اطریش)) ، ((کانادا)) و ((بولیوی)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::فراوان ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((اطریش)) ، ((کانادا)) و ((بولیوی)) ::|__::((ژیزمان))::__
-::. محلول در HNO3 ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Ni=35.41% As=45.26% S=19.33%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید نقره ای که سریعا سیاه می شود::|__::رنگ ((کانی))::__
+::. HNO3 محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((نیکل|Ni))=35.41% ((آرسنیک|As))=45.26% ((گوگرد|S))=19.33%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::.سفید نقره ای که سریعا سیاه می شود::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-::سختی - چگالی - محتوای کم Sb اولمانیت:: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::لینه ایت - کلوآنتیت - اولمانیت::|__::تشابه کانی شناسی::__
::کالکوپیریت - سیدریت - اولمانیت::|__::((پاراژنز))::__
+::((سختی)) - ((چگالی)) -((آنتیموان|Sb)) محتوای کم ((اولمانیت)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((لینه ایت)) - ((کلوآنتیت)) - اولمانیت::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کالکوپیریت)) - ((سیدریت)) - ((اولمانیت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
-::اکتائدر - هگزا اکتائدر -پنتاگونودودکائدر::|__::شکل ((بلور))ها::__ +::((اکتائدر)) - ((هگزا اکتائدر)) - ((پنتاگونودودکائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((آلمان شرقی))::|__::محل پیدایش::__  ::((آلمان شرقی))::|__::محل پیدایش::__
 ::.هدایت ضعیف الکتریکی دارد::|__::سایر مشخصات::__ ::.هدایت ضعیف الکتریکی دارد::|__::سایر مشخصات::__
-::. از واژه Gersdorff مالک معدن آن در اتریش اخذ شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::. مالک معدن آن در ((اتریش)) اخذ شده است Gersdorff ار واژه ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|5|5.6|6.2|| -|5|5.6|6.2||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 22 مرداد 1384 [10:55 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 22 مرداد 1384 [10:50 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [10:45 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [10:40 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [10:03 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..